FCG - Hyvän elämän tekijät

FCG on vahva yritys, jonka toiminta on ankkuroitu suomalaisen yhteiskunnan rakentamiseen ja pitkään kansainväliseen kehittämiskokemukseen eri puolilla maapalloa.

FCG tarjoaa asiakkailleen konsultoinnin, koulutuksen, monialaisen yhdyskuntasuunnittelun ja ohjelmistoliiketoiminnan palveluita kotimaassa ja kansainvälisesti. 

FCG:n vahvuus perustuu laaja-alaiseen ja jatkuvasti kehittyvään osaamiseen, joustavaan kykyyn toimia muuttuvassa ympäristössä ja asiantuntevaan henkilöstöön, jonka toiminta pohjautuu FCG:n arvoihin ja eettisiin periaatteisiin.

Nyt ja tulevaisuudessa FCG:lle on tärkeää kaikessa toiminnassaan huomioida kestävän kehityksen edistämiselle asetetut tavoitteet. FCG on vahva ohjelmistotalo

FCG:n palveluvalikoimaan kuuluu myös erilaisia asiantuntijaohjelmistoja ja niitä tukevia palveluja. Tutustu ohjelmistopalveluumme. 


Ajankohtaista FCG:ltä

FCG Finnish Consulting Group, Viitasaaren kaupunki ja Kehittämisyhtiö Witas Oy ovat mukana ympäristöministeriön rahoittamassa kiertotaloushankkeessa, jossa innovoidaan uusia käyttökohteita puuteollisuuden ylijäämämateriaaleille alue- ja maisemasuunnittelun elementteinä ja rakenteina. Lue uutinen
Uusia, innovatiivisia aluerakentamisen ratkaisuja puurakentamisen kiertotaloushankkeesta
Käymme esityksessä läpi, mitä kaikkea kustannuslaskennassa on huomioitava siirryttäessä automaattiseen talousraportointiin.Lue uutinen
Kustannuslaskenta sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa  - webinaaritallenne katsottavissa
Onko sinulle selvää, mistä oikeastaan on kysymys ja miksi aihe on tärkeä? Lue uutinen
Itseohjautuvuus puhututtaa ja pohdituttaa
Ennätykset rikkoutuivat RAFOssa niin ilmoittautumisten, ensikertalaisten kuin osallistuvien kuntien määrässä.Lue uutinen
Uljas RAFO-laiva nostaa ankkurin tänään

Blogikirjoitukset

Valmistuin sairaanhoitajaksi vuonna 1993 ja hyppäsin heti tuntemattomaan maailmaan, kun aloitin työt katkaisuhoitoasemalla. Tein kliinistä työtä yli 20 vuotta mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden parissa eri palvelumuodoissa. Työskentelyäni ovat ohjanneet arvot, jotka pohjautuvat ihmisen kunnioittamiseen, yksilöllisyyden arvostamiseen ja luottamuksellise...Lue blogi
Päivän trendisana on asiakasymmärrys, mutta mitä se tarkoittaa?
Kuntatieto-ohjelma uudistaa kuntien talousraportoinnin vuodesta 2021 lähtien, mikä ei ole lainkaan huono juttu. Taloushallinnon ja tietotuotannon on aikakin kehittyä ja automatisoitua, sillä se avaa uusia mahdollisuuksia tiedolla johtamiselle ennen kaikkea kunnille ja kuntayhtymille. Fakta on se, että toimeksi on laitettava viimeistään vuonna 2020, jotta kirjauks...Lue blogi
Kohti talouden läpinäkyvyyttä ja parempaa kustannustietoisuutta
Työttömien työllistämisen suurimpia pullonkauloja on tiedonkulun vaikeudet. Jokaisella toimijalla te-viranomaisilla, kuntien työllisyyspalvelukeskuksilla, kuntien sosiaalipalveluilla, Kelalla, oppilaitoksilla, nuorisopalveluilla, henkilöstöyrityksillä ja kolmannen sektorin toimijoilla on omat asiakasrekisterit tai sitten asiakastiedot ovat säilötty...Lue blogi
Kuka omistaa työttömät? Miksi tietoa pantataan?
Olen työskennellyt pari vuotta erityisasiantuntijana. Nykyiseen tehtävään tullessani olin ollut sosiaali- ja terapia-alalla firmassa, jossa ihmismäärä oli kaksi. Vielä sitä ennen olin ollut pitkään yrittäjänä yksin. Yhtäkkiä koko firman pääluvulla täyttäisi keskisuuren messuhallin. Tuli varhain ilmi...Lue blogi
Sisäiset yrittäjät isomman laivan luotseina