Sote-alan ammattilainen käyttää tablettia työssään.
Asiakastarina

Loimaan kaupunki: Kuntoutusasiakkaiden toimintakyvyn ja avuntarpeen status näkyväksi mittaroinnin avulla

Loimaan kaupunki on seurannut kuntoutusosastojensa toimintaa sekä kuntoutuksen vaikutuksia kuntoutujien avuntarpeeseen FIM® -järjestelmän avulla vuodesta 2017. Järjestelmän avulla seurataan ja mitataan kuntoutusjaksojen merkitystä ja vaikutuksia, kuten sitä, muuttuuko kuntoutujan toimintakyky tai väheneekö avuntarve kuntoutuksen edetessä.

Kuntoutustiedon lisäksi FIM® -järjestelmä tuottaa lisätietoa asumispalveluiden ja kotihoidon asiakkaiden toimintakyvystä. Toimintakykytieto puolestaan auttaa työntekijöitä kohdentamaan avuntarvetta mahdollisimman tasaisesti ja oikein palvelusuunnitelmien laatimisen yhteydessä. Tiedon avulla voidaan myös vertailla eri yksiköitä ja niiden asiakkaiden avuntarvetta keskenään.

– Akuuteilla kuntoutusosastoillamme toimintakyky- ja avuntarvearviot tehdään kaikille kuntoutujaksojen potilaille kuntoutuksen tulo- ja lähtövaiheessa sekä tarvittaessa väliarviointeja. FIM®-mittarin avulla osoitettavaa toimintakykymuutosta käytetään akuuttien kuntoutusosastojen laatumittarina, kertoo Loimaan akuuttien kuntoutusosastojen hallinnollinen osastonhoitaja Elina Knuutila.

Osastokuntoutuksen lisäksi FIM®-mittarin avulla tehdään arvioita kotihoidossa, palveluasumisyksiköissä ja ikäihmisten omaishoidontuen palvelutarpeen arvioinneissa asiakkaiden toimintakyvyn seuraamiseksi. Tiedot tallennetaan ja raportoidaan RehabFIM-sovelluksella, jolloin tieto on reaaliaikaisesti organisaation käytettävissä.

FIM®mittarin ohjeistukset ovat hyvät ja käyttö on koettu helpoksi. Mittari ohjaa mainiosti kuntoutussuunnitelman laadintaa. Tulemme laajentamaan mittarin käyttöä koti- ja päiväkuntoutukseen, jossa on tarkoitus ottaa käyttöön tulo- ja lähtöarvioinnit samaan tapaan kuin osastoillamme jo täällä hetkellä on, Elina Knuutila kertoo.

FIM® on kansainvälinen toimintakyvyn ja avuntarpeen mittari, jonka on osoitettu olevan luotettava ja pätevä vajaakuntoisen henkilön toimintakykyä sekä avuntarvetta arvioitaessa. Suomessa FCG vastaa yksinoikeudella FIM®-järjestelmän ylläpidosta ja kouluttamisesta. FIM®-järjestelmään kuuluu toimintakykymittarin lisäksi RehabFIM-sovellus.

Tutustu asiantuntijoihimme

Auli Karttunen
Auli Karttunen
Erityisasiantuntija
Lähetä viesti