Hakutulokset

Matthew Taylor: Millainen on työn tulevaisuus (Uutinen)
oimme tarkastella työn tulevaisuutta erilaisista näkökulmista, sanoo kansainvälisen valistusorganisaation Royal Society of Artsin (RSA) britti...

Urheilu- ja liikunta-alueet(Sivu)
ja rakennussuunnitelma olevan luonnonjäänä jäädytettävän asfalttialueen (n. 12 000 m 2 ) muuttamiseksi tekojääradaksi. Rakennussuunnitelman y...

Blogi: Kohennetaan kävelykaupunkia Bulevardista alkaen(Uutinen)
un ehdotuksella, jossa Bulevardista tulisi Helsingin Ramblas. – Ehdotamme, että Bulevardista tehdään kävelypainotteinen Helsingin...

Tuntoaistin varassa(Blogi)
ssä? Jokaisen omatunto valpastuu silloin, kun tunnistaa olevansa eettisten kysymysten äärellä. Tunnistamisen taso ja...

Sähköinen hyvinvointikertomus (Sivu)
olle. SHVK tuottaa vertailevaa tietoa strategiatyöhön sekä toiminnan ja talouden suunnitteluun, toteutukseen, raportointiin ja arviointiin. SH...

Sähköinen hyvinvointikertomus (Sivu)
olle. SHVK tuottaa vertailevaa tietoa strategiatyöhön sekä toiminnan ja talouden suunnitteluun, toteutukseen, raportointiin ja arviointiin. SH...

Ilmoitus evaluaatiosta(Uutinen)
Ulkoasianministeriö tekee evaluaation JPO/APO-ohjelmasta, jota on toteutettu 60-luvulta lähtien. Evaluaation toteuttajaksi on valittu FCG Finn...

Asiakastutkimus: FCG on asiantunteva, ammattitaitoinen ja vastuuntuntoinen (Uutinen)
Asiantunteva, ammattitaitoinen, luotettava ja vastuuntuntoinen. Näin luonnehtivat asiakkaat FCG Suunnittelu ja tekniikkaa käynnissä olevassa a...

Osaamiskeskittymä julkishallinnon uudistumisen tueksi(Uutinen)
istäminen suoritetaan osakevaihtoina. Syntyvän konsernin henkilökuntamäärä on yli 500 henkeä ja liikevaihto noin 70 miljoonaa euroa. Konserni...

Strategiat(Sivu)
aa strategista otetta. Tulevaisuuden kuntaa uudistetaan ihmisille ja yhteisöille. Tavoitteena on kunta, joka pärjää kilpailussa yritysten sijo...

Finnish Consulting Group Asia evaluates WWF’s achievements in Nepal(Uutinen)
to conduct an independent evaluation of its project “Integrated River Basin Management at Koshi River – Safeguarding the Lives of Millions”. T...

Tule tekemään tulevaisuuden kuntaa!(Uutinen)
stautumaan kuntakentän tulevaisuuden muutoksiin! USO:n neljäs toimikausi (USO IV) on käynnistymässä keväällä 2017. Toimikausi kestää vuoden...

Lähde Aikamatkalle tulevaisuuden Pasilaan!(Uutinen)
an yhteen mahdolliseen tulevaisuuteen Oculus Rift –virtuaalimaailmalaseilla. Laseilla katsoja pääsee näkemään Keski-Pasilaa esittelevän virtua...

FCG Arkkitehdit voittajajoukkoon Helsingin kävelykeskustan ideakartoituksessa(Uutinen)
Voisiko Bulevardista tulla Helsingin Ramblas? Idea otti askeleen eteenpäin, kun FCG:n ehdotus, jossa Bulevardi yhdistää ydinkeskustan torit ja...

Sisälimariskien arvioiminen on panostusta terveeseen tulevaisuuteen (Uutinen)
vioinnilla ennakoidaan tulevat sisäilman laatuun vaikuttavat vauriot. Kohteessa voidaan aloittaa ajoissa toimet sisäilmaongelmien synnyn estäm...

Tuusulan seutu varmistaa vedentuotannon toimivuuden(Uutinen)
isäksi pikku hiljaa vanheneva ja eläköityvä työntekijäkunta huolettaa Ranta-Pereä. – Laitostemme hankintaikä vaihtelee hyvin paljon. Tä...

Nova Schola Finlandia -hanke käynnistyy marraskuussa – Tule mukaan visioimaan tulevaisuuden koulua!(Uutinen)
iveista ja odotuksista tulevalle kehittämishankkeelle. Tilaisuus on maksuton, eikä se edellytä sitovaa ilmoittautumista verkostotyöskentelyyn...

Nova Schola Finlandia -ajatuspajassa ideoitiin tulevaisuuden peruskoulua(Uutinen)
anke on avoin kaikille tulevaisuuden peruskoulun kehittämisestä kiinnostuneille. Hanke toteutetaan vertaisverkoston kokemuksellisena työskente...

Tunnetko tulevaisuuden kunnan? Lataa FCG Konsultoinnin uusi julkaisu (Uutinen)
johtamisjärjestelmät - Tulevaisuuden kuntaa tekemässä. Lataa oma kappale ilmaiseksi täältä:...

FCG ja tulevaisuuden koulut mukana Kuntajohtajapäivillä(Uutinen)
villä teemalla "FCG ja tulevaisuuden koulut". FCG:n monialainen osaaminen mahdollistaa moderniin pedagogiikkaan pohjaut...

FCG yhteistyökumppanina Klash – haastekilpailussa(Uutinen)
semaan tämän hetken ja tulevaisuuden ongelmia. Kilpailun avulla pyritään löytämään uusia ratkaisumalleja ihmisen ja ympäristön hyvinvoinnin se...

Tuleva ministeri Hanna Sarkkinen puhumaan DRG-päiville lokakuussa (Uutinen)
en ja laajasti käytössä oleva terveydenhuollon potilasluokittelujärjestelmä, joka tuottaa tiedon potilaskirjosta (casemix), tuotannosta ja tuo...

Missä on sosiaalihuollon paikka?(Blogi)
vaisuudessa mahdollisesti maakuntauudistus) käytävää keskustelua. Enenevässä määrin minua on keskustelussa huolestuttanut sosiaalihuollon osuu...

Tulevaisuuden kunta on omistajaohjaaja (Blogi)
akko Rönkkö on luennoimassa Ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulujen kirjanpito- ja laskentapäivällä Helsingissä ja Tampereel...

SOTE-rakenneuudistus valmistautuu finaaliin(Blogi)
leva vuosi 2015 tulee olemaan suomalaisen sosiaali- ja terveydenhuollon historian merkittävimpiä ja vaikuttavimpia. Tavoiteltavan uudistuksen...

Suomen IP-Tekniikka Oy osaksi FCG-konsernia(Uutinen)
men IP-Tekniikka Oy:n liikevaihto on runsaat 5 M€ ja sen palveluksessa on n. 70 asiantuntijaa. Yhtiö tunnetaan vahvana osaajana erityisesti ge...

Esittelyssä korkeakouluharjoittelija Aleksi Koivisto(Blogi)
sin oleva ja nykyisin Helsingissä asusteleva Aleksi opiskelee hallintotieteitä Vaasan yliopistossa pääaineenaan julkisoikeus ja sivuaineenaan...

Taustapeiliin katselua juhlatunnelmissa(Blogi)
älypuhelimessa.  Kuten sanottu, tänä vuonna Sihteereiden ja toimistotyön koulutusfoorumi järjestetään jo 20. kerran, joten juhlas...

Vieraskynä: Ajatuksia sote-uudistuksesta ja valinnanvapaudesta(Blogi)
a uudistuksen myönteisiä puolia, jotteivat vallan unohdu kaiken kritiikin keskellä. • On se vaan hyvä, ett...

Muutos on mahdollisuus(Blogi)
et tulevat ulkoapäin, ei niihin voi aina itse suoraan vaikuttaa. Tällöin työnantajan yksi tärkeimpiä tehtäviä on pitää huolta työntekijöiden j...

Millaista kehittämiskulttuuria edustat?(Blogi)
n peruskoulu" href="http://www.minedu.fi/OPM/Koulutus/koulutuspolitiikka/Hankkeet/tulevaisuuden_peruskoulu/" target="_blank">Tulevaisuuden per...

Uusi valtuustokausi lähtökuopissa – tässä evästystä kiperänä muutosaikana(Blogi)
ja jopa hengissä pysyminen hakevat muotoaan. Päätöksiä tehdään entistä epävarmemmissa olosuhteissa.   ...

Kuntajohtaminen tietoiskut Kuntamarkkinoilla 2017(Sivu)
li   Panelistit: neuvotteleva virkamies Hannu Hämäläinen, Sosiaali- ja terveysministeriö, tutkimuspäällikkö Timo Seppälä, Terveyden ja hyvinvo...

FCG Efeko selvitti käsityksiä 19 kaupungin ja kunnan palveluista(Uutinen)
tymättömiä. Seuraavina tulevat liikenneyhteydet, asumisen kustannukset ja asuinalueen palvelutason kokonaisuus.Asuinkunnan valinnassa e...

FCG suunnittelee Kouvolan Mäkikylän jätevedenpuhdistamon laajennuksen ja saneerauksen(Uutinen)
imuksen Kouvolassa sijaitsevan Mäkikylän jätevedenpuhdistamon laajennuksen ja saneerauksen yleis- ja toteutussuunnittelusta. Sopimukseen kuulu...

Miroslava Todorova Povvik AD:n toimitusjohtajaksi 1.1.2011(Uutinen)
vässään Dessislava Kovatchevaa, joka jää pois yhtiön palveluksesta vuodenvaihteessa, mutta jatkaa yhtiön omistajana. - Povvikin toimint...

FCG ostaa Datawell Oy:n osakekannan ja pohjoismaiset tytäryhtiöt(Uutinen)
oden DRG-järjestelmää koskevalle yhteistyölle.  Kauppakirja allekirjoitettiin 17.6.2015. Kaupan toteutumisen myötä Datawell...

Asiakastutkimus: FCG:llä on syvä ymmärrys asiakkaan toimialasta(Uutinen)
hteistyötä. Näin suosittelevat asiakkaat FCG Konsultointia yhteistyökumppaniksi tuoreessa asiakaskyselyssä. FCG Konsultointi tunt...

Soten uudistaminen ja yhteiselon tuki(Blogi)
innan päämäärästä. Yhteistyö eri alan ammattilaisten ja hallintokuntien välillä on välttämätöntä.  Todellinen yhteistyö ei synny käskystä, vaa...

Koulu on älykäs!(Blogi)
Nova Schola Finlandia –hanketta (https://peda.net/hankkeet/nsf). Kehitämme suomalaisten kuntien k...

Olemmeko jäämässä seinien vangeiksi?(Blogi)
nan toimitilat ja niiden omistaminen eivät ole kunnan ydintehtäviä vaan palvelutuotannon tuki. Siksi palvelutuotanto määrittelee tarvittavan t...

Alueelliset sote-ratkaisut – kansallisin standardein!(Blogi)
vat yhden luukun ja vastuunkantajan periaatteella parasta ja kustannustehokasta kokonaispalvelua. Jotta tietää mihin suuntaan lähtee, o...

Millainen johtava pelaaja kuntaasi tulisi valita?(Blogi)
dittu monenlaista korkeatasoista osaamista eli Matthewsin kaltaista osaamista. Jatkossa maakuntauudistuksen toteutuessa kunnan tehtävät...

Hengissä säilyminen vai kehittyvä uusi kunta?(Blogi)
sista ja mahdollisuuksista ei kannata jättää käyttämättä. Valmistautumisessa tulevaan vaaditaan juuri oman kunnan toimintaympäristöön ja tavoi...

Sote-uudistus: mikä mahdollisuus?(Blogi)
noa johtamista, byrokraattisia esteitä. Ammattilainen ei voi tehdä työtään hyvin, jos hänellä ei ole siihen keinoja ja riittäviä resursseja –...

Yhteisöllisiä oppimisympäristöjä kehittämässä(Blogi)
leva työvuosi aloitetaan varmemmin ottein. Toiveissa on, että vähitellen aikaa jää opetussuunnitelman yleisempien tavoitteiden pohdintaa, kute...

Ohjauksesta, röntgenkatseesta ja ihmisyydestä (Blogi)
muualla.  Ällistyksekseni ohjaaja alkoi laskea: ”Viisi… neljä…kolme…” Asiakas hätääntyi. Koko huone hätääntyi. Yhteinen elekieli liikeh...

Johdon konsultointi(Sivu)
sellinen ja riskit hallitseva. Lue uusi julkaisumme: Uuden valtuustokauden johtamisjärjestelmät - Tulevaisuuden kuntaa tekemässä (2017) Julkai...

Tietoa meistä(Sivu)
imo Kietäväinen , jäsen, Keva, toimitusjohtaja Sari Kola-Nyström , jäsen Timo Laitinen , jäsen, Valtiokonttori, pääjohtaja Kirsti Lind...

Verkosto- ja hulevesisuunnittelu(Sivu)
vesien hallinta nyt ja tulevaisuudessa Kohti uudistuneen lainsäädännön mukaista hulevesien hallinnan vastuunjakoa. Syksyllä 2016 käynnistyy hu...

Vähittäiskaupan selvitykset(Sivu)
atala Asiantuntijamme tuntevat hyvin myös maankäyttö- ja rakennuslain vähittäiskauppaa koskevat erityissäännökset ja niitä koskevan ohjeistuks...

Ruokapalvelut(Sivu)
tuotannon keskiöön Lähitulevaisuuden haasteita ovat taloudellisten resurssien niukkuus, ammattitaitoisen työvoiman saanti, kustannusten nousup...

Työajanhallinnan tutkimus(Sivu)
essä seurannan kohteena olevan yksikön kanssa. Räätälöimme konsultoinnin aina asiakkaan tarpeista lähtien. Tarkastelun tavoitteena on mm. löyt...

USO Uuden sukupolven organisaatiot(Sivu)
ö Tule mukaan tekemään tulevaisuuden kuntaa! USO-verkosto on kuntien, Kuntaliiton ja kuntien vertaisoppimis- ja tukiverkosto, kokemus- ja tutk...

JOHTAMINEN JA OHJELMISTOT(Sivu)
eydenhuoltoa meneillään olevassa rakennemuutoksessa ja varautumisessa tulevaisuuden haasteisiin. Palvelutuontantoa tukevat myös Kompassi- ja I...

Palveluesittelyt FCG:n ständillä(Sivu)
siä asiantuntijoita ja tulevaisuuden johtamisen ammattilaisia. Seuraava EKJ-ohjelma käynnistyy syksyllä 2018. klo 11-12 Tietojohtaminen kunnis...

Ravinto- ja puhtauspalvelut (Sivu)
ekologisesti kestävää tulevaisuutta. Palveluntuottajat kehittävät toimintaansa yhteistyössä tilaajaorganisaatioiden kanssa.  Hankkeen tavoitt...

Arkkitehti Heikki Lonka johtamaan FCG:n Arkkitehtuuri ja aluekehitys -sektoria(Uutinen)
asteina myös meneillään olevassa kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa, jossa kunnat joutuvat pohtimaan paitsi alueidensa käyttöä, myös kiinte...

FCG, Sanoma ja EduCluster yhdessä edistämään koulutusvientiä(Uutinen)
n koulutusosaamisen laajenevaan kysyntään maailmalla. Kumppanuuden tavoitteena on vahvistaa suomalaisten yritysten kilpailukykyä kansainvälisi...

Hyvinvointitieto on keskeinen osa kuntajohtamista(Uutinen)
an tiedolla johtamista tukevat työvälineet, uusi versio Sähköisestä hyvinvointikertomuksesta ja uusi Vaikutusten...

Suomalainen DRG- ja APR-asiantuntemus yhden katon alle(Uutinen)
– sairaanhoitopiirit, tulevat maakunnat, kunnat ja palveluiden tuottajat – saavat tarvitsemansa tiedon toiminnan ja talouden johtamiseensa ja...

SmartOulu toimii 3D MAPGETS-alustan päällä(Uutinen)
itteena on myös löytää tulevaisuuden investointikohteita ja helpottaa resurssien suuntaamista.Mukarin mielestä MAPGETS taipu...

Nettipeli on uudenlainen tapa ideoida täydennysrakentamista(Uutinen)
ä on yhteistyö; alueen tulevaisuus täytyy hahmottaa yhdessä asukkaiden ja palveluiden tarjoajien kanssa, jotta kehittämisestä on iloa kaikille...

FCG vahvistaa asemaansa sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisen järjestelmätoimittajana(Uutinen)
Helsingissä sijaitsevalla FCG Datawell Oy:llä on tytäryhtiöt sekä Ruotsissa (Göteborg) että Norjassa (Oslo). Prodacapon Ruotsissa sijai...

FCG mukana kehittämässä Venäjä-liiketoimintamahdollisuuksia(Uutinen)
okan tapahtumassa on luonteva valinta’, sanoo FCG Finnish Consulting Groupin toimitusjohtaja Ari Kolehmainen. Olemme toiminee...

Kohti parempaa ympäristöä: Suojatiet saivat isot STOP-merkit(Uutinen)
korjaustyömaan vieressä olevan leikkikentän keinut huputettiin. Huput laitettiin siksi, etteivät keinut houkuttele lapsia leikkimään kentälle...

Vertailukelpoisuus sote-tietotuotannon kärkeen(Uutinen)
Mikkola ja STM:n neuvotteleva virkamies Hannu Hämäläinen pohtivat vastauksia FCG:n Petra Kokon ja Kari Lappalaisen esittämiin kysymyksiin...

TÖISSÄ FCG:llä: Hyviä vinkkejä ja verkostoitumista projektipäällikkökoulutuksessa(Uutinen)
än aion tehdä työn alla olevassa projektissa jo heti huomenna. Näin kiteyttää projektijohtaja Maarit Korhonen Helsingistä FCG Suun...

Muunneltava ja kaunis päiväkoti Silva sai hyvän rakentamisen tunnustuspalkinnon (Uutinen)
ati Kemiönsaarella sijaitsevaa päiväkoti Silvaa, joka sai TURKU SAFA – hyvän rakentamisen tunnustuspalkinnon. Turun Sanomat valitsi päiväkodin...

Tietojenkäsittelytieteen opiskelijat pääsevät sote-datan kimppuun FCG Prodacapon uudella järjestelmällä(Uutinen)
yhdistää eri lähteistä tulevan tiedon ja mahdollistaa ajantasaiseen tietoon perustuvan johtamisen. Siun soten esimiehet saavat Prodacapo Regio...

Kemiin nousee ympärivuotinen lumilinna(Uutinen)
see läpi vuoden avoinna oleva lumilinna. Se avautuu matkailijoille ensi talvena. – Meillä liikkuu kesälläkin matkailijoita, jotka...

FCG Suomen neljänneksi suurin suunnittelu- ja konsulttiyhtiö(Uutinen)
a konsulttialan yhtiö liikevaihdoltaan vuonna 2017. FCG:n liikevaihto oli viime vuonna 82,1 miljoonaa euroa. ...

Hakunila sai oman skeittipuiston(Uutinen)
enkin muotoisena kiemurteleva skeittipuisto koostuu sekä pienemmille potkulautailijoille eli scoottajille sopivista loivemmista rakenteista et...

OMA-projekti kehittää kuntien ammatillisen koulutuksen omistajaohjausosaamista(Uutinen)
anni Grahn-Laasonen ja tulevaisuudentutkija Risto Linturi. Suomen Kuntaliitto ja FCG toteuttivat ammatillisen koulutuksen...

Uudella Sohu-mittarilla* tietoa sosiaalipalveluiden henkilöstötarpeesta (Uutinen)
yt pilotointivaiheeessa oleva Sohu-mittari kuuluu RAFAELA®-hoitoisuusluokitusjärjestelmän mittariperheeseen, ja sillä voidaan tarkastella hoiv...

FCG Talent järjestää ensi syksynä Rekrytoija-tapahtuman(Uutinen)
on työnantajabrändäys tulevaisuuden rekrytoinnin kulmakivenä. Rekrytoija 2019 -tapahtuma järjestetään 6.–7.11. Tampereella hotell...

FCG:n laatima Ysitien kehittämissuunnitelma välille Kangasala-Orivesi valmistunut(Uutinen)
etta puoltavat seikat nousevat esille FCG Suunnittelu ja tekniikan toteuttamassa selvityksessä. FCG:n Kangasalan ja Oriveden kaupu...

Kiertotalouden johtava asiantuntija Jutta Laine-Ylijoki Tekniikka & Talous -lehden haastattelussa(Uutinen)
täinen asia ei ole ratkaiseva, vaan pitäisi miettiä kokonaisuutta, joka on aina yksittäistä toimintaa tärkeämpi, kertoo Laine-Ylijoki...

FCG laatii työvoimatarveskenaariot elinvoimaverkoston kunnille (Uutinen)
a voidaan valmistautua tulevaan, esimerkiksi nostamalla työllisyysastetta, vahvistamalla nettomuuttoa ja koulusta. Työikäiset keskittyvät...

FCG järjestämässä Digitalisointipäiviä Tampereella 12.–13.6.2019(Uutinen)
atiosta ja kunta-alaa koskevasta kehityksestä. Nyt toista kertaa järjestettävillä digitalisointipäivillä on luvassa asiantuntijoiden puhee...

Pauli Santala FCG Suunnittelu ja tekniikka -liiketoimintaryhmän johtajaksi(Uutinen)
sp;Suurin osa liikevaihdosta muodostuu tällä hetkellä suunnittelutyöstä kunta-asiakkaille. Projektit tulevat usein tarjouskilpailujen...

FCG vahvistaa johtoryhmäänsä – Päivi Allenius nimitetty markkinointijohtajaksi(Uutinen)
prosenttia konsernin liikevaihdosta tulee Suomen ulkopuolelta. ”Meidät vakuutti Päivi Alleniuksen vahvat näy...

FCG:lle perustettiin järjestyksessään Suomen 200. henkilöstörahasto(Uutinen)
tölle ehdoiltaan houkutteleva.- Päädyimme perustamaan henkilöstörahaston, jonne voidaan ohjata sekä kertapalkkioita että tul...

Homeongelma, talossa vai päässä?(Blogi)
a syytä. On kuultu, että asiantuntijoiden suorittama ”pelottelu” aiheuttaa ihmisten huolestumisen ja tämä johtaa kuviteltuihin tai assosioitui...

Kansallinen korjausrakentamisen ohjelma tarpeen(Blogi)
korjata, vaan on rakennettu uutta vanhan ongelman päälle. Todennäköisesti suurin syy sisäilmaongelmiin liittyy siihe...

Miten uusi kuntalaki vahvistaa luottamushenkilöjohtamista? (Blogi)
ulevaisuuden kunnat? Toteutuuko ”maakuntamalli” ensi hallituskaudella? Mitkä ovat kuntien vastuut ja minkälaisella johtamisella kunnat selviäv...

Homeongelma, talossa vai päässä?(Blogi)
a syytä. On kuultu, että asiantuntijoiden suorittama ”pelottelu” aiheuttaa ihmisten huolestumisen ja tämä johtaa kuviteltuihin tai assosioitui...

Kun vastavalmistunut pääsi oman alan hommiin… (Blogi)
yöaika”, ei ole saanut innostustani latistumaan mahdollisuudesta, jonka harjoittelupaikan saaminen on minulle avannut. Päinvastoin – tehtävänk...

Sitä saa, mitä mittaa – myös budjetoinnissa(Blogi)
nnettuina tai arvioituina, ja ne jaetaan käyttöön eri yksiköille sen mukaan, mitä päättäjät parhaaksi ovat katsoneet. ...

Suomalaista itsehallintoa automatkan verran(Blogi)
asioista hoidetaan kunnan ulkopuolella ja kunnista on tullut vahvemmin lähidemokratiatoimijoita. Samaan aikaan palvelutuotanto Eksotessa on t...

Kuntasektorin tiedolla johtamisen pullonkaulat (Blogi)
rakenteen vanhenevan ja julkisen sektorin painiskelevan vaikeassa taloustilanteessa. Näiden myötä paine lisätä tuottavuutta ja kehittää rakent...

Muuttaako sote-uudistus demokratiakäyttäymistä?(Blogi)
oista sote-uudistusta koskeva linjaus on erityisen mielenkiintoinen poliittisen päättäjän ja demokratian näkökulmasta. Tuore hallitus k...

Leijona karjaisee: missä on yhtenäinen projektikulttuurinne?(Blogi)
levaisuuden kuntaan. Epätietoinen tilanne johtaa helposti vain nykytilan sietämiseen, jolloin muutostarpeet jäävät huomiotta. Tällöin ei ehdit...

Tuo oma tii­mi­si - uusi tapa rek­ry­toi­da?(Blogi)
yksi sadasta? Tule meille, meillä olet yksi uusi kasvo satojen muiden joukossa? Tule meille, palkkaamme 100, joista sinä tulet työskentelmään...

Ammatillisen koulutuksen rahoitus uudistuu(Blogi)
stajia. Silmiinpistävä havainto on ammatti- ja erikoisammattitutkintojen kertoimien pienuus, joka tullee ohjaamaan koulutustarjontaa pääasiass...

Keveitä data-ajatuksia kesäloman kynnyksellä(Blogi)
taa toisesta järjestelmästä. Sen ansiosta ammattilaiset saivat käyttöönsä kuukausiraportin hoitamistaan potilaista. Nykyään voisin tarjota asi...

Korkeakouluharjoittelijana asiantuntijayrityksessä: uhkarohkeaa vai rohkeasti uteliasta?(Blogi)
levan liian kaukana siitä, mitä itse tällä hetkellä opiskelen. Päätin kuitenkin ottaa selvää ja osoittautuikin, että FCG toimii aktiivisesti m...

Osaamisen vienti(Sivu)
avasti neuvottelun alla olevan EU:n ja USA:n välisen kauppa- ja investointikumppanuussopimuksen, TIPP:n myötä. Finnish Knowledge Exports (FKE)...

URA FCG:llä(Sivu)
staan sekä ajan tasalla olevat työvälineet. Työntekijämme sijoittuvat kotimaassa johonkin 12 toimipaikastamme. Pääkaupunkiseudun toimipaikkamm...

Satamat ja vesiväylät(Sivu)
a kauppamerenkulkua palvelevasta väylästöstä veneilyn matalaväylästöön niin merialueilla kuin sisävesilläkin. OSAAMISTAMME Kauppamerenkulun sa...

Alueidenkäyttö ja kaavoitus(Sivu)
potus Palvelemme asiantuntevasti ja luotettavasti juridisen yleis- ja asemakaavoituksen tehtävissä ja maanomistajien ranta-asemakaavoituksessa...

FCG Yrityskoulutus(Sivu)
ksillä on juuri nyt ja tulevaisuudessa. Ajan hermolla olevana kouluttajana tarjoamme yritysasiakkaillemme sekä täydennys- että ajankohtaiskoul...

Strateginen suunnittelu (Sivu)
me asiantuntijat valmistelevat jatkuvasti useita strategisia maankäytön suunnitelmia laajoista seudullisista strategiatöistä kuntakohtaisiin m...

Sähköinen hyvinvointikertomus(Sivu)
ne, jolla kunnat valmistelevat vuosittaiset raportoinnit valtuustolle ja laajan hyvinvointikertomuksen, joka laaditaan kerran valtuustokaudess...

Kärkihankkeitamme nyt(Sivu)
en asiakkaan toimintaa tukevasta palveluntuotannosta. Esimerkkejä FCG:n tiedolla johtamisen konsepteista:  terveydenhuollon luokitustuotteet v...

Sähkö-, tele- ja valaistussuunnittelu(Sivu)
ussuunnittelijamme hallitsevat kattavasti eri sähköjärjestelmien suunnittelun, tarveselvityksestä huoltosuunnitelmaan. Osaamiseemme sisältyy p...

Fotogrammetria(Sivu)
nitelman sovittamiselle olevaan kohteeseen. Suomenlinnan Länsi-Mustasaaren tyyppisen aluemallin tarkkuus on vähintään 10 cm. Yksittäisen raken...

Kiinteistösalkutu 2.0(Sivu)
itaan priorisointia palvelevaa taustatietoa.  Salkun tavoitteena on vastata kysymyksiin: ”Mitä kiinteistöjä  kehitetään?” ”Mistä kohteista luo...

Tukipalvelut(Sivu)
Tukipalvelut Tuleva maakuntauudistus ja sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämis- ja tuotantovastuun siirtyminen aikaansaa suuria...

FCG:n kiinteistöveroselvitys 0417(Sivu)
vuosien SOTE-ratkaisut tulevat osaltaan kasvattamaan kiinteistöveron osuutta kuntien verotulojen lähteenä merkittävästi. kartta, kiinteistöver...

SMART TRANSPORTATION(Sivu)
1 Liikkumisen palvelut tulevat osaksi kaupunkisuunnittelua, ja markkinoita muokkaa nopeasti laajentuva Smart City -kehitys. Digitaaliset toimi...

EKJ-johtamisvalmennus(Sivu)
önantajien, Kuntaliiton, Kevan, Avainta ry:n ja Kuntarahoituksen yhteistyötä. Ohjelman toteuttaa FCG. Johtamisfoorumit ovat pysähtymis- ja ver...

Tietosuojaseloste(Sivu)
• Yleisesti saatavilla olevat lähteet. • Ulkopuolisilta palveluntarjoajilta ostetut yhteystietorekisterit. Koulutuksien/tilaisuuksien suunnit...

Toimintakykyiset kuntakonsernit 2 -verkostohanke(Sivu)
ännöistä sekä kehittää tulevaisuuden omistajaohjausta. Pyorea Poyta Toimintakykyiset kuntakonsernit 2 -verkosto on 16 kaupungin, FCG:n ja Kunt...

FCG-konsernin alueellinen toiminta laajenee: Lahteen uusi infra- ja ympäristönsuunnittelun konsulttitoimisto(Uutinen)
intiin. FCG-konsernin liikevaihto vuonna 2007 tulee olemaan yli 75 m€ ja konsernin palveluksessa olevan henkilöstön määrä n. 800. LISÄT...

FCG-konserni osti bulgarialaisen ympäristökonsulttiyhtiön(Uutinen)
intiin. FCG-konsernin liikevaihto vuonna 2007 tulee olemaan yli 75 m€ ja konsernin palveluksessa olevan henkilöstön määrä n. 800. ...

Kevättapahtumat FCG:n toimipaikoissa(Uutinen)
stintä- ja HRD-päällikkö Eeva Kokki, eeva.kokki@fcg.fi ...

Paul Paukku FCG-konsernin uudeksi toimitusjohtajaksi(Uutinen)
uhelin 050 667 20 Eeva Kokki, Viestintä- ja HRD-johtaja Puhelin 050 312 0271 FCG Finnish Consulting Group on yksi suuri...

Yrjö Halttunen FCG:n energialiiketoiminnan vetäjäksi(Uutinen)
toiminut Vaasassa sijaitsevan Teknologiakeskus Merinova Oy:n toimitusjohtajana. Aluepäällikön tehtävän lisäksi Halttusen tehtävänä on kehi...

FCG Planekon suunnittelemasta meluseinästä vuoden betonirakenne(Uutinen)
a betonin ominaisuudet tulevat ilmeikkäästi ja rehellisesti esiin. Vuosaaren sataman koillisreunassa sijaitsevan meluseinän tarkoituksena on e...

FCG yksinkertaistaa konsernirakennettaan - uusi johtoryhmä nimitetty(Uutinen)
CG-yhtiöiden meneillään olevat projektit jatkuvat asiakkaiden kanssa tehtyjen sopimusten mukaisina. Asiakkaita ja yhteistyökumppaneita tullaan...

Yksi FCG marraskuusta lähtien(Uutinen)
CG-yhtiöiden meneillään olevat projektit jatkuvat asiakkaiden kanssa tehtyjen sopimusten mukaisina. Sulautuvien yhtiöiden y-tunnukset j...

Kakolanmäki voitti vuoden 2009 RIL-palkinnon(Uutinen)
en toteuttamisessa rohkaisevaksi myös eri toimijoitten välisen yhteistyön. Rakennuttamisen aikana järjestettiin tiedotustilaisuuksia ja...

Katrina Harjuhahto-Madetoja FCG:n koulutus- ja konsulttitoiminnan vetäjäksi(Uutinen)
t: Henkilöstöjohtaja Eeva Kokki, eeva.kokki@fcg.fi, puhelin 050 312 0271 FCG Finnish Consulting Group Oy tarjoaa infra-, ymp...

MATERNAn ja FCG:n välinen yhteistyö vahvistuu - MATERNA ulkoistaa koulutusmyynnin FCG:lle(Uutinen)
me koulutusyhteistyöstä olevan hyötyä sekä MATERNAlle että FCG:lle. - ITIL®-koulutukset vahvistavat entisestään FCG:n kattavia koulutus...

FCG avasi koulutusvientimarkkinat Saudi-Arabiaan(Uutinen)
luja. Nyt suunnitteilla oleva koulu on suunnattu myös saudiarabialaisille lapsille. Se on yksityinen, kansainvälinen ja englanninkielinen, ja...

FCG ostaa Oy Audiapro Ab:n(Uutinen)
tto-konsernin yhtiöissä oleva johdon ja hallinnon kehittämisen, koulutuksen ja konsultoinnin osaaminen yhteen. Kaupan tavoitteena on muun muas...

Ajankohtaisartikkeli kuntien yhtiöittämisvelvoitteesta(Uutinen)
maan 1.9.2013 ja sitä koskeva siirtymäaika päättyy 31.12.2014.Esityksen perusteluissa kuvataan erikseen ne toiminnat, jotka tulee ehdot...

Peruskouluissa keskimäärin kaksi tietokonetta seitsemää oppilasta kohden(Uutinen)
tä hyödynnetäänkin vaihtelevasti.Yhdeksällä kunnalla kymmenestä on käytössä koulun ja kodin sähköinen viestintäjärjestelmä...

FCG International in Pacific(Uutinen)
successfully completes an evaluation of Finnish Support to Weather Forecasting and Disaster Risk Reduction in the Pacific A team of four ex...

FinDRG-verkostohanke on lähdössä liikkeelle(Uutinen)
Tuleva sote-ratkaisu vaatii uudenlaisia työkaluja toiminnan ja talouden ohjaamiseen. Niitä varten on perusteilla Kuntaliiton ja FCG Konsul...

Kuntien tiloja siirtymässä maakunnille – FCG:n toimitilapalveluista tukea (Uutinen)
Valmisteilla oleva maakunta- sekä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus tuo muutoksia kuntien toimitilojen hallintaan. Kuntien perusterve...

Juhani Pirinen Radio Suomessa: Päiväkotien ja koulujen korjaamiseen tarvitaan korjausrakennusohjelma (Uutinen)
r>- Terveet, oppimista tukevat koulut ovat strateginen sijoitus Suomen tulevaisuuteen. Ne ennaltaehkäisevät terveysriskejä ja säästävät tervey...

Valtuustokauden vaihdos – FCG tukee kuntien strategiatyötä(Uutinen)
ategioissa painottuvat tulevaisuuden kunnan perustekijät eli elinvoiman kehittäminen ja kuntalaisten hyvinvointi. Myös palvelujen järjestämine...

Kuntakierros kutsuu valtuutettuja koulutukseen kautta Suomen(Uutinen)
tut ovat avainroolissa tulevaisuuden kunnan rakentamisessa valtuustokaudella 2017-2021. Lukuisat muutostrendit sekä vallan ja vastuun uusjako...

Viherkerroinmenetelmä antaa bonuspisteitä syötävistä kasveista tai perhosniityistä (Uutinen)
enne… Maisema-arkkitehti Eeva Eitsi FCG:ltä klikkailee Excel-taulukkoa, joka listaa tontin viherelementtejä ja hulevesirakenteita...

134 kunta-alan esimiestä sai EKJ-sertifikaatin(Uutinen)
KT Kuntatyönantajat ja Keva.Kehitä osaamistasi esimiehenä – tule mukaan EKJ-ohjelmaan 2018Kuntien ja kuntakonsernie...

TÖISSÄ FCG:llä: FCG Akatemia kouluttaa projektijohtamisen huippuosaajia(Uutinen)
niikan projektipäällikkö Eeva-Riikka Bossmann, FCG-konsernin tietoturvapäällikkö Vesa Nyman ja FCG Konsultoinnin erityisasiantuntija Auli Kart...

Sähköaseman uusi aita hehkuu sinivalkoisissa väreissä Vantaalla(Uutinen)
ihtuvissa väreissä aaltoilevat led-valot. Itsenäisyyspäivän ja Suomi 100 -juhlinnan ajan sävyt ovat sinivalkoiset.Aidan suunnittelusta...

FCG tuo uutta tekniikkaa jäteveden puhdistukseen Oulussa(Uutinen)
ta...

DI Mari Puoskari on valittu FCG-konsernin toimitusjohtajaksi(Uutinen)
malaisessa omistuksessa oleva, kansainvälisesti toimiva ohjelmistoliiketoimintaan, konsultointiin, koulutukseen ja monialaiseen yhdyskuntasuun...

FCG osti sote-kehitysyhtiö Flowmedik Oy:n(Uutinen)
jempaan yhteistyöhön paranevat entisestään, kuitenkin meille tyypillisestä notkeudesta ja ennakkoluulottomuudesta tinkimättä, vakuuttaa Flowme...

Miten elinvoimaa voi edistää? (Uutinen)
itkä asiat vaikuttavat tulevaisuuden elinvoimaan Lahdessa ja Lohjalla? Kuuntele podcast! FCG Konsultoinnin projektipäällikkö Mari...

FCG ja Ahola Transport yhteistyöhön uudella liiketoiminnalla (Uutinen)
korostuvat. Murroksessa olevan kokonaismarkkinan koko on arvioitu olevan tulevina vuosina Suomessa noin 2,5 Mrd. euroa, jonka logistisesta ohj...

Liian pieni koulu ei ole lapsen etu(Uutinen)
äiväkotien ja koulujen tulevaisuuden haasteet, kun Suomen väkimäärä vähenee. Koulun aloittaa seitsemän vuoden kuluttua 10 000 lasta vähemmän k...

Sami Miettinen on aloittanut Johdon konsultoinnin ja valmennuksen toimialajohtajana(Uutinen)
ntamisen keskiöön. Ratkaisevaa on, kuinka joustavaan kumppanuuteen kunta pystyy.- Elinvoima on laaja kysymys, ja sen suhteen jokaisen...

Ratkaisuja kunnan rakennuksien kunnostukseen(Uutinen)
näky mediassa. Kunnat hakevat määrätietoisesti ratkaisuja ja tehokkuutta, mutta samalla korjausvelka jatkaa kasvamistaan. On arvioitu, että k...

Kiinteistöveroselvitystä Leppävirralla(Uutinen)
rjauksia ja viemäriä, koskevat tiedot. Tärkeää on myös kuvata tarkastettavat kohteet, mistä on hyötyä kunnan rakennusvalvonnan mahdollisissa j...

Ravinto- ja puhtauspalvelut verkostohanke käynnistymässä(Uutinen)
ekologisesti kestäväää tulevaisuutta. Palveluntuottajat kehittävät verkostossa toimintaansa yhteistyössä tilaajaorganisaatioiden kanssa...

Learning together - Finland's support to Ukrainian School reform(Uutinen)
family: Roboto, Arial, Geneva, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps:...

Blogi: Digikaava - Kehitys ei ole helppoa ja edelläkävijöitä tarvitaan(Uutinen)
uksen rooli korostunee tulevaisuudessa, kun maankäyttö- ja rakennuslakia sekä kiinteistöverolakia uudistetaan. Vuorovaikutteisessa suunnittelu...

FCG Flowmedikin infektiotorjunnan mittarit käyttöön perusterveydenhuollossa (Uutinen)
ilinjärvellä. Palvelut tukevat tartuntojen ehkäisyä, hahmottavat palveluprosessin sisältöä ja auttavat toiminnan kehittämisessä...

FCG:n talotekniikka mukana Espoon Tynnyripuiston korttelihankkeessa(Uutinen)
elli ja asuntohotellit tulevat Kassiopeia Finlad OY:n ja Eläkevakuutusyhtiö Veritaksen omistukseen. Hankkeessa yhteistyökumppaneina ovat ollee...

FCG ostaa saksalaisen Pohl Consulting & Associates GmbH:n (Uutinen)
yhtiöiden kyky tarjota tulevaisuudessa yhä tärkeämpiä monialaisia kehityshankkeita kasvaa, PC&A:n toimitusjohtaja Andreas von Brühl-Pohl s...

Pakon käytön seminaari - nyt ensimmäistä kertaa FCG:n koulutustarjonnassa(Uutinen)
ta ja lainsäädäntö vaihtelevat toimialoittain. Taustalla ovat samat kysymykset turvallisuudesta, itsemääräämisoikeudesta ja hyvästä hoidosta.&...

Kuntien talouspäälliköiden puntit eivät tutise(Blogi)
vaiheessa puhalleta varaslähdöksi. Kuntalain uusien säännösten myötä syntyy paineita tiivistää kuntakonsernien taloudenohjausta. Valtionosuusu...

Varhaiskasvatuksessa sattuu ja tapahtuu(Blogi)
enpiteitä, jotka koskevat kipeästi myös varhaiskasvatukseen. Tavoitteena on päivähoito-oikeuden rajaaminen ja ryhmäkoon kasvattaminen. Samoin...

Sitä saa mitä mittaa(Blogi)
ista silloin kun asiakkaiden tarpeisiin vastataan laadukkaasti, vaikuttavasti ja taloudellisesti. Ehkä tähän voisi vielä lisätä työntekijöiden...

Miten harjoittelu sujui(Blogi)
rjonnut tilaisuuden päästä laajentamaan näitä verkostoja. Tyypillinen työpäiväni alkaa tietenkin kupillisella kahvia. Kun pahimmat unih...

Asiantuntemuksella vältetään kuntayhtiöiden karikot(Blogi)
nistä, korvausvastuu arvioidaan jokaisen jäsenen osalta erikseen. Hallituksen jäsenen osaaminen mitataan aina yksilötasolla. ...

Miksi talous ja numerot ovat vaikeita?(Blogi)
yisesti näin kokevat muut kuin talousihmiset ja erityisen vaikeaksi talous koetaan julkisella sektorilla. Mitä vaikeaa taloudessa oikein on? U...

Miten menestyä, kun maailmankirjat ovat sekaisin?(Blogi)
kennellä joustavasti ja itsenäisesti motivoi paremmin kuin aineelliset palkkiot ja bonukset. 2. Menestyäkseen organisa...

Ihminen sote-muutoksen keskiössä?(Blogi)
stä on käyty kiivastakin väittelyä, ajoittain keskustelu on hetkeksi takertunut yksityiskohtiin pääsemättä eteenpäin ja sitten taas uusien esi...

Onko meillä isoäidin mielikuva omasta kunnastamme? (Blogi)
oilla. Tässä joitakin tärppejä ohjelmasta: 1. SOTE-kiinteistöjen tulevaisuus2. Terve talo – parempi sisäilma3. Kaupunkiseud...

Kuntayhtiön suhteellinen strateginen asema – heiluttaako häntä koiraa?(Blogi)
tästä oli liikevoittoa noin 35,7 miljoonaa euroa. Nykyisellään Lappeenrannan Energia -konserni näyttelee siis noin 20 % osuutta kaupungista...

Palveluista yhteisöllisyyttä(Blogi)
hyvinvointikonsultointi            ...

Ankkavaaran ja Hanhilinnan kuntayhtiö (Blogi)
lousjohtaja oli tyytyväinen: saihan yhtymä näin menojaan pienennettyä. Myös Ankkavaaran ja Hanhilinnan talousjohtajat olivat tyytyväisiä, sill...

”Jokainen 30 elinvuoden pelastaminen on miljoonan euron arvoinen…”(Blogi)
isesti menetettyä elämää (vuosia/100.000 as.). Ihmisen elämähän on myös resurssi, jonka yhteiskunta menettää hänen kuollessaan ennenaikaisesti...

Konsulttielämää - Kunnat kuntoon!(Blogi)
äitä ihmisiä. On oltava luova, jotta haasteista selvitään. Hankalat konsulttitehtävät myö...

Kunnan tukipalvelut kuntoon ennen sote-muutosta(Blogi)
la muutoksella on jo nyt ollut yhteiskuntamme kantokyvyn kannalta myönteisiä ulkoisvaikutuksia. Päätöksentekijöiden mielissä ovat päällimmäisi...

Kansallinen DRG-keskus: valmiina muutoksiin!(Blogi)
ydenhuollosta erikoissairaanhoitoon.   Potilasryhmittelylle on...

Entä jos hoitotyötä voisi johtaa toisin…(Blogi)
joka ketterästi kokoaisi kaiken olennaisen tiedon ja tarjoaisi helpon päätöksenteon näkymän hoitotyön johtamiselle. Näkymässä yhdistyisi...

Kunnissa työstetään strategioita: tässä luettavaa laiturinnokkaan(Blogi)
at hämärtyvät ja teoksen tarkoitus sumenee, ellei konservaattorin anneta työstää teosta säännöllisesti. Mielikuvasta käy myös siistillä omakot...

Mökkeilystä virtaa kuntiin(Blogi)
tyisten palvelujen säilyminen ja kehittyminen kunnassa. Myös etätyötä tekeville mökkipaikkakunnalle muutto on yhä houkuttelevampi vaihtoehto...

Töissä FCG:llä(Sivu)
rveyspalvelujen ja työeläkevakuutusyhtiö Varman kanssa. Työterveyshuollon palvelut tarjoamme henkilöstöllemme lakisääteistä laajempina.  Työhy...

Yhdyskuntien suunnittelu(Sivu)
elu, kaavoitus ja sitä tukevat selvitykset sekä vesihuolto, -tutkimus ja vesirakennustekniikka. Tarjoamme paikallista osaamista yhdistettynä k...

Kuntarakennepalvelut(Sivu)
in 50 kuntarakenteita koskevaan selvitys- ja asiantuntijatyöhön. Nykytila-analyysi ja muutostarpeiden kartoitus Uuden kunnan suunnittelu ja ma...

Koulutukset(Sivu)
kijöille. ...tai selaa tulevaa koulutusta aikajärjestyksessä: Syöte: Syöte Ajankohtaista koulutusta Valitse itseäsi kiinnostava tapahtuma koul...

Talosuunnittelu(Sivu)
ttelemamme kohteet vaihtelevat vaativista peruskorjaushankkeista pienempiin tilamuutostehtäviin. Tyypillisiä kohteitamme ovat mm. toimistojen ...

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA(Sivu)
li 40 % FCG-konsernin liikevaihdosta. Kansainvälisiä kehityshankkeita on toteutettu vuosien aikana tuhansia yli 150 maassa. Kansainvälisen kon...

Hyvinvointi- ja sotepalvelut(Sivu)
essa ja varautumisessa tulevaisuuden haasteisiin. FCG:n Hyvinvointi- ja sotepalvelut ylläpitää ja kehittää useita sosiaali- ja terveydenhuollo...

Elinkeinot ja kilpailukyky (Sivu)
äjänä. Asiantuntijamme tukevat kehittämisorganisaatioita ja yrityksiä uuden kasvun ja elinvoiman eväiden löytämisessä. Tekemisen perustana ova...

Toimipaikat ulkomailla(Sivu)
issa. Yhtiö tuoreimpia aluevaltauksia on yksityiselle sektorille suunnattu kansainvälistymiskoulutus. http://www.fcgsweden.se FCG Povvik, Bulg...

Palvelut ja hallinto(Sivu)
vat myös palvelut. Lähitulevaisuudessa haasteena on osaavan työvoiman saaminen, rekrytoinnissa onnistuminen, työhyvinvoinnin lisääminen sekä p...

Arkkitehtuuri ja yhdyskunnat(Sivu)
isointi Kaavoitusta palvelevat selvitykset Kiinteistöveroselvitykset Palvelurakenne- ja kaupan selvitykset sekä konsultointi Matkailuhankkeet ...

Kehityskonsultointi(Sivu)
% FCG Internationalin liikevaihdosta. Olemme toteuttaneet noin 5000 kansainvälistä kehityshanketta jo yli 150 maassa. Kaikki FCG:n tytäryhtiöt...

Katu-, alue- ja liikennesuunnittelu(Sivu)
Kävely ja pyöräily Liikennevalo-ohjaus Pysäköinti B80 Veturitie B80 Riihimaki Ragnar Granitin Aukio Työntekijä Sillanpää, Jani Kaupunkisuunnit...

Projektipalvelut(Sivu)
viointia unohtamatta. Tuotevalikoimaamme kuuluvat: Projektipäällikköpalvelut Projektien suunnittelu Projektien ja verkostojen koordinointi Fas...

ART-ennakointimalli(Sivu)
nykytilan siirtämiseen tulevaisuuteen”, jolloin lainsäädännön ja palvelurakenteiden katsotaan säilyvän nykyisen kaltaisina. Tulosten perusteel...

Vesihuollon laitossuunnittelu(Sivu)
ukoulutuksia Edellisiä tukevat FCG:n vesihuoltolaitoksien datan keräämiseen ja muokkaukseen kehittämät ohjelmistot FCGSmart-tuotteet Työntekij...

Kaupunkisuunnittelu ja -kehitys(Sivu)
isointi Kaavoitusta palvelevat selvitykset Palvelurakenne- ja kaupan selvitykset sekä konsultointi Matkailuhankkeet Vaikutusten arviointi Paik...

Ympäristövaikutuspalvelut(Sivu)
uttamalle Kokkolan Ventusnevan ja Muhoksen Pyhänselän välisen suurjänni­te­johdon YVA-menettely -hankkeelle. Palveluitamme ovat Ympäristövaiku...

Jätehuollon suunnittelupalvelut(Sivu)
llon yhtä osa-aluetta koskevat suunnitelmat, esim. käsittely tai keräys ja kuljetus jätelajeittain Jätehuollon palvelujen toimivuuden arvioint...

Venäjä-palvelut(Sivu)
a eri puolilla maata. Tuotevalikoimaamme kuuluvat:   Markkinaselvitykset ja kumppaninhaku Toteutettavuusselvitykset ja liiketoimintasuunnitelm...

Vesihuolto ja FCGsmart(Sivu)
n siten, että ne keskustelevat keskenään ja jalostavat verkostosta ja laitoksilta kerätystä datasta olennaista toiminnan seurantaan ja kehittä...

Lastensuojelun verkostohanke(Sivu)
n vaikeaa. Työntekijät kokevat yksin työskentelyn haastavana ja henkisesti kuormittavana. Hyvistä ideoista huolimatta kustannuksissa on hallit...

CAF Laatu(Sivu)
a. Laadun kehittämistä tukevat palvelumme: Kokonaisvaltainen laadunarviointi CAF-arviointijärjestelmän avulla Laatujärjestelmän kehittäminen j...

FCGsmart(Sivu)
ettuja antureita keskustelevat keskenään ja jalostavat verkostosta ja laitoksilta kerätystä datasta merkityksellistä informaatiota. Tunnusluku...

Jätteenkäsittelyn BAT-päätelmät (Sivu)
ätteenkäsittelyä (WT) koskevat BAT-päätelmät julkaistiin 17.8.2018. Jätteenkäsittelyn BAT-päätelmiä sovelletaan direktiivilaitoksiin, joissa h...

Julkisivusaneeraus(Sivu)
sivu estää kosteus- ja homevaurioiden synnyn ja vaikuttaa siten oleellisesti sisäilman laatuun ja sitä kautta asukkaiden terveyteen. Väärin ko...

Varhaiskasvatus, opetus ja kulttuuri(Sivu)
oinnille. Hyvinvointia tukevat myös julkiset nuoriso-, kulttuuri- ja liikuntapalvelut sekä vapaa sivistystyö. Laadukkaat palvelut edellyttävät...

Henkilöstö- ja palvelusuhdeasiat(Sivu)
ät tiedot henkilöstöä koskevan lainsäädännön ja sopimusten muutoksista.  Koulutuksemme antavat valmiuksia soveltaa työlainsäädäntöä ja työmark...

Yhdyskunta ja ympäristö(Sivu)
miselle. Ne myös houkuttelevat asukkaita ja luovat hyvinvointia. Kuntien talouden kannalta yhdyskuntarakentamisen ratkaisut ovat erittäin merk...

FCGsmart(Sivu)
amisen. Tuoteperheessä tulevat esiin monipuolisesti erilaiset tiedonhallinnan ratkaisut, kuten älykkäät rakennusten käyttöasteen mittauksen ja...

Asiantuntijaklinikka Kuntamarkkinoilla(Sivu)
palveluiden tuottajana tulevaisuudessa? Sotelautakunnassa istuvan luottamushenkilön talousosaamisen ydinkohdat kunnallisessa päätöksenteossa? ...

Tehokkuutta projektien johtamiseen(Sivu)
osallistuvien työtä ja tukevat viestintää. Projektimallin käyttöönotto on luonut Espoossa hyvän perustan laajempien kehitysohjelmien ohjauksel...

smartasset(Sivu)
itaan priorisointia palvelevaa taustatietoa.  Salkun tavoitteena on vastata kysymyksiin: ”Mitä kiinteistöjä  kehitetään?” ”Mistä kohteista luo...

Sote-maakuntauudistus(Sivu)
rta julkista sektoria koskevaa muutosta. Hallituksen esityksen mukaan Suomeen muodostetaan 18 itsehallinnollista maakuntaa, joihin kootaan yli...

Sertifikaattiohjelmat(Sivu)
ilöllistä kehittymistä tukevaa sparrausta sekä välineitä kehittymiseen. Työntekijä Hakola, Jarkko Työntekijä Tikkanen, Sanna Työntekijä af Hä...

Sustainable & Smart cities -kilpailu(Sivu)
t cities -kilpailu Fcg Bulevardi Ramblas Pressikuva 0 Vastaa Sustainable & Smart cities -kisaan ja osallistu arvontaan. Arvonnan pääpalkintona...

Henkilöstö ja esimiehet uudistuksen toteuttajina(Sivu)
nista organisaatioista tulevat eri käytännöt palvelemaan muutoksen onnistunutta toteuttamista. Tässä henkilöstön ja lähiesimiesten rooli on ke...

Optimaaliset tukipalvelut(Sivu)
nen tukipalveluissa ja tulevaisuuden tuotantotapa • Palveluverkot • Resurssit ja käyttöaste • Osaamisen hyödyntäminen • Riskinäkökulmat • Teht...

FCGsmart(Sivu)
amisen. Tuoteperheessä tulevat esiin monipuolisesti erilaiset tiedonhallinnan ratkaisut, kuten älykkäät rakennusten käyttöasteen mittauksen ja...

ICT-tietoiskut Kuntamarkkinoilla 2017(Sivu)
eli  Panelistit: neuvotteleva virkamies Hannu Hämäläinen, Sosiaali- ja terveysministeriö, tutkimuspäällikkö Timo Seppälä, Terveyden ja hyvinvo...

Teknisen alan tietoiskut Kuntamarkkinoilla 2017(Sivu)
isestä, jonka pohjalta tulevaisuuden kunnat ja maakunnat voisivat lähikehittämistään edistää. Lisäksi tilaisuudessa esittelyssä Myyrmäki-liike...

Sote-tietosikut Kuntamarkkinoilla 2017(Sivu)
eli  Panelistit: neuvotteleva virkamies Hannu Hämäläinen, Sosiaali- ja terveysministeriö, tutkimuspäällikkö Timo Seppälä, Terveyden ja hyvinvo...

Taloustietoiskut Kuntamarkkinoilla 2017(Sivu)
eli  Panelistit: neuvotteleva virkamies Hannu Hämäläinen, Sosiaali- ja terveysministeriö, tutkimuspäällikkö Timo Seppälä, Terveyden ja hyvinvo...

Tallenteet verkkokaupasta(Sivu)
e lähteä erikseen. Tallennevalikoimamme kasvaa koko ajan - pysy siis kanavalla ja tutustu: FCG Verkkokauppa Tilattuasi tallenteen olet FCG Ver...

SIPU International Ab osaksi FCG-konsernia(Uutinen)
sa yrityksestä. SIPUn liikevaihto on runsaat 100 MSEK (11 milj. euroa). Sen palveluksessa on 37 henkilöä, joista yhtiön toimistossa Tukholmass...

FCG Efeko konsultoinnin kärjessä(Uutinen)
Tutkimuksessa mukana olevat yritykset on valittu Talouselämä- lehden (3/2007) tekemän konsulttiselvityksen perusteella. Tutkimuksessa selvi...

Suunnittelualan ylempien toimihenkilöiden lakko(Uutinen)
empiä toimihenkilöitä koskevasta työehtosopimuksesta. Tämän seurauksena YTN:n alaiset suunnittelu- ja konsulttialan ylemmät toimihenkilöt aloi...

FCG Efeko Oy osti ISAI Consulting Oy:n(Uutinen)
ointipalveluita, jotka tukevat ammatillista osaamista, organisaatiorakenteiden ja toimintatapojen uudistamista sekä innovatiivista kehittämist...

FCG Efeko paras kouluttaja(Uutinen)
ulutusorganisaatioita koskevassa tutkimuksessa. Tutkimuksen mukaan tärkeimpiä koulutusorganisaation valintaperiaatteita olivat kouluttajan...

FCG-Akatemian yhteistyökumppaniksi HSE Executive Education(Uutinen)
ntä- ja HRD-päällikkö Eeva Kokki. FCG-Akatemia koostuu viidestä, kaksipäiväisestä osiosta, joissa käsitellään muun muassa strate...

Tietoyhteiskuntavaalipaneeli Kuntamarkkinoilla – Nyt jo kolmannen kerran(Uutinen)
hteiskunnan tilasta ja tulevaisuudesta: Mitä tietoyhteiskuntakehityksessä menestyminen vaatii niin kansallisesti kuin alueellisestikin? Millai...

FCG:n palvelut esittelyssä Kuntamarkkinoilla!(Uutinen)
olloin saat ajantasalla olevan listan kaikista sinä päivänä pidettävistä tietoiskuistamme. Tietoiskutilojen paikat täytetään tulojärjestyksess...

Opetusministeriö ja FCG Efeko Oy allekirjoittivat aiesopimuksen Opekon yhtiöittämisestä(Uutinen)
yhtiöittämistä olemassa olevan toiminnan sujuvalla jatkumisella, kilpailun jatkumisella ja henkilöstökoulutuksen saatavuuden ja laadun turvaam...

FCG Efekolle yksinomainen käyttöoikeus useaan sairaanhoidon tuotteeseen(Uutinen)
19 loppuun asti voimassaoleva käyttöoikeus näihin tuotteisiin. Kuntaliitto omistaa tuotteet. Nord DRG on Pohjoismainen, diagnoosiper...

FCG:n asiakaslehden uusi numero on ilmestynyt (Uutinen)
>Tutustu lehteemme alla olevasta linkistä. Lehti on pdf-muodossa. [Dokumentti FCG Consulting People 1/2009 (22)] ...

FCG avasi uusimman toimipaikkansa Vaasaan(Uutinen)
i 850 henkilöä ja sen liikevaihto vuonna 2008 oli noin 80 miljoonaa euroa. ...

FCG:n asiakaslehden uusi numero on ilmestynyt (Uutinen)
>Tutustu lehteemme alla olevasta linkistä. Lehti on pdf-muodossa. [Dokumentti FCG Consulting People 2/2009 (47)] ...

Elinvoimainen kunta asiakaslehden teemana(Uutinen)
utta ja kykyä menestyä tulevaisuudessa. Tämän lehden keskeinen teema on kuntajohtamisen kehittäminen. Lehdessämme on tällä kerralla asiaa kunt...

FCG Turun kaupungin suunnittelupalveluiden puitesopimuskonsultiksi (Uutinen)
ikennetekniikka ja liikennevalo-ohjauksen suunnittelu (LKT)- Rakennetekniikka (RAK), sis. rantalaitureiden, meluesteiden, tukimuurien ym...

FCG ja SNKK järjestävät kilpailun kaupunkikeskustojen kehittämisestä(Uutinen)
sten kauppakeskusten kovenevasta keskinäisestä kilpailusta. Kauppakeskusten vallatessa alaa on huoli kaupunkikeskustojen elinvoimaisuudesta no...

Linjanvetoa VI -seminaari sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille(Uutinen)
n seminaarin yhteydessä olevaan FCG:n Koulutuspalveluiden ja Konsultoinnin näyttelytilaan. Suoritamme paikan päällä arvonnan, jonka palkintona...

Suunnitelmien energiakulutus ja hiilitase selville Ave Carbon -mallilla(Uutinen)
palities: GIS Approach in Evaluation of Development Scenario Impacts on CO2e balance) on hyväksytty kahteen kansainväliseen konferenssiin: Wor...

FCG:n Fingrid Oyj:lle laatima YVA palkittiin vuoden parhaana(Uutinen)
:lle sen tekemästä Ventusneva (Kokkola) – Pyhänselkä (Muhos) 400 kV:n voimajohtohankkeen ympäristövaikutusten arvioinnista (YVAsta). YVA r...

FCG:n vuosikertomus 2010 on ilmestynyt(Uutinen)
ataa vuosikertomus alla olevasta linkistä: [Dokumentti FCG Vuosikertomus 2010 (1130)] ...

FCG:n laboratoriotoiminta siirtyy Novalabille(Uutinen)
tilaukset ja voimassa olevat tarjoukset siir-tyvät liiketoimintakaupan yhteydessä Novalab Oy:lle nykyisten ehtojensa mukaisina. Tällä järjes...

FCG kehittää paikkamallisovellusta VTT:n kanssa(Uutinen)
+kehitti+keinon+katsoa+tulevaisuuteen/a798434" target="_blank">Tietoviikko 11.4.2012 ...

FCG kakkosena koulutusorganisaatioitten imagotutkimuksessa(Uutinen)
en rakenneuudistukset tuonevat lisää koulutettavia FCG:lle. Kyselyn mukaan koulutuksen ostajia kiinnostavat tasavahvasti avoimet koulut...

Kuntalaiset ovat edelleen tyytyväisiä palveluihin(Uutinen)
Tutkimuksessa mukana olevat kunnat: Espoo Forssa Haukipudas (kuntaliitos O...

FCG:n vuosikertomus on ilmestynyt(Uutinen)
ataa vuosikertomus alla olevasta linkistä [Dokumentti FCG vuosikertomus 2012 (1266)] ...

Kuntouttavan työotteen vaikuttavuuden arviointi FIM - toimintakyvyn ja avuntarpeen mittarilla(Uutinen)
toiminnoissa apua tarvitsevalla potilaalla on paremmat valmiudet selviytyä kotona. Vapautuneiden resurssien kohdentamisella ja uudelleen järj...

FCG osti Insinööritoimisto Asplanin(Uutinen)
timaisessa omistuksessa oleva monialainen konsultointointi- ja koulutusorganisaatio. Sen toiminta pohjautuu tiiviiseen yhteistyöhön asiakkaide...

Ensimmäiset sertifioidut kuntapuheenjohtajat valmistuivat(Uutinen)
on kumppaniensa FCG:n ja Kevan kanssa kehittänyt kuntien poliittisen johtamisen tukemiseksi KPJ-johtamiskoulutuksen ja sertifikaatin. KPJ-sert...

FCG mukana TERVE-SOS 2014 -tapahtumassa 7.–8.5. Lappeenrannassa(Uutinen)
eissa pohditaan Suomen tulevaisuutta hyvinvointiyhteiskuntana, palveluiden erilaisia rakenteita ja järjestämisen tapoja keskellä kuohuvaa kunt...

Kuntien tietotekniikkakartoitus: menot pienenevät(Uutinen)
tietotekniikkamenot-pienenevat.aspx" target="_blank">Kuntaliiton tiedote...

Perinteiset Kuntajohtajapäivät järjestetään elokuussa Porissa(Uutinen)
n, millaiselta kuntien tulevaisuus näyttää uudistusten valossa.      Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu: ...

FCG on mukana Kuntamarkkinoilla(Uutinen)
olloin saat ajantasalla olevan listan kaikista sinä päivänä järjestämistämme tietoiskuista. Tietoiskutilojen paikat täytetään tulojärjestykses...

USO Uuden sukupolven organisaatio -verkoston toimikauden 2015–2016 toimintaa käynnistellään jo lokakuun lopulla(Uutinen)
otuksista ja toiveista tulevalle kaudelle. Tilaisuus on maksuton kunnille, eikä edellytä sitovaa ilmoittautumista USO-projektiin osallistumise...

FCG mukana auttamassa Mosambikin tulvissa(Uutinen)
Mosambikia koettelevat maan itsenäisyyden ajan tuhoisimmat tulvat. Suomen kehitysyhteistyöhankkeet auttavat viljelijöitä uuteen alkuun Mo...

Helsingin ympäristöpalkinto Juhani Piriselle(Uutinen)
ämätön ote kosteus- ja homevaurioituneiden rakennusten korjaamisurakassa.Pirinen on väitellyt pientalojen mikrobivaurioista...

Nova Schola Finlandia -hanke käynnistyy(Uutinen)
oppimisympäristöihin. Tulevaisuuden koulurakennuksen suunnitteluprosessi kuvataan osana oppimisympäristöjen kehittämistä.No...

Lisää elinvoimaa kaupunki- ja aluekeskuksien kehittämisellä(Uutinen)
/p>Hankkeessa mukana olevat FCG:n yhteyshenkilöt:...

Olemme mukana Kuntamarkkinoilla(Uutinen)
olloin saat ajantasalla olevan listan kaikista sinä päivänä järjestämistämme tietoiskuista. Tietoiskutilojen paikat täytetään tulojärjestykses...

Uusi kaupunkisuunnittelu.com-blogi on julki (Uutinen)
n kaupunkisuunnittelun tulevaisuuden näköalojen, vinkkien ja asiakaskokemusten viestimistä varten...

FCG mukana kansainvälisessä Global Forum 2015 -tapahtumassa Oulussa 28.–29.9.(Uutinen)
globaalia digitaalista tulevaisuutta, ja sen teemana tänä vuonna on Digitalization – Transforming Life and Businesses.Lisäinfoa tap...

FCG mukana TeollisuusSummit -tapahtumassa Oulussa (Uutinen)
/06/lahde-aikamatkalle-tulevaisuuden-pasilaan" target="_blank"> Aikamatka...

Miten SOTEa ohjataan? -tilaisuus 17.2.2016 Helsingissä(Uutinen)
elemaan tuotteistuksen tulevaisuudesta!Lue li...

Two FCG Nepal projects have featured in scientific journals recently(Uutinen)
ned in RVWRMP provides relevant lessons on how to safeguard the functionality of rural water services infrastructure systems. The key elements...

FCG:n asiakaslehti on ilmestynyt(Uutinen)
skitytään valmistelussa olevaan sote-uudistukseen FCG-konsernin palveluvalmiuden ja tuotannon näkökulmasta. Ajankohtaista asiaa myös Sodankylä...

Terveydenhuollon Atk-päivät 24.–25.5. Lahdessa(Uutinen)
mmästä osaamisesta ja tuotevalikoimista.Huom! Painetun FCG:n sidosryhmälehden, FCG Consulting People 1/2016...

CityInfo – kaupungin tieto liikkeelle 3D:nä(Uutinen)
nkimallin historiaa ja tulevaisuutta haluttuna ajankohtana. Käyttäjät voivat myös antaa CityInfossa paikkaan sidottua palautetta.  Jos ku...

FCG:n Jari Marttinen Kauppalehti Optiossa: kaupunkisuunnittelu on nyt virtuaalista(Uutinen)
een Kauppalehti Option Tulevaisuuden työpaikat -liitteessä. Haastateltavana jutussa on Suunnittelu ja tekniikka -liiketoiminnan johtaja Jari M...

FCG:n talonrakentamisen projektinjohto- ja valvontapalvelut ISS Prokolle(Uutinen)
a Suomessa, ja FCG:ltä tuleva yksikkö auttaa meitä tarttumaan tähän mahdollisuuteen. LISÄTIE...

Marita Lehikoinen FCG Kuntarekryn vt. toimitusjohtajaksi(Uutinen)
tä, joten hän jatkaa luontevasti Kuntarekryn palveluvalikoiman laajentamista työsuhteen elinkaaren muihin vaiheisiin.” ”FCG Kunta...

FCG myi maaperätutkimukseen ja maastomittaukseen liittyvän toimintansa Mitta Oy:lle(Uutinen)
p>Meneillään olevat projektit siirtyvät 1.9.2016 alkaen Mitta Oy:lle ja asiakkaita tiedotetaan liiketoimintakaupasta mahdollisimman...

FCG mukana Helsingin Isosaaren kehittämisessä(Uutinen)
ueen soveltuvin käyttö tulevaisuudessa. Alueella aiemmin toiminut Puolustusvoimat on pääosin luopunut saaren käytöstä (lisätietoa aiheesta Hel...

Pääministeri Sipilä yritysvierailulla FCG:llä(Uutinen)
Kuva: Eeva Kokki...

FCG Liikenneviraston ympäristöasiantuntijaksi (Uutinen)
ympäristöasiantuntijat tukevat muissa ympäristötoimeksiannoissa. Ympäristöasiantuntijapalvelun tuottaminen edellyttää monipuolista...

FCG vahvistaa ohjelmistoliiketoimintaansa ostamalla Elbit Oy:n(Uutinen)
misen jatkuvuuden myös tulevaisuudessa, toteaa konsernijohtaja Ari Kolehmainen FCG:ltä. Yritysosto tukee FCG:n entisest...

FCG Suunnittelu ja tekniikka toteuttajaksi maakuntauudistuksen AAMU-hankkeeseen(Uutinen)
ja kehitysehdotuksista tulevaisuuden suunnittelujärjestelmää varten.  Lisätietoja: Jani Päivänen...

FCG Suunnittelu ja tekniikka Digi Aurora -hankkeen konsultiksi(Uutinen)
n yksilömatkailijaa palvelevasta kevyestä verkkopalvelusta sekä laatukriteerit verkkopalveluun osallistuville yrityksille. Kyseessä on digitaa...

Suomalaiskonsortio ja FCG mukana Pekingin 2022 talviolympialaisten suunnittelukilpailussa(Uutinen)
min vetäjänä, ja Eeva Eitsi maisemasuunnittelutiimin vetäjänä.  FCG:n Kalle Linkola, Jarmo Silv...

Tuottoa Lähde-energiantuotantoratkaisulla(Uutinen)
imulointimalli olemassa olevasta toimistorakennuksesta ja vertailtiin Lähde-energiantuotantoratkaisun taloudellisuutta kaukolämpöön. ”Herkkyys...

FCG ja HY+ yhteistyöhön suomalaisen koulutusosaamisen jakamiseksi(Uutinen)
kien rahoituksilla. Tuleva yhteistyö vahvistaa suomalaisen koulutusviennin asemaa. Tarjontaan kuuluu mm. kokonaiskoulukonseptien suunnittel...

FCG Konsultointi tutki vapaa-ajan asumisen kehittymistä(Uutinen)
säilyttämään suosionsa tulevaisuudessakin. Nuorista 70 prosenttia piti todennäköisenä, että heidän vapaa-ajan asunnoilla viettämänsä aika on k...

Kolmas Nova Schola -verkostohanke käynnistyi: kohti innovatiivisempia oppimisympäristöjä(Uutinen)
n kehittäminen liittyy tulevaisuuden kuntien ja maakuntauudistuksen tavoitteisiin?...

Kuntien tukipalvelut siirtyvät maakuntien vastuulle - katso, mitä on huomioitava(Uutinen)
Tuleva maakuntauudistus siirtää huomattavan osan kuntien palveluista maakuntien vastuulle. Tämä koskee myös kuntien tukipalveluita, kuten t...

Sisäilmaongelma ratkaisemiseksi tarvitaan rahoitusmalli ja innovaatioita(Uutinen)
>Sisäilmaongelmat koskevat Pirisen mukaan koko rakennuskantaa, joka on rakennettu 60-70-luvuilla ja 80-luvun alussa– Näissä rakenn...

FCG vahvistaa tietoturvaosaamistaan(Uutinen)
ukokuussa 2018 voimaan tulevaan EU:n tietosuoja-asetukseen (GDPR), joka koskee kaikkia henkilötietoja käsitteleviä organisaatioita yksityisell...

1,7 miljoonaa kävijää Kuntarekry.fi-palvelussa(Uutinen)
isesti selkeä ja houkutteleva sekä vakaasti toimiva työnhakupalvelu, vt. toimitusjohtaja Marita Lehikoinen palvelun tuottavasti FCG Kuntarekry...

Elinkeinotonttien markkinoinnin lyhyt oppimäärä(Uutinen)
tunturikeskusta lähellä olevan maa-alueen matkailuelinkeinon ja vapaa-ajan asumisen käyttöön. Valtuusto hykerteli tyytyväisenä kaavan saatua l...

HS: Hometalon voi myös kunnostaa(Uutinen)
ukuvat usein kertovat. Homevaurioisen talon voi myös kunnostaa, kuten Ilmajoella.  - Jos on tehty kunnolliset tutkimukset ja...

Promoting Sustainable Community Based Natural Resource Management and Institutional Development in Indonesia(Uutinen)
Units ongoing.Grievance Redress Mechanisms (GRM) developed and tested in two FMUs, also including free prior informed consultation wi...

Vanhat taantuvat kaupan alueet heräävät eloon(Uutinen)
n alueiden tulisi olla tulevaisuudessa? Millaisessa asiointiympäristössä asiakkaat viihtyvät? Miten saadaan vanhat taantuvat kaupan keskukset...

Sijaiset löytyvät nopeasti 600 osaajan sijaispörssistä Oulussa(Uutinen)
Kuntarekryn hyödyt tulevat Kaupin mukaan esille juuri isojen massojen käsittelyssä ja palvelun skaalautuvuudessa erilaisiin tarpeisiin. Li...

FCG yhteistyöhön Laatukeskuksen kanssa(Uutinen)
organisaatiot näkevät tulevan yhteistyön luovan synergiaa joka palvelee asiakkaita: - FCG rakentaa kokonaisratkaisuja ja Laatukeskus täyde...

Pilaantunutta maata puhdistetaan uusilla ympäristöystävällisillä menetelmillä Kurikassa(Uutinen)
urikan Panttilassa sijaitseva tetrakloorieteenillä pilaantunut alue. Tetrakloorieteeni on kloorattu liuotin, jolle altistuminen pitkäaikaisest...

Tiesitkö että: Reipas vanhempi naishenkilö saa paikan(Uutinen)
ntia ja maataloutta palvelevan arkkitehtitoimiston aikaansaamiseksi merkitsisi eräänlaista tämän alan sosialisointia ja tuottaisi rajoituksia...

Timo Läksy FCG:n Turun aluepäälliköksi(Uutinen)
Holding Oy. Yrityksen liikevaihto on noin 80 miljoonaa euroa. www.fcg.fi LisätiedotTimo Läksy 040 0525 9...

Hanoista ja vesijohdoista voi liueta metalleja juomaveteen – veden juoksuttaminen poistaa haitalliset pitoisuudet (Uutinen)
teista talousveteen liukenevat metallit” hyväksyttiin Aalto-yliopistossa 11. joulukuuta 2017. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n vetämään hankk...

FCG Suunnittelu ja tekniikalle ympäristö- ja laatusertifikaatit(Uutinen)
ttavia trendejä nyt ja tulevaisuudessa.– Meille tärkeitä ovat ilmastonmuutos, kaupungistuminen ja digitalisaatio. Ne ovat isoj...

FCG myy Virossa toimivan FCG Invictan(Uutinen)
oiminnan osa-alueilla. Tulevaisuudessa uusia suomalaisvirolaisia yhteistyöaloitteita voivat olla esimerkiksi EU-projektit ja ajankohtaiset sem...

FCG Consulting People 1/2018: Tuhti paketti ajankohtaisia aiheita asiakaslehdessämme(Uutinen)
=235" class="">Numerot tukevat mielenterveystyötä. Pohjois-Karjalassa käärittiin hihat ja tehtiin se, mitä muualla Suomessa vasta suunnite...

Aki Keskinen FCG:n Kaakkois-Suomen aluepäälliköksi(Uutinen)
Holding Oy. Yrityksen liikevaihto on noin 80 miljoonaa euroa. www.fcg.fi LisätiedotAki Keskinen, 044 355 786...

Tule töihin FCG:lle – runsaasti avoimia työpaikkoja juuri nyt(Uutinen)
kkari tai valmistumassa oleva opiskelija, katso avoimet työpaikkamme ja tule meille töihin. Juuri nyt etsimme runsaasti työntekijöitä tekniika...

Blogi: Kiinteistöveron merkitys kuntataloudessa kasvaa(Uutinen)
orjaamaan rekistereissä olevat virheelliset kiinteistötiedot ja saattamaan rekistereistä puuttuvat rakennukset kiinteistöveron piiriin...

Kunnat ovat siirtymässä palveluluokituksen mukaiseen raportointiin (Uutinen)
iksi Keravan pilotissa tulevaa muutosta hyödynnettiin tuotteistamalla kaupungin palvelut. Samalla johtamiseen saatiin tarpeelliset työkalut...

Sosiaali- ja terveydenhuollon ATK-päivät 22.–23.5. Jyväskylässä(Uutinen)
okoaa monissa lähteissä olevan tiedon yhteen ja tajoaa mahdollisuuuden vaihtoehtojen simulointiin ennen päätöksiä. Terve...

Kaupunkisuunnittelun yhteinen 3D-kartta-alusta kaikkien Suomen kuntien käyttöön maksutta(Uutinen)
lmien vaikutuksia myös tulevaisuudessa. MAPGETS on ensimmäinen ilmainen ja kaikille yhteinen järjestelmäriippumaton 3D-kartta-alu...

Korson keskuspuistolle kasvojenkohotus(Uutinen)
seman lähettyvillä sijaitseva Keskuspuisto oli ennen projektin aloittamista hyvin metsäinen alue. – Alueelta on kaa...

How Tanzanian Innovations fly after early stage funding has ended?(Uutinen)
ollow-up mission aimed at evaluating the projects’ status since the closing of TANZICT. The results are promising and some of the funded co...

Tietojohtaminen: tehdäänkö kunnassa oikeita asioita? Entä tehdäänkö asiat oikein?(Uutinen)
rtoinnin velvoitteet alkanevat jo vuoden 2010 talousarvion raportoinnista Valtiokonttoriin ylläpitämään palveluun. Samalla siirrytään palvelul...

MAPGETS tuo avoimen tiedon kuntien käyttöön maksutta(Uutinen)
soi Suomesta saatavilla olevan avoimen tiedon kuntien käyttöön. Nämä palvelut FCG tarjoaa kuntien käyttöön ilmaiseksi.MAPGETSin merkit...

FCG mukaan suunnittelemaan Helsingin Pakilanpuiston palvelurakennuksia(Uutinen)
vielä valintavaiheessa oleva toteuttajaryhmä vastaavat yhdessä hankkeen suunnittelusta ja toteutuksesta sekä myös jakavat hyödyt ja riskit...

FCG:n johtama konsortio aloitti valmennuskoulutuksen Vietnamissa(Uutinen)
a luvat koulutukselle. Tulevaisuudessa toimintaa on tarkoitus laajentaa myös muuhun koulutustoimintaan.  Opetuksesta vastaa...

FCG-asiakasiltamat Käpylässä 4.10.(Uutinen)
ia, vastuullisuutta ja tulevaisuutta. Illan viihteellisestä osuudesta vastasivat stand up –koomikko Riku Suokas...

Blominmäen puhdistamo rakentuu 10 hehtaarin luolastoon(Uutinen)
omme Espoon Blominmäen tulevan jätevedenpuhdistamon ilmastusaltaassa – valtavassa kallioluolassa kahdeksan metriä merenpinnan alapuolella. ...

Kiertotalous: Vähähiilistä asumista Laukaan Vuonteella(Uutinen)
päässä Jyväskylästä on tulevaisuudessa paikka ekologiselle elämälle. Laukaan kunta suunnittelee alueelle ekokylää, jossa yhdistyv...

FCG Flowmedik on kehittänyt jonomittarin Leppävirran terveysasemalle(Uutinen)
a, jota voidaan sitten tulevaisuudessa hyödyntää palvelujen edelleen kehittämiseen, FCG Flowmedikin kehitys- ja viestintäjohtaja Michael Rossi...

Tule johtamaan Energia, vesi ja ympäristö -liiketoimintaamme(Uutinen)
a ja sen vuosittainen liikevaihto on 7-8 meur.Pääset asiantuntijatiimisi kanssa selvittämään ja kehittämään laaja-alaisesti asiakkaide...

Tule töihin FCG:lle – runsaasti avoimia työpaikkoja juuri nyt(Uutinen)
family: Roboto, Arial, Geneva, Helvetica, sans-serif;">FCG Su...

Rauhallista joulua ja entistä puhtaampaa uutta vuotta Itämerelle (Uutinen)
uhdas-itameri/kaynnissa-olevat-hankkeet/" class="aloha-link-text" target="_blank">Puhdas Itämeri -hankkeille. Olemme mukana vähentämässä m...

FCG Torni on uusi henkilö- ja tavarakuljetusten liikennepalvelu(Uutinen)
– Liikkumisen palvelut tulevat osaksi kaupunkisuunnittelua, ja markkinoita muokkaa nopeasti laajentuva Smart City -kehitys. Digitaaliset palve...

Turhan kallis koti -kirja käy läpi kohtuuhintaista asumista(Uutinen)
iskeskuksen valvonnassa olevan tuotannon lisäämistä. Valtion tulisi lisätä ARA:n toimintavaltuuksia, ja kuntien luoda edellytykset tontinluovu...

FCG:n konsernijohtajan kapula vaihtui Mari Puoskarille(Uutinen)
ässä kasvusuunnassa ja tulevaisuus näyttää positiiviselta sekä FCG:n kotimaan että kansainvälisen toiminnan näkökulmasta. Tällainen kokonaisuu...

Vastuulliseen matkailuun uusi Sustainable Finland -laatumerkki (Uutinen)
joka yhdistää olemassa olevat kestävää matkailua edistävät sertifikaatit kuten esimerkiksi Joutsenmerkin, Green Keyn ja muut ympäristösertifi...

Kirkkonummen vedet Vaasiin(Uutinen)
verhoilun suojassa sijaitseva varsinainen vesisäiliö toteutetaan betonirakenteena. Sippola kertoo voittaneen ehdotuksen syntyneen...

Pauli Santala ja Seija Salminen FCG:n johtoryhmään (Uutinen)
malaisessa omistuksessa oleva, kansainvälisesti toimiva ohjelmistoliiketoimintaan, konsultointiin, koulutukseen ja monialaiseen yhdyskuntasuun...

Elinkeinoelämä ja Tampereen yliopisto panostavat infrarakentamisen digitaalisuuteen (Uutinen)
n verkostojen ympärillä oleva ekosysteemi muuttuu ja datan hyödyntämisen merkitys korostuu. Prosessit muuttuvat vauhdilla. Syntyy uusia yhteis...

Joakim Ingves FCG:n Länsi-Suomen aluepäälliköksi(Uutinen)
Holding Oy. Yrityksen liikevaihto on noin 80 miljoonaa euroa. LisätiedotJoakim Ingvesj...

FCG:n vesiprojekti murtaa naisten asemaan ja kuukautisiin liittyvää taikauskoista perinnettä Nepalissa(Uutinen)
renne ja koko yhteisön tulevaisuus, hän kertoo artikkelissa.Lue koko artikkeli...

Blogi: Yksi tulokulma - kestävä kehitys voi kulkea käsi kädessä kiinteistöveron kanssa(Uutinen)
sio, IMF ja OECD suosittelevat edelleen kiinteistöveron osuuden kasvattamista. Monessa kunnassa kiinteistöveron osuus kunnan verotuloista on j...

FCG on sotelaitoshuollon laadunseurannan kehityksen kärjessä(Uutinen)
family: Roboto, Arial, Geneva, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps:...

Maankäytön kehittäminen kohtaa yritysten tarpeet(Uutinen)
eista vuonna 2018 oli ”Tulevaisuuden kaupunkiseutujen yritysalueiden kehittäminen”, jossa konsulttina toimi FCG. Maankäytön...

Töissä FCG:llä – Näppäimistö natisee ja sähköposti laulaa(Uutinen)
istossa näppäimistöt natisevat ja sähköposti laulaa. Helpdesk auttaa niin laitteiston kuin ohjelmistojen kanssa. Silja Gupta on t...

Opintomatka Hollantiin vanhustenhuollon merkeissä(Uutinen)
a toimintatavat hyvin tunteva Jari Koivisto oli itse matkanjohtajana ja piti alustukset ennen kohteeseen saapumista...

Intro-perehdytystyökalu käyttöön Kuopiossa(Uutinen)
limeen ja materiaalit kulkevat aina mukana, sovellusasiantuntija ja Kuopion kaupungin HR-ohjelmistojen pääkäyttäjä Kirsi Roitto kertoo...

Karoliina Joensuu on aloittanut energia, vesi ja ympäristö -palvelualueen johtajana (Uutinen)
le="">- Minulle on palkitsevaa työskennellä yrityksessä, jossa osaaminen on näin monimuotoista. Organisaatiossa ja toiminnassa paljon samaa ku...

Lean-asiantuntija vieraana EKJ4-johtamisfoorumissa(Uutinen)
iehen roolia vastamaan tulevaisuuden kompleksista toimintaympäristöä. Valmentajina ja alustajina toimivat Suomen parhaat  asiantun...

Sosiaali- ja terveydenhuollon atk-päivät keräsivät ennätysyleisön(Uutinen)
family: Roboto, Arial, Geneva, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps:...

FCG:n suunnittelemalle Korson Ankkapuistolle kunniamaininta (Uutinen)
Vantaan Korsossa sijaitseva Ankkapuisto on saanut Suomen kuntatekniikan yhdistyksen kunniamaininnan Kuntatekniikan päivillä Jyväskylässä. FCG...

Pyhtään lentokentän kaavaluonnos valmistunut(Uutinen)
/pyhtaalle-kaavaillaan-tulevaisuuden-ilmateollisuusaluetta/" class="">Loviisan Sanomat...

ITE-laadunhallintamenetelmän pilottihanke on käynnistynyt(Uutinen)
telmä FCG:n tuotevalikoimaan ensi vuoden alussa.  - Menetelmän keveys on meille selkeä&nb...

Blogi: Kaupungin sydän maan alla(Uutinen)
keskustan mahdollisia tulevaisuuksia. Miten kävelytunneleita voidaan parantaa ja tehdä viihtyisämmäksi? Pitäisikö maana...

Vaasan toimiston After work -tilaisuus oli menestys(Uutinen)
llikainen (RKP) kertoi tulevasta hallitusohjelmasta ja  talouden näkymistä Pohjanmaalla. Suunnittelu & tekniikan Lauri Solin toi pääk...

DI, MBA Sami Kangasharju FCG Internationalin toimitusjohtajaksi (Uutinen)
hankkeissa ja rakentaa tulevaisuutta – parempaa motivaattoria tuskin on olemassa. Olen hyvin innoissani päästessäni tähän työhön mukaan, Sami...

Tuulivoimalat eivät ole muuttolinnuille läheskään niin tuhoisia kuin on oletettu.(Uutinen)
apojen ulottuvilla kaartelevan linnun riski törmäykseen kasvaa merkittävästi verrattuna tilanteeseen, jossa lintu lentää suoraviivaisesti tuul...

Lastensuojelun verkostohanke käynnistyy(Uutinen)
keaa. Työntekijät kokevat yksin työskentelyn haastavana ja henkisesti kuormittavana. Hyvistä ideoista huolimatta kustannuksissa on hallit...

FCG Flowmedikin toiminnanohjausmittarit esittelyssä Kuntamarkkinoilla(Uutinen)
tta voimme suunnitella tulevaa ja kohdistaa osaamisen oikeaan kohteeseen. Muuttuva maailma tarvitsee muuntautumiskykyisen toiminnanohjaus...

Suomen perusterveydenhuollon asiakaskirjon kuvaus on valmistunut(Uutinen)
joten kirjaamisen soisi olevan mahdollisimman laadukasta ja valtakunnallisesti yhtenäistä. Tässä organisaatioissa on vielä paljon työtä, eriit...

Tarvitsemme aikaperusteista toimintolaskentaa(Blogi)
tiedossa oleva näkemys on, että sote-kustannuksista noin kaksikolmasosaa (60-70%) muodostuu palkka- ja muista henkilöstösidonnaista menoeristä...

Yksi tulokulma: kestävä kehitys voi kulkea käsi kädessä kiinteistöveron kanssa(Blogi)
edelleen kiinteistöveron osuuden kasvattamista. Monessa kunnassa kiinteistöveron osuus kunnan verotuloista on jo tällä hetkellä 20 prosentin...

Kaupungin sydän maan alla(Blogi)
tiloihin, aukioihin, palveluihin ja ylipäätään katuympäristöön? ...

Mikä sitä Millaa vaivaa?(Blogi)
">  Milla palaa töihin ennen sairausloman loppua, lääkkeitä on pakko saada ja siellähän niitä on. Ei kukaa...

KPJ Kuntapuheenjohtajan johtamiskoulutus – Vertaistukea, oppia ja hyvää fiilistä!(Blogi)
ja niistä sai uskoakseni jokainen kurssilainen paljon uusia ideoita ja ajateltavaa. Koulutuksen ehkäpä parasta antia olivat monipuoliset kesk...

Budjettiseuranta ja kustannuslaskenta eivät riitä(Blogi)
jat ansaitsevat tietää, miten hyvin heidän johtamansa yksikkö toimii ja millaisia tuloksia se saa aikaan. Rahoittajilla on oikeus tietää, mite...

Esittelyssä korkeakouluharjoittelija Anniina Haavisto(Blogi)
...

Esittelyssä korkeakouluharjoittelija Ella Lavaste(Blogi)
...

Oppiva esimies – uudistuva organisaatio(Blogi)
oppia yksilöinä ja henkilökohtaisesti, jotta muutoksen johtaminen onnistuisi. Esimies on nimittäin työyhteisössä henkilö, joka ei voi koskaan...

Jälkihöyryjä Kuntamarkkinoilta: RAFAELA® -järjestelmä osana terveydenhuollon henkilöstösuunnittelua(Blogi)
sluokitusjärjestelmä arvioi työn kuormittavuutta, jonka avulla voidaan määritellä hoitotyöntekijöiden optimaalinen lukumäärä. Tätä tietoa void...

4 digiloikkaa kunnille – tiedätkö nämä sovellukset? (Blogi)
päätöksenteko saataisiin avoimeksi ja näkyviin kuntalaisille. Moni kunta lähettää kunnanvaltuuston kokousta nettisivuillaan, selvittää sitä t...

Onko jo aika yhtiöittää, onko se aika koskaan, jos se on, miten sen teet?(Blogi)
nen asiakas ja tehokas tuotanto ovat haluttava kombinaatio. Entä jos päädytkin yhtiöittämään osan palvelutuotannosta? Elät siis markkin...

Testaa valmiutesi kuntayhtiön hallitukseen!(Blogi)
ammattitaitoa. Uudet kuntavaalit eivät siis automaattisesti tarkoita hallituspaikkojen uudelleenjakoa, vaan hallituksen täydentäminen tulisi t...

Hollannissa ideoita etsimässä(Blogi)
le="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; line-height: 150%;">Kaiken tämän lisäksi saimme nauttia perinteisen hollantilaisen työpaikkaloun...

Päästöjen vähennys tehdään lähellä!(Blogi)
...

Vieraskynä: Tiedonhallinta - kehittämisen sietämätön helppous(Blogi)
...

Ajatuksia auton vahaamisesta ja työelämästä(Blogi)
ijöitä!   Meillä ihan kaikilla on mahdollisuus rakentaa hyvää työelämä...

Konsernijohtamista nyt!(Blogi)
ultointi Oy    ...

Hyvinvointitiedolla kohti kuntalaislähtöisempää kuntaa(Blogi)
...

Tiedän paikan armahan…(Blogi)
...

Myös FIM®-mittarin kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa(Blogi)
ottaa yhden kuvitteellisen potilaan toimintakyvyn ja sen haasteet 18 keskeisimmän päivittäisen toiminnon osalta. Hahmottamista helpottaa FIM®-...

Hikistä tiedonkäsittelyä - tuskaa, valtaa vai molempia?(Blogi)
lakin.  Anne PuumalainenerityisasiantuntijaFCG...

Yhdessä parempaa(Blogi)
tä tulee, tehdään asialle yhdessä jotakin.” Toisaalta työn oheen tarvitsen myös harrastusyhteisöjäni. Kuinka monta treeniä tai juoksulenkkiä o...

Muistikatkoksia(Blogi)
helimen kanssa. Kun pitäisi keskittyä asiakasorganisaation kustannuksiin tai projektin loppuraportin kirjoittamiseen, näytölle pompahtelee ilm...

Tietosuoja-asetus velvoittaa - myös Korvatunturilla?(Blogi)
lisätty ja kontrolloidaanko osaamista jotenkin. Ja vielä mielenkiintoisempaa olisi tietää, miten tietosuoja-asetuksen toteuttamista seurataan...

Hoivan tarve määrittää hoitajaresurssia(Blogi)
adukas hoiva ei toteudu. Hoitohenkilökunnan sairauspoissaolot lisääntyvät. Riittävällä mitoituksella ja oikealla henkilöstörakenteella ehkäist...

Töissä FCG:llä – Robert ja Shahidul hallitsevat tietohallinnon(Uutinen)
FCG:n sisäisiä ja ulkoisia verkkoja hallitsee tietohallinnon tiimi, johon Robert Stankovich ja Shahidul Islam kuuluvat. Robert pä...

Tilauskoulutusta toiveidenne mukaan(Sivu)
Tilauskoulutusta toiveidenne mukaan Yhteyshenkilö Yhteistyö kanssamme kannattaa, koska meillä on paljon osaamista ja vuosikymmenten kokemus mo...

FinDRG-tuoteperhe(Sivu)
FinDRG tuo integroidun potilasryhmittelyn Otathan yhteyttä! FinDRG-tuoteperhe on tuotteistamisen ja kustannuslaskennan apuna. Potilasluokittel...

Vesistösuunnittelupalvelut(Sivu)
Vesistösuunnittelupalvelut Yhteyshenkilö FCG:llä on kattava ketju asiantuntijoita vaativiin vesistösuunnitteluhankkeisiin. Toimintamme on verk...

Valmennuspalvelut(Sivu)
Valmennuspalvelut Lisätietoja Valmennustiimi toimii konsultoinnin ja avoimen koulutuksen rajapinnalla. Kun konsulttimme auttavat organisaatioi...

Kouluverkot(Sivu)
Kouluverkot ja sivistyspalvelut Yhteyshenkilöt Oikein mitoitettu kouluverkko luo edellytykset laadukkaan perusopetuksen järjestämiselle. Koulu...

Hallinto- ja lakiasiat sekä tiedonhallinta(Sivu)
Hallinto- ja lakiasiat, tiedonhallinta ja hankinnat Yhteyshenkilö Kuntahallinnon salaisuudet haltuun  Hallinto-, laki- sekä tiedonhallintakoul...

Sote-prosessit(Sivu)
Sosiaali- ja terveyspalveluiden optimaaliset ja asiakaslähtöiset prosessit Maakuntauudistuksessa kaikki julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut ...

HR- ja työllisyys -tietoiskut Kuntamarkkinoilla 2017(Sivu)
HR- ja työllisyys -tietoiskut - Kuntamarkkinoilla 2017 Kuntatalo, Helsinki, Tietoiskutila C1.3 Keskiviikko 13.9.   10.40 - 11.10 Eläkettä myös...

SVA-koulutus(Sivu)
Sosiaalisten vaikutusten arvioinnin (SVA) perusteet -koulutus Ota yhteyttä! Miten arvioida suunnitteluhankkeen vaikutuksia ihmisiin, yrityksii...

FCG Suunnittelukeskus Oy ja FCG IP-Tekniikka Oy yhdistyvät FCG Planeko Oy:ksi (Uutinen)
FCG Suunnittelukeskus Oy ja FCG IP-Tekniikka Oy fuusioituvat FCG Planeko Oy:ksi 1.3.2008. Kahden perinteikkään organisaation toimintojen yhdis...

Anders Olin SIPU International AB:n toimitusjohtajaksi(Uutinen)
FCG International Oy:n tytäryhtiön, ruotsalaisen SIPU International AB:n toimitusjohtaja Björn Begtsonin seuraajaksi on valittu yhtiön nykyine...

FCG mukana messuilla(Uutinen)
FCG osallistuu toukokuussa Yhdyskuntatekniikka 09 –näyttelyyn Tampereella, Kaivos-Gruva 09 –messuille Oulussa ja Terveydenhuollon ATK-päiville...

FCG Tietojohtaminen Oy on saanut kunnian järjestää vuoden 2013 PCSI -konferenssin Suomessa(Uutinen)
Konferenssi pidetään 18. – 21.9.2013 Helsingin Paasitornissa. PCSI, Patient Classification Systems International on perustettu 1987 ja sen...

FCG:n nuoret suunnittelijat MyTech-sivustolla(Uutinen)
FCG:n nuoret suunnittelijat esittäytyvät Teknologiateollisuuden ammatteja ja työtehtäviä tutuksi tekevällä, nuorille suunnatulla MyTech-si...

FCG on vahvistanut asemaansa Finnish Green Building Council -yhdistyksessä (FIGBC) (Uutinen)
GBC Finlandin tavoitteena on tuoda kestävän kehityksen näkökulma luonnolliseksi osaksi kaikkea kiinteistö- ja rakentamisa...

Linnuston tutkaseurantahanke selvittää tuulivoiman vaikutuksia linnustoon(Uutinen)
FCG on toteuttajana viime vuonna käynnistyneessä ja vuoteen 2017 asti jatkuvassa linnustotutkahankkeessa, jonka tavoittee...

FCG mukana Väylät & Liikenne -päivillä (Uutinen)
FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy on mukana Suomen Tieyhdistyksen järjestämillä Väylät & Liikenne 2016  –päivillä  Tampereella...

Pelillistämisellä potkua suunnitteluun(Uutinen)
Pelillistämisellä käyttäjät saadaan mukaan palvelujen suunnitteluun ja annetun käyttäjäpalautteen määrä kasvaa. HSL tilasi FCG Suunnittelu ja...

Kunta.tv:n haastattelu: FCG yhdyskuntasuunnittelun tukena(Uutinen)
Liiketoimintaryhmän johtaja Jari Marttinen ja projektijohtaja Heikki Rajasalo FCG Suunnittelu ja tekniikasta kertovat, miten digitalisaatio ja...

Työvoiman palvelukeskus Väylän toimintaan tehokkuutta FCG:n valmennuksella(Uutinen)
FCG Konsultoinnin Valmennuspalvelut toteutti organisaation kehittämishankkeen Työvoiman palvelukeskus Väylälle Kotkassa. Hankkeen tavoitte...

– Miten syntyy maailman paras kaavajärjestelmä digiaikana?(Uutinen)
– Voiko kaavoitus olla vain yksi digitaalinen kartta, jossa on erilaisia näkymiä ja eri tasoisia kaavoja? – Voiko kaavoitus olla vain yksi...

Asiantuntijapalveluita taloyhtiöille - tervetuloa Isännöintipäiville!(Uutinen)
Mitä tarkoittaa korjauspalveluiden laadullinen hankita taloyhtiössä? Entä koska tulisi rakentaa uutta, koska korjata vanhaa? Isännöitsijä, vas...

Peli pisti hyvän liikkeelle Siltamäessä(Uutinen)
Korottaisinko kerrostaloa vai rakentaisinko viereen uuden? Montako uutta asukasta se toisi ja millaisia palveluita mahdollistaisi? Näitä kysym...

Näin syntyy tilatehokas uusi koulu(Uutinen)
Hyvin suunniteltu koulu on pedagogisesti toimiva, oppimisympäristöiltään monipuolinen ja kustannuksiltaan tehokas. Tilojen luonteen ja tarpeen...

Miten kuntajohtaminen uudistetaan(Uutinen)
Kunta-alan suuret muutokset edellyttävät myös uudenlaista johtamista. Miten johtamisen olisi muututtava ja miten muutos tehdään? Kuntamarkkino...

Pooki ja Nordic Sonar tekevät mittauksia sisävesillä ja merialueilla (Uutinen)
Tiesitkö että, FCG:läisen työhuoneen ikkunan takana saattaa näyttää tältä – syysaamuiselta Saaristomereltä. Kyllä, aivan totta. Tämän näkymän...

FCG Kuntarekry Oy ja FCG Elbit Oy yhdistyvät 1.1.2018 - olemme nyt FCG Talent Oy(Uutinen)
Nimi muuttuu ja palveluntarjonta laajenee. Kunta-alan johtavaa Kuntarekry.fi-rekrytointipalvelua tuottava FCG Kuntarekry Oy ja ohjelmistopalve...

Sote-kustannuslaskennan palvelut uudella Prodacapo.com-sivustolla(Uutinen)
FCG Prodacapo Groupin uusi verkkopavelu Prodacapo.com on julkaistu. FCG Prodacapo Group on johtava sosiaali- ja terveydenhuollon...

Kiinteistöjen arvo ja sisäilma -seminaari kutsuu Tampereelle (Uutinen)
Kiinteistökanta hallussa? Entä kiinteistöjen arvo? Mikä rakennuksissa oikein on vikana? Mitkä tekijät aiheuttavat sisäilmaongelmia? Millaisia...

FCG on ostanut Graphing Life -liiketoiminnan Luonto Creations Oy:ltä (Uutinen)
Kompassi-menetelmä ja siihen liittyvä sähköinen alusta siirtyvät FCG:lle yrityskaupassa. FCG on ostanut Luonto Creations Oy:ltä G...

Palkittu diplomityö: Tietomallilla voidaan määrittää lattiapäällysteiden kosteudenläpäisevyyttä(Uutinen)
Liian tiiviit lattiapäällysteet aiheuttavat kosteusongelmia erityisesti lämmöneristämättömillä betonisilla alapohjarakenteilla. FCG:n uusi tie...

Blogi: Pyöräilijän helmet - jalokivi, Lintuinmaa ja Linnoitus(Uutinen)
Etelä-Karjala kutsuu pyöräilylomalle. Maakunnasta löytyy uusia teemallisia polkupyöräreittejä ja niille opastavat digitaaliset reittipalvelut...

Väylät & Liikenne 2018 -tapahtuma kutsuu Tampereelle 5.-6.9.2018(Uutinen)
Tervetuloa kuulemaan FCG:n palveluista Tampere-talolla. Liikenneväylien, liikenteen ja liikkumisen asiantuntijat kokoontuvat Väylät ja lii...

Kiertotalous: FCG kuntien kumppanina luomassa kestävää huomista(Uutinen)
FCG:n kiertotalouspalvelut ensiesittelyssä Kuntamarkkinoilla. Kiertotalous haastaa meitä kaikkia ajattelemaan toimintaamme uudenla...

Kompassi-menetelmä: Tampereen kaupungin työllisyyspalvelut (Uutinen)
Kompassin käyttö kasvatti merkittävästi palveluihin osallistumista. Kompassin lähtökohtana on, että vain asiakas itse voi tuntea o...

Pöytyän terveyskeskuksen etävastaanotto saa kiitosta(Uutinen)
MunKlinikka-etäpalveluun kätevästi vaikka kotisohvalta. Pöytyän terveyskeskuksen etävastaanotto on saanut hyvää palautett...

Monikeilaluotain kuvaa viuhkalla vesiväylän pohjaa(Uutinen)
Inkoon rannikkovesiä halkoo kolme veneväylää Skansudd-Skämmö, Inkoon kirkonkylän väylä ja Inkoon itäväylä, jotka ovat kulkusyvyydeltään 1,9 me...

Webinaari: Kiertotaloudesta mahdollisuuksia kunnille - ilmoittaudu mukaan(Uutinen)
Kiertotalous tarjoaa kunnille paitsi mahdollisuuksia vähentää ympäristövaikutuksiaan, myös näkökulman elinkeinosektorin uudistamiseen sekä mah...

Hoitohenkilökunnan määrän tulisi perustua asiakkaiden tarvitsemaan hoivaan (Uutinen)
Keskeinen käsite asiakkaiden tarvitseman hoivan määrittelyssä on hoitoisuus. Sillä tarkoitetaan vakioitua hoitotyön määrää, joka tarvitaan asi...

FCG Flowmedik Oy:n hartiat levenevät(Uutinen)
FCG:n kesällä 2018 omistukseensa hankkima sote-digiyhtiö FCG Flowmedik Oy panostaa merkittävästi liiketoimintansa kasvattamiseen johtavana...

Kuntarekry.fi on Suomen suosituin kunta-alan rekrytointisivusto(Uutinen)
Viime vuonna sivustolla oli yli kaksi miljoonaa kävijää. Rekrytointeja tehtiin yli 30 000. Tälläkin hetkellä palvelussa on tarjolla yli 3000 t...

Töissä FCG:llä – Projekteja pallon ympäri(Uutinen)
FCG International on mukana projekteissa niin Nepalin perukoilta Afrikkaan asti. Internationalilla johtavana koordinaattorina työ...

Tuoreita projektipäälliköitä koulimassa – FCG:n projektipäällikkökoulutus(Uutinen)
FCG järjesti keskiviikkona 28.8 projektipäällikkökoulutuksen FCG Suunnittelu ja tekniikan asiantuntijoilleen FCG-talolla Käpylässä. FCG:n tapa...

Elinkeinoelämän uudistaminen kaupunkien asialistalla -selvitys julkaistu(Uutinen)
Kunnat innovaatioita edistämässä –tapaustutkimuksessa käsitellään tilannetta Jyväskylän, Kuopion ja Vantaan näkökulmasta. Yrityst...

Etusivu(Sivu)
ympäristössä ja asiantuntevaan henkilöstöön, jonka toiminta pohjautuu FCG:n arvoihin ja eettisiin periaatteisiin. Nyt ja tulevaisuudessa FCG:...