Lähikuva ihmisestä selaamassa muistiinpanoja
Asiakastarina

Nokian kaupunki: TUVA®-analyysillä kustannustehokkaat palvelut mielenterveys- ja päihdeasiakkaille

TUVA®-mittari kartoittaa aikuisen mielenterveysasiakkaan toimintakykyä ja avuntarvetta. Se soveltuu hyvin myös päihdeasiakkaille. Nokian kaupungin mielenterveys- ja päihdepalvelut otti mittarin käyttöön 2019.

TUVA®-mittari tarkastelee asiakkaan toimintakykyä arvioimalla 25 toiminnon ja 15 eri oireen haittaavuutta. Vastausten perusteella arvioinnin tallennukseen ja raportointiin käytettävä TUVATAR®-sovellus laskee TUVA®-indeksin, joka vaihtelee välillä 0-10. TUVA®-indeksiä voidaan käyttää apuna, kun asiakkaan palveluja suunnitellaan.

Mittarin käyttöönottovaiheen alussa Nokian mielenterveys- ja päihdepalveluissa tehtiin TUVA®-analyysi, jolla tarkasteltiin 50 nokialaisen palveluasumisessa asuvan mielenterveysasiakkaan palvelutasoa toimintakyvyn ja avuntarpeen kautta. TUVA®-arviointien datan pohjalta laadittiin raportit, jotka analysoitiin huolella. Johtopäätösten pohjalta muodostuivat toimenpide-ehdotukset.

TUVA®-analyysi kertoi, onko asiakas oikeassa palvelumuodossa

Analyysin mukaan puolet asiakkaista oli oikeassa palvelumuodossa. Osa oli liian raskaissa palveluissa ja pieni osa liian kevyissä palveluissa toimintakykyyn ja avuntarpeeseen nähden. Analyysin tulokset käytiin yhdessä läpi palveluntuottajien sekä mielenterveys- ja päihdepalvelujen esimiesten kanssa.

– TUVA-analyysista oli meille paljon apua. Jatkossa saamme kohdennettua palvelua oikein, jolloin asiakas on tarpeenmukaisessa palvelussa. Tämä tuo myös pidemmällä aikavälillä kustannussäästöjä, mielenterveys- ja päihdetyön ryhmän osastonhoitaja Terhi Leskinen sanoo.

Nokian kaupunki koulutti tarvittavan henkilöstön TUVA®-mittarin käyttöön ja otti sen yhteiseksi työvälineeksi mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden toimintakykyä ja avuntarvetta arvioitaessa.

Organisaatio saa parhaan hyödyn TUVA®-mittarista, kun se on käytössä kaikilla palvelujentuottajilla. 

TUVA®-mittari vahvistaa palveluntuottajien ymmärrystä asiakkaan tarvitsemista palveluista ja vahvistaa yhteistyötä. Tärkeää on myös asiakkaan osallisuuden lisääntyminen ja sitoutuminen, kun hän saa itse osallistua arviointiinsa. Hyöty mittarin käytöstä tuleekin parhaiten esiin, kun useampi mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden palveluja tuottava organisaatio käyttää sitä.

– Voimme yhdessä palveluntuottajan kanssa seurata asiakkaan kuntoutumista, kun meillä molemmilla on sama mittari käytössä. Tärkeää on myös asiakkaan oma osallistuminen, jolloin hän motivoituu kuntoutumiseensa paremmin. TUVA-mittarin raportti konkretisoi asiakkaalle hyvin hänen muutostarpeensa tai jo tapahtuneet muutokset, Terhi Leskinen jatkaa. 

TUVA®-mittari lisää kustannustehokkuutta

TUVA®-mittaria voidaan hyödyntää sekä sosiaalipuolen että terveydenhuollon palveluissa. Yhteisellä työkalulla asiakkaan kokonaisprosessi on hallinnassa. Työskentely on kustannustehokasta ja läpinäkyvää kaikille toimijoille. Yhteinen ymmärrys palvelun tarpeesta ja määrästä tukee yhteistyötä. Asiakkaan palvelun tavoitteet konkretisoituvat arkielämän tarpeisiin eli minkälaista tukea hän tarvitsee selvitäkseen arjestaan.

– TUVA®-mittari tukee asiakkaan omaa osallisuutta. Asiakas täyttää itsearviointilomakkeen ja kertoo sillä oman käsityksensä taidoistaan ja rajoitteistaan. Saamme tietoa, minkälaista apua ja tukea hän itse kokee tarvitsevansa, erityisasiantuntija Satu Kainulainen sanoo.