Hyvinvointialueiden strategiatyö

Hyvinvointialueiden strategiatyö luo edellytykset onnistumiselle

Hyvinvointialueiden strategiatyö ansaitsee asiantuntevan kumppanin 

Hyvinvointialuestrategia ja palvelustrategia ovat hyvinvointialueen johtamisen ja päätöksenteon tärkeimpiä asiakirjoja. Hyvinvointialueiden vastuualueet ovat niin laajat, että ilman määrätietoista strategista johtamista niiden ohjaaminen haluttuun suuntaan on mahdotonta. Nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä ajan tasalla olevien ja muutoksiin reagoivien strategioiden merkitys korostuu entisestään.  

Strategioilla luodaan kauaskantoisia ratkaisuja, jotka määrittävät hyvinvointialueiden toimintaa ja menestymisen mahdollisuuksia vuosiksi eteenpäin. 

Laadukas strategia syntyy törmäyttämällä rohkeasti tuoreita näkökulmia. Tässä asiantuntijamme voivat olla suureksi avuksi. FCG on Suomen johtava julkishallinnon strategiatyön kumppani: olemme toimineet yli 200 strategiatyössä kumppanina niin paikallisella, alueellisella kuin kansallisellakin tasolla. Olemme myös olleet vuosien aikana mukana kaikissa merkittävissä julkisen sektorin reformeissa. 

Lue täältä, miten autoimme neljää erikokoista hyvinvointialuetta luomaan ensimmäiset strategiansa vuonna 2022. 

Miten hyvinvointialueen strategia rakentuu kanssamme? 

Jokainen strategiaprosessi räätälöidään tilaajan kanssa yhdessä. Strategioiden valmistelu lähtee tyypillisesti liikkeelle toimintaympäristön ja nykytilan analyysista sekä tavoitteiden asetannalla. Osallistamme tarvittavia sidosryhmiä sovitusti mm. kyselyiden avulla ja tuemme näkemystä tieto- ja vertailuaineistojen tarjoamalla datalla. 

Nykytilan ymmärtämisen lisäksi strategiatyössä tulee olla myös riittävästi tietoon pohjaavaa kaukonäköisyyttä, jotta pystymme ennakoimaan muutosta ja rakentamaan vaihtoehtoisia skenaarioita. Meiltä löytyy tähän oikeat työkalut ja laaja-alainen osaaminen. 

Strategian työstövaiheessa voidaan hyödyntää monipuolista työpajatyöskentelyä. Viimeistelty strategia ottaa strategisten valintojen lisäksi kantaa eri tahojen osallisuuteen, strategian konkreettiseen toimenpanoon sekä toteutumisen seurantaan ja arviointiin. 

FCG:n kokeneet asiantuntijat tukivat neljän erikokoisen hyvinvointialueen strategiatyötä vuonna 2022, kun hyvinvointialueiden strategioita laadittiin ensimmäistä kertaa. Lue, millaisia oppeja asiantuntijamme Toni Auvinen poimi hyvinvointialueiden tulevia strategiatyöstöjä varten. 

Kokonaisvaltaista strategiakonsultointia vuosikymmenten kokemuksella  

Kokeneet strategia-asiantuntijamme tuntevat lainsäädännön vaatimukset, hyvinvointialueiden monitoimijaympäristön sekä tulevaisuuden näkymät ja haasteet. Meidän työssämme kestävät mukana myös hyvinvointialueiden eri tahot, viranhaltijat ja luottamushenkilöt. 

Autamme kirittämään strategiatyön parhaimpaan suoritukseen, osallistutamme, tuemme ja annamme hyviä eväitä matkan varrelle. Huolehdimme myös kuntayhteistyöstä sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiselle asetetuista yhteisistä tavoitteista.  

Molemmat osapuolet, viranhaltijat ja luottamushenkilöt, voivat luottaa vetämäämme prosessiin.  

Laaja-alainen osaamisemme tarjoaa strategiatyön lisäksi monialaista tukea johtamiseen, hallintoon, talouden hallintaan ja kehittämiseen.  

Palveluitamme ovat:  

  • Strategiat, suunnitelmat ja ohjelmat  
  • Digitalisaation edistämisen tiekartat (digitiekartat)  
  • Palveluverkkosuunnitelmat   
  • Monitoimijaympäristön erilaiset yhteistoimintamuodot  
  • Hankinnat ja juridiset näkökulmat     
  • Luottamushenkilökoulutukset 
  • Monipuoliset tutkimus- ja analytiikkapalvelut 
Emma Kajander
Emma Kajander
Liiketoimintajohtaja, Sote ja hyvinvointi
Lähetä viesti

Ota yhteyttä asiantuntijaamme. 

Ole yhteydessä ja jutellaan tarkemmin, siitä miten me voimme tukea teitä.

Ole yhteydessä ja jutellaan tarkemmin, siitä miten me voimme tukea teitä.