Asiakastarina

Oulun kaupunki: Laadukkuutta lastensuojelun palveluihin ARVOA®-menetelmän avulla

Oulun kaupunki kilpailutti lastensuojelun avo- ja sijaishuollon palveluita vuonna 2018. Kilpailutuksella haettiin ensisijaisesti laadukkuutta ja vaikuttavuutta palveluihin. Lisäksi haluttiin mittaristo vaikuttavuuden arviointiin. Menetelmäksi valittiin FCG:n ARVOA®.

ARVOA® on perhepalveluiden ja lastensuojelun asiakastyöhön kehitetty arviointimenetelmä, jonka avulla kartoitetaan lapsen ja perheen toimintakyvyn riskitekijöitä ja voimavaroja, ja perhe pystytään ohjaamaan sitä parhaiten tukeviin palveluihin.

Oulun kaupungilla odotukset ARVOA®-mittaristoon liittyvät asiakkaan osallisuuden lisääntymiseen ja vaikuttavuuden arvioinnin parantumiseen niin asiakkaan, työntekijän kuin johdonkin näkökulmasta.

Toivomme, että mittariston käyttö selkiyttää asiakkaiden nykytilannetta vahvuuksien ja uhkatekijöiden osalta sekä asiakkaille itselleen että vastuutyöntekijälle. Odotamme myös, että mittariston avulla on helpompi seurata asiakkaiden elämäntilanteen muutosta ja sen avulla tarvittaessa muuttaa palveluita tai tavoitteita tai asettaa uusia tavoitteita, kertoo lastensuojelun asiantuntija Sanne Pihlajamäki Oulun kaupungin hyvinvointipalveluista.

ARVOA® -mittaristolta odotetaan asiakkaan osallisuuden lisääntymistä ja vaikuttavuuden arvioinnin parantumista niin asiakkaan, työntekijän kuin johdonkin näkökulmasta.

Lapsen ja perheen toimintakyvyn arvioita tehdään asiakkuuden alussa, palveluiden aikana sekä niiden päättyessä ja näin saadaan tietoa toimintakyvyn muutoksista sekä käytettyjen palveluiden toimivuudesta ja vaikuttavuudesta. Mikäli toimintakyky lisääntyy ja perheen palveluiden tarve vähenee, palvelut ovat olleet vaikuttavia.

Oulun kaupungin lastensuojelupalveluissa on tarkoitus kerätä kokemuksia menetelmän käytöstä järjestämällä työpaja pilottiin osallistuneiden hyvinvointipalveluiden työntekijöiden kesken. Sosiaaliala tarvitsee asiakastyöhön välineitä, joilla voidaan todentaa palveluiden vaikuttavuutta ja lisäksi yksityiset palveluntuottajat ovat olleet kiinnostuneita ottamaan käyttöön mittariston yrityksen omien palveluiden vaikuttavuuden arviointiin.

Oulussa lastensuojelupalveluiden hankinnassa on mahdollista ottaa käyttöön bonusjärjestelmä, jossa palveluntuottajia palkitaan taloudellisesti onnistuneesta asiakastyöstä. ARVOA®-mittarilta toivotaankin tulevaisuudessa välineitä muutoin hankalasti mitattavan onnistuneen asiakastyön tunnistamiseen. 

Lue lisää sote-menetelmistä.