Näkemyksiä

Sote-palvelut: Make or buy?

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestäjien on usein punnittava, tulisiko palvelut tuottaa itse vai hankkia ne ulkopuolisilta toimittajilta. Päätös edellyttää syvällistä ymmärrystä paikallisen väestön palvelutarpeista ja olemassa olevien palveluiden käytöstä. Tämä vaatii asiakaskirjon tuntemusta sekä toiminnan kuvaamista.

Palveluiden tuotantotavan valinnassa tilanneanalyysi on ensimmäinen askel 

Kun sote-palveluiden järjestäjät harkitsevat, kannattaako palvelut tuottaa itse vai ostaa ne muualta, on tärkeää, että päätöksenteon pohjana käytetään yksityiskohtaista ja kattavaa tietoa. Tässä yhteydessä on olennaista tuntea omat palvelut ja niiden kustannukset tarkasti, sekä ymmärtää eri ammattiryhmien resurssien käyttö ja palvelujen tuotanto. Arvioinnissa on hyödyllistä käyttää asiakaskohtaista kustannuslaskentaa sekä omien palvelujen tuotteistusta. 

Tehokkaan tuotantotavan valinta edellyttää, että organisaatio tuntee hyvin asiakaskirjonsa ja palvelujen tuotannosta syntyvät kustannukset. On tärkeää, että tuotantoa ohjataan asiakas edellä, huomioiden erilaisten asiakkaiden vaihtelevat palvelutarpeet. Työn perustana on käytettävä yhtenäistä kriteeristöä palvelutarpeen ja toimintakyvyn arvioinnissa, jotta palvelut voidaan suunnitella asiakkaan toimintakyvyn ja tarpeiden mukaisesti.

Make or buy -harkinta onkin sote-järjestäjän työkalupakin keskeinen väline, joka ei mittaroi pelkästään palvelutuotannon kustannusrakennetta. Valintaa oman tuotannon ja oston välillä ei kannata perustaa mutuun tai perinteisiin, vaan systemaattiseen analyysiin, joka etsii vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin: 

  • Miten markkina ja tilaajan asema tulee kehittymään?  
  • Minkälaisin mekanismein ulkoista tuotantoa vs. omaa tuotantoa pystytään ohjaamaan, jotta potentiaali saadaan hyödynnettyä täysimääräisesti?  
  • Miten palvelun ulkoisen vs. oman tuotannon laatua ja vaikuttavuutta on mahdollista ohjata ja johtaa?  
  • Minkälaisia erilaisia ratkaisuja ulkoisen tuotannon hankkimiseksi on käytettävissä?

Asiantuntija-apua valinnan tueksi

FCG:n asiantuntijoilla on monipuolista ja syvällistä ymmärrystä niin palvelujen tuotteistamisesta ja kustannusrakenteen tarkastelusta, erilaisten tuotannonohjausmekanismien ja hankintamenetelmien käytännön soveltamisesta kuin palvelun laadun varmistamisen hallinnasta.  

Tämän eri osaamisten kombinaation avulla pystymme tuottamaan asiakkaillemme palvelukohtaisia järjestämistaparatkaisuja, jotka ottavat huomioon kustannusnäkökulman lisäksi myös – ja erityisesti – palvelujen loppukäyttäjien saaman laadun. 

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä asiantuntijaamme – kerromme mielellämme lisää!

Emma Kajander
Emma Kajander
Liiketoimintajohtaja, Sote ja hyvinvointi
Lähetä viesti