Näkemyksiä

Asiakaslähtöisyys sote-uudistuksen ytimessä

Sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan painopiste muuttuu sote-rakenneuudistuksen myötä. Tavoitteena on luoda yhteensovitettuja palveluita, joissa ihmiset saavat tarpeenmukaisen avun oikea-aikaisesti. Palvelupolkujen on tarkoitus olla sujuvia – ja ennen kaikkea asiakas-, ei organisaatiolähtöisiä. 

Asiakaslähtöiset sote-palvelut mahdollistavat oikea-aikaisen avun 

Asiakaslähtöisyys on pitkään ollut keskeinen tavoite sote-palveluissa, ja uudistuksessa se saa entistä suuremman painoarvon. Oikea-aikaisen avun varmistaminen ja ennaltaehkäisevien palveluiden kehittäminen ovat keskeisiä tavoitteita, jotka parantavat sekä yksittäisen asiakkaan että koko yhteiskunnan hyvinvointia. Digitaalisuus tarjoaa tässä uusia mahdollisuuksia, parantaen palveluiden saavutettavuutta ja sujuvuutta. Tietoon pohjautuva segmentointi auttaa kohdentamaan palveluita entistä tarkemmin niitä tarvitseville.

Sote-palveluiden asiakaslähtöisyys ei ole pelkästään toive, vaan myös lainsäädännöllinen vaatimus. Hyvinvointialueiden on huolehdittava siitä, että sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut sovitetaan yhteen tehokkaasti ja että palveluketjut määritellään selkeästi asiakkaan hyväksi.

Autamme kehittämään palveluprosessien asiakaslähtöisyyttä 

FCG:llä on vuosikymmenten kokemus sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä asiantuntijakumppanina. Tunnemme alan realiteetit ja työntekijöiden arjen, mikä mahdollistaa käytäntöä palvelevien ja sujuvien ratkaisujen tehokkaan löytämisen. 

Tarjoamme ratkaisuja ja asiantuntija-apua palvelupolkujen mallintamiseen, määrittelyyn sekä näiden toiminnan mittaamiseen. Prosessien kokonaiskehittämisessä lähdemme liikkeelle asiakaslähtöisyyden, toimivuuden ja kustannustehokkuuden näkökulmista. 

Mikäli kiinnostuit, ota yhteyttä asiantuntijaamme.

Emma Kajander
Emma Kajander
Liiketoimintajohtaja, Sote ja hyvinvointi
Lähetä viesti