FIM

FIM®-mittari

FIM®-järjestelmä tuottaa tietoa vajaakuntoisen aikuisen toimintakyvystä ja avuntarpeesta. Järjestelmää käyttävät sosiaali- tai terveydenhuollon ammattihenkilöt. 

FIM® arvioi vajaakuntoisen aikuisen toimintakykyä ja avuntarvetta 

FIM®-järjestelmällä arvioidaan päivittäisessä perustoiminnossa vajaakuntoisen aikuisen asiakkaan toimintakykyä ja avuntarvetta sekä niissä tapahtuvaa muutosta. Samalla palvelutarpeen kartoittamiseen ja suunnitteluun saadaan konkreettista apua. FIM® tuo kuntouttavan työn näkyväksi, lisää hoidon ja kuntoutuksen suunnitelmallisuutta ja helpottaa tavoitteiden asettamista sekä vaikutusten todentamista. 

Järjestelmän muodostavat FIM®-toimintakyvyn ja avuntarpeen mittari (Functional Independence Measure) ja Suomessa kehitetyt FIM-lisäosa sekä RehabFIM-sovellus. 

 • FIM®-mittari: Arvioi yhteensä 18 toimintoa eri motorisilla ja kognitiivisilla osa-alueilla, sisältäen itsestä huolehtimisen, sulkijalihasten hallinnan, siirtymisen, liikkumisen, kommunikoinnin sekä sosiaalisen kognition. 
 • FIM-lisäosa: Mahdollista ottaa käyttöön FIM®-mittarin rinnalle, täydentää päivittäistä perustoimintojen arviointia kuvaamalla arjessa pärjäämistä viidessä toiminnassa: aterioiden valmistamisessa, kotitaloustöiden tekemisessä, ostosten tekemisessä, taloudenhallinnassa sekä työssä/opiskelussa/vapaa-ajalla. 
 • RehabFIM-sovellus: Tuottaa asiakas- ja organisaatiokohtaisen raportoinnin toimintakyky- ja avuntarvetiedosta. Tietoa yhdistetään asiakkaan hoitokertomukseen sekä hyödynnetään yksikön ja koko organisaation tuloksellisen toiminnan tarkastelussa. 

Yhteinen arviointimenetelmä ammattiryhmästä riippumatta vahvistaa moniammatillista työtä ja parantaa kuntouttavaa työotetta. 

FIM® on geneerinen mittari, joka sopii useiden vammaryhmien asiakkaiden arviointiin: 

 • Aivoverenkiertohäiriö 
 • Aivojen toimintahäiriö 
 • Neurologiset tilat 
 • Selkäydinvauriot 
 • Raaja-amputaatio 
 • Nivelsairaudet 
 • Kipuoireyhtymät 
 • Ortopediset tilat 
 • Sydänsairaudet 
 • Keuhkosairaudet 
 • Palovammat 
 • Synnynnäiset epämuodostumat 
 • Muu vammaryhmä 
 • Monivammaisuus 
 • Kehitysvammat 
 • Vajaakuntoisuus 
 • Lääketieteellisesti monimutkaiset tilat 

Loimaan kaupunki on seurannut kuntoutusosastojensa toimintaa sekä kuntoutuksen vaikutuksia kuntoutujien avuntarpeeseen FIM® -järjestelmän avulla vuodesta 2017. Järjestelmän avulla seurataan ja mitataan kuntoutusjaksojen merkitystä ja vaikutuksia, kuten sitä, muuttuuko kuntoutujan toimintakyky tai väheneekö avuntarve kuntoutuksen edetessä.

Kiljavan Sairaalassa potilaan tilanteen kartoittamisessa on käytetty FIM®-toimintakyvyn ja avuntarpeen mittaria vuodesta 2008, jolloin sairaalan nykymuotoinen toiminta käynnistyi. Alueella mittari on ollut käytössä kuitenkin jo vuodesta 1998 alkaen.

Lähikuva istuvista ihmisistä keskustelemassa

Kun avustaja tekee puolesta, se ei  pidä toimintakykyä yllä. Mahdollisuus itsenäiseen toimintaan avaa silmät, ja henkilö alkaa huomata omia vahvuuksiaan sen sijaan, että näkisi vain haasteita.  Siitä seuraa voimaantuminen. Myös kehitysvammapuolella on siis hyvä muistaa kuntouttava työote. FIM®-mittarin käyttäminen ohjaakin siihen ajatteluun, sillä mitä enemmän henkilöä avustetaan, sen vähemmän hän saa pisteitä. Käytännössä se näkyy pikkuhiljaa henkilön laitostumisena ja yrittämisen puutteena.

Helppo käyttöönotto koulutuksen kautta

FIM®-järjestelmän käyttö edellyttää käyttöoikeussopimuksen sekä FIM®-järjestelmäkoulutuksen. FIM®-mittarin kehittäjä, kansainvälinen ylläpitäjä ja oikeuksien omistaja on U B Foundation Activities, Inc. (UBFA). Suomessa FCG:llä on yksinoikeus ylläpitää ja alilisensoida sekä kouluttaa FIM®-järjestelmää.  

Voit tutustua FIM®-mittariin myös TOIMIA-tietokannassa. Tietokannassa julkaistaan toimintakyvyn mittaamisen ja arvioinnin kansallisen asiantuntijaverkoston (TOIMIA) valmistelemia suosituksia ja arviointeja. 

Haluatko lisätietoa? Ota yhteyttä asiantuntijaamme – kerromme mielellämme lisää. 

Auli Karttunen
Auli Karttunen
Erityisasiantuntija
Lähetä viesti