FIM

FIM®-mittari.

FIM®-järjestelmä tuottaa tietoa vajaakuntoisen aikuisen toimintakyvystä ja avuntarpeesta. Järjestelmää käyttävät sosiaali- tai terveydenhuollon ammattihenkilöt. 

FIM® arvioi vajaakuntoisen aikuisen toimintakykyä ja avuntarvetta 

FIM®-järjestelmällä arvioidaan päivittäisessä perustoiminnossa vajaakuntoisen aikuisen asiakkaan toimintakykyä ja avuntarvetta sekä niissä tapahtuvaa muutosta. Samalla palvelutarpeen kartoittamiseen ja suunnitteluun saadaan konkreettista apua. FIM® tuo kuntouttavan työn näkyväksi, lisää hoidon ja kuntoutuksen suunnitelmallisuutta ja helpottaa tavoitteiden asettamista sekä vaikutusten todentamista. 

Järjestelmän muodostavat FIM®-toimintakyvyn ja avuntarpeen mittari (Functional Independence Measure) ja Suomessa kehitetyt FIM-lisäosa sekä RehabFIM-sovellus. 

 • FIM®-mittari: Arvioi yhteensä 18 toimintoa eri motorisilla ja kognitiivisilla osa-alueilla, sisältäen itsestä huolehtimisen, sulkijalihasten hallinnan, siirtymisen, liikkumisen, kommunikoinnin sekä sosiaalisen kognition. 
 • FIM-lisäosa: Mahdollista ottaa käyttöön FIM®-mittarin rinnalle, täydentää päivittäistä perustoimintojen arviointia kuvaamalla arjessa pärjäämistä viidessä toiminnassa: aterioiden valmistamisessa, kotitaloustöiden tekemisessä, ostosten tekemisessä, taloudenhallinnassa sekä työssä/opiskelussa/vapaa-ajalla. 
 • RehabFIM-sovellus: Tuottaa asiakas- ja organisaatiokohtaisen raportoinnin toimintakyky- ja avuntarvetiedosta. Tietoa yhdistetään asiakkaan hoitokertomukseen sekä hyödynnetään yksikön ja koko organisaation tuloksellisen toiminnan tarkastelussa. 

Yhteinen arviointimenetelmä ammattiryhmästä riippumatta vahvistaa moniammatillista työtä ja parantaa kuntouttavaa työotetta. 

FIM® on geneerinen mittari, joka sopii useiden vammaryhmien asiakkaiden arviointiin: 

 • Aivoverenkiertohäiriö 
 • Aivojen toimintahäiriö 
 • Neurologiset tilat 
 • Selkäydinvauriot 
 • Raaja-amputaatio 
 • Nivelsairaudet 
 • Kipuoireyhtymät 
 • Ortopediset tilat 
 • Sydänsairaudet 
 • Keuhkosairaudet 
 • Palovammat 
 • Synnynnäiset epämuodostumat 
 • Muu vammaryhmä 
 • Monivammaisuus 
 • Kehitysvammat 
 • Vajaakuntoisuus 
 • Lääketieteellisesti monimutkaiset tilat 

Helppo käyttöönotto koulutuksen kautta

FIM®-järjestelmän käyttö edellyttää käyttöoikeussopimuksen sekä FIM®-järjestelmäkoulutuksen. FIM®-mittarin kehittäjä, kansainvälinen ylläpitäjä ja oikeuksien omistaja on U B Foundation Activities, Inc. (UBFA). Suomessa FCG:llä on yksinoikeus ylläpitää ja alilisensoida sekä kouluttaa FIM®-järjestelmää.  

Voit tutustua FIM®-mittariin myös TOIMIA-tietokannassa. Tietokannassa julkaistaan toimintakyvyn mittaamisen ja arvioinnin kansallisen asiantuntijaverkoston (TOIMIA) valmistelemia suosituksia ja arviointeja. 

Haluatko lisätietoa? Ota yhteyttä asiantuntijaamme – kerromme mielellämme lisää. 

Auli Karttunen
Auli Karttunen
Erityisasiantuntija