Palvelut hyvinvointialueille

Palvelut hyvinvointialueille

Miten sote-palveluja kannattaa kehittää? 

Hyvinvointialueiden palvelut ovat jatkuvan kehittämistyön kohteena, ja tärkeitä tavoitteita on runsaasti.  

Palvelut tulee järjestää kustannustehokkaasti, yhdenvertaisesti ja hyvinvointi- ja terveyseroja kaventavasti. Terveydenhuollon digitalisointi hyvinvointialueilla asettaa omat haasteensa, mutta tarjoaa myös hyviä työkaluja tiedolla johtamiseen. Kaiken pohjana on asiakaslähtöisyys ja asiakkaiden ja potilaiden tarpeisiin vastaaminen. Palveluiden kehittämisessä on huomioitava myös niitä tuottavien sote-ammattilaisten arjen sujuvuus. 

Vaikuttavat ja asiakaslähtöiset palvelut edistävät hyvinvointia ja lisäävät luottamusta julkisiin sote-palveluihin. 

Hyvinvointialueiden näkökulmasta oleellista on rakentaa taloudellisesti kestäviä organisaatioita ja työhyvinvointia tukevia työpaikkoja, joiden toiminta palvelee asukkaita ja on linjassa laaditun strategian kanssa. Tässä moniammatillinen ote kehittämistyöhön sekä asiantunteva kumppani ovat suureksi avuksi. 

FCG:n palvelutarjooma hyvinvointialueille 

Tarjoamme hyvinvointialueille laaja-alaista asiantuntija-apua tavoitteiden saavuttamiseen ja uusien ratkaisuvaihtoehtojen löytämiseen – myös silloin, kun helppoja vastauksia ei ole.  

Meiltä löydät saman katon alta niin strategiatyön ja johtamisjärjestelmien, talouskonsultoinnin, palveluverkkoselvitysten ja kiinteistöjohtamisen johtavat asiantuntijat. Monialaisuutemme mahdollistaa juuri teidän hyvinvointialueenne tarpeisiin vastaamisen ja tarvittavien resurssien hyödyntämisen yhteistyön eri vaiheissa. 

FCG:llä on pitkä kokemus tiiviistä yhteistyöstä sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden kanssa, ja vahvuutemme on syvällinen ymmärryksemme sote-ammattilaisten arjesta ja prosessien kehitystarpeista. Meidän kanssamme muutos onnistuu.  

Ole yhteydessä ja jutellaan tarkemmin teidän tarpeistanne!

Ole yhteydessä ja jutellaan tarkemmin teidän tarpeistanne!

Tutustu palveluihimme

Autamme hyvinvointialueita tulevaisuuden taloudellisten vaikutusten arvioinnissa, toimenpiteiden suunnittelussa sekä riskien ennakoinnissa. 

Hyvällä johtamisella hyvinvointialueella voidaan luoda sitoutuneita työyhteisöjä, kehittää toimintaa ja päästä asetettuihin tavoitteisiin. 

Onnistunut strategia määrittää hyvinvointialueen johtamisen onnistumista vuosiksi eteenpäin.  

Ymmärtämällä kiinteistöjen kokonaiskuvan hyvinvointialueen on helpompi tehdä kiinteistökantaansa tarvittavia sopeutuksia tai muokkauksia. 

Palveluverkkoselvityksessä tarkastelemme palveluiden nykyistä järjestämistä, palveluiden tuottamista ja saavutettavuutta. Palveluverkkosuunnitelmassa ennakoidaan tarpeiden tulevia muutoksia ja laaditaan ehdotus, miten niihin voidaan parhaiten vastata. 

Näkemyksiä hyvinvointialueiden kehittämisestä

Terveysalan ammattilainen avustaa ikäihmistä kävellessä

Palveluiden integraatio tähtää asiakaslähtöisten, tarpeita vastaavien ja oikea-aikaisten palveluiden turvaamiseen niitä käyttävälle. Lue, miten hyvinvointialueilla voidaan kehittää yksilöllisiä ja vaikuttavia palvelupolkuja.  

Miten hyvinvointialueilla luodaan yhteensovitettuja ja asiakaslähtöisiä palvelupolkuja, joiden avulla ihmiset saavat tarpeenmukaiset palvelut oikea-aikaisesti? Lue lisää asiantuntijamme näkemystekstistä. 

Sote-palveluiden vaikuttavuus tähtää mahdollisimman suureen terveyden ja hyvinvoinnin lisäämiseen järkevällä resurssien käytöllä. Tutustu vaikuttavuuden mittaamisen keskeisimpiin periaatteisiin asiantuntijamme näkemystekstissä. 

Milloin sote-palvelu kannattaa tuottaa itse, milloin hankkia muualta? Palveluiden tuotantotavan pohtimiseksi on tärkeää tuntea alueen väestön palvelujen tarve ja toteutunut palvelujen käyttö. Tämä edellyttää asiakaskirjon tuntemusta sekä toiminnan kuvaamista. 

Tutustu tekemäämme työhön

Ihmisiä kokoontuneena pöydän ääreen toimistolla

Espoon kaupungin hyvinvoinnin ja terveyden toimialalla on kehitetty digitaalista palvelumuotoilua viime vuosina, mutta lähestyvä hyvinvointialueuudistus herätti palvelumuotoilulle uusia tarpeita. Näin päädyttiin tilaamaan FCG:ltä digitaalinen palvelumuotoilu -koulutus organisaatiokohtaisena tilauskoulutuksena.

Pääsimme järjestämään Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan johdolle ja asiantuntijoille opintomatkan Hollantiin. Matkan tavoitteena oli tutustua eri aiheisiin sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluiden järjestämisen, tuottamisen ja rahoituksen osalta.

Syvenny hyvinvointialueiden kehittämiseen 

Tässä jaksossa pohditaan, miksi julkisella sektorilla johtaminen on niin eri peli kuin yksityisellä sektorilla johtaminen. Miksi aina ei toimi se, että tullaan yritysmaailmasta tutuilla opeilla räjäyttämään julkisen sektorin galaksit? 

FCG:n podcast-sarjan juontajina toimivat FCG:n vanhempi asiantuntija Jenni Airaksinen sekä tietokirjailija ja valmentaja Miia Savaspuro. Jaksossa on vieraana Pirkanmaan hyvinvointialueen johtaja Marina Erhola, joka kertoo, miksi sotea koskevaa katastrofipuhetta pitäisi välttää. 

Lataus kuvake

Kiinnostaako tietojohtaminen, asiakasluokittelu, kustannustietojen seuranta ja toiminnan läpinäkyvyyden lisääminen? Siinä tapauksessa tämä webinaaritallenne on sinua varten. 

Lataus kuvake

Monella hyvinvointialueella joudutaan pohtimaan sitä, miten rahat riittävät ja miten saadaan siitä huolimatta tuotettua vaikuttavia sote-palveluita. Tässä webinaarissa aiheesta keskustelemassa ovat FCG:n asiantuntijat Iina Vartia ja Eero Laesterä. Poimi matkaan vinkit tilannekuvan luomisesta aina sopeuttamistoimenpiteiden toteuttamiseen. 

Lataus kuvake

STM julkaisi vuonna 2023 selvityksen Viron mallin opeista hyvinvointialueille. Viron hoidon jatkuvuuden turvaava, asiakaskeskeinen malli voi olla avain meillekin. 
Mitä Viron mallista voisi sitten oppia?  

Lataa FCG:n aamukahvitallenne, jossa näistä aiheista ovat keskustelemassa FCG:n asiantuntijat Iina Vartia, Antti Kivelä ja Liisa Hyssälä. 

Lataus kuvake

Ihmiselle, joka ei ole työkseen tekemisissä sote-kustannusten kanssa, saattaa tuntua aika uskomattomalta, että sote-kustannuksia ei tunneta. Näin kuitenkin on. 

Lataa FCG:n aamukahvitallenne, jossa keskustellaan mm. potilasluokittelusta sekä siitä, mistä sote-kustannukset koostuvat. Aiheesta ovat keskustelemassa FCG:n johtava asiantuntija Virpi Pitkänen sekä asiantuntija Hanna Nevala. 

Ole yhteydessä ja jutellaan tarkemmin, siitä miten me voimme tukea teitä!

Ole yhteydessä ja jutellaan tarkemmin, siitä miten me voimme tukea teitä!

Emma Kajander
Emma Kajander
Liiketoimintajohtaja, Sote ja hyvinvointi
Lähetä viesti