Hakutulokset

FCG Yrityskoulutus(Sivu)
FCG Yrityskoulutus Vastaus muuttuvaan maailmaan on osaaminen ja oppiminen – nämä ovat työyhteisöjen ja yritysten menestyksen edellytys. FCG Yr...

Maankäytön kehittäminen kohtaa yritysten tarpeet(Uutinen)
lukuisia hankkeita uusien yritysalueiden perustamiseksi ja olemassa olevien uudistamiseksi. Kuinka yritysten tarpeet yhdistetään muihin maankä...

FCG mukaan FIBS-yritysvastuuverkostoon(Uutinen)
FCG on liittynyt yritysvastuun asiantuntijaverkoston FIBSin jäseneksi. Verkoston tavoitteena on kehittää yhdessä yritysten ja organisaatioiden...

Arvoaan arvokkaammat yritykset(Blogi)
valtava määrä noin 320 000. Näistä yrityksistä muutaman seuraavan vuoden aikana jopa 75 000 yritystä on vaiheessa, jossa yrittäjä on e...

SHQuality siirtyi yrityskaupalla FCG Efekolta Labqualitylle(Uutinen)
päivänä allekirjoitetussa yrityskaupassa FCG Efeko Oy:n tytäryhtiö SHQuality siirrettiin Labquality-konserniin. SHQuality tarjoaa sosiaali...

FCG kakkosena koulutusorganisaatioitten imagotutkimuksessa(Uutinen)
koulutusorganisaatioiden yrityskuvaselvityksessä. Tutkimus tehtiin nyt kuudetta kertaa. FCG on myös aiemmin sijoittunut tutkimuksessa koulutu...

Kestävä matkailu puhuttaa(Blogi)
sä on aina vain tärkeämpää, jopa kriittistä. Tämä nousee esille erityisesti nuoremmissa kohderyhmissä. Erään tutkimuksen mukaan 73 % milleniaa...

FCG vahvistaa ohjelmistoliiketoimintaansa ostamalla Elbit Oy:n(Uutinen)
simerkiksi maakunnille ja yritystoimintaan. Pitkäaikainen yhteistyö Elbitin kanssa varmistaa kehitysosaamisen jatkuvuuden myös tulevaisuudessa...

SIPU International Ab osaksi FCG-konsernia(Uutinen)
ohtava kehityskonsultointiyritys julkisen sektorin alalla. Yhtiön pääasiallinen asiakas on Ruotsin kehitysyhteistyöohjelma (SIDA), mutta yhtiö...

FCG vahvistaa asemaansa sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisen järjestelmätoimittajana(Uutinen)
a on parantaa muodostuvan yrityskokonaisuuden edellytyksiä toimia sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan järjestäjien ja palvelutuottajien st...

Blogi: Hämeenlinna kasvaa ja kehittyy – hallitusti(Uutinen)
uttelevuudesta asumis- ja yritysympäristönä. Asukasmäärässä tavoitellaan puolen prosentin vuosikasvua ja yrityspuolella toimitaan aktiivisesti...

Elinkeinoelämän uudistaminen kaupunkien asialistalla -selvitys julkaistu(Uutinen)
näkökulmasta. Yritysten innovaatiotyön ja uudistumisen tukeminen on keskeinen osa kuntien elinvoimapolitiikkaa. Kunnat innovaatioi...

Koulutus varmistaa onnistuneen muutoksen(Sivu)
an vaikuttavat muutokset. Yrityskoulutus Tulevissa uudistuksissa yksityisen sektorin merkitys perinteisesti kunnille kuuluneiden palveluiden t...

Suomen IP-Tekniikka Oy osaksi FCG-konsernia(Uutinen)
a Seppo Mäki toteaa, että yrityskauppa sopii FCG-konsernin strategiaan erinomaisesti. Konsernin tavoitteena on kasvaa ja sen kautta hakea myös...

FCG, Sanoma ja EduCluster yhdessä edistämään koulutusvientiä(Uutinen)
on vahvistaa suomalaisten yritysten kilpailukykyä kansainvälisillä koulutusmarkkinoilla. Suomalaisen koulutusosaamisen kysyntä on tällä...

FCG on ostanut Graphing Life -liiketoiminnan Luonto Creations Oy:ltä (Uutinen)
alusta siirtyvät FCG:lle yrityskaupassa. FCG on ostanut Luonto Creations Oy:ltä Graphing Life -liiketoiminnan. Sen myötä Kompass...

Esittelyssä korkeakouluharjoittelija Ella Lavaste(Blogi)
ja hän päätti hakeutua FCG:lle harjoitteluun. Päätöstään hän ei ole katunut, sillä töihin on ollut kiva tulla. ”Ilmapiiri on positi...

Osaamisen vienti(Sivu)
eptin räätälöinti sopivan yritysmuodon ja toimintapaikkakunnan valintaohjeistus, luotettavan henkilökunnan rekrytointi. FCG auttaa yritystä pe...

Ennakoiva hanketoiminta(Sivu)
iset asiantuntijapalvelut Yritysten ja yhteisöjen kehittäminen on ollut aina FCG:n vahvuusaluetta. Asiantuntijamme voivat auttaa tunnistamaan ...

MATERNAn ja FCG:n välinen yhteistyö vahvistuu - MATERNA ulkoistaa koulutusmyynnin FCG:lle(Uutinen)
veluhallinnan konsultointiyritys, joka työllistää yli 1 300 henkeä eri puolilla Eurooppaa. Yrityksen liikevaihto vuonna 2009 oli yli 153 miljo...

FCG yhteistyöhön QlikTechin kanssa(Uutinen)
on hallintaan keskittynyt yritys. Se sijoittuu arvostetun talouslehti Forbesin koostamalla USA:n 25 nopeimmin kasvanutta teknologiayritystä -l...

FCG ostaa Datawell Oy:n osakekannan ja pohjoismaiset tytäryhtiöt(Uutinen)
n edessä. Toteutettavalla yritysjärjestelyllä vahvistetaan FCG:n edellytyksiä ylläpitää ja kehittää kunta-alan ja laajemmin koko suomalaisen s...

Suomalainen DRG- ja APR-asiantuntemus yhden katon alle(Uutinen)
erikoistunut asiantuntijayritys. Sen keskeiset tuotteet ovat APR (Avohoidon potilasryhmitys), ja EPR (terveydenhuoltojärjestelmän episodiryhm...

Elinkeinotonttien markkinoinnin lyhyt oppimäärä(Uutinen)
br style="">Miten yritysten sijoittuminen tuo hyötyjä ja euroja kuntaan? Entä mitä etuja strateginen yhdyskuntasuunnittelu antaa kaavo...

Tiesitkö että: FCG toimi viime vuonna 77 maassa(Uutinen)
tanut toimintaansa paitsi yritysjärjestelyiden kautta Pohjoismaissa, myös Aasiassa, Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikassa.Ensimmäinen...

FCG Kuntarekry Oy ja FCG Elbit Oy yhdistyvät 1.1.2018 - olemme nyt FCG Talent Oy(Uutinen)
ymää ja kuntien omistamaa yritystä kaikkialla Suomessa. FCG Talent Oy:llä on merkittäviä yritysasiakkaita. Palvelussa käy 1,7 miljoonaa työnha...

FCG Prodacapo Group osti pitkäaikaisen yhteistyökumppaninsa Englannista(Uutinen)
Hill Ltd.Ostettu yritys on toiminut Prodacapo -ohjelmistojen jälleenmyyjänä lähes kaksikymmentä vuotta. Tällä hetkellä yrityksellä on...

Sote-kustannuslaskennan palvelut uudella Prodacapo.com-sivustolla(Uutinen)
ojärjestelmien kehittäjä. Yritys toimii Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Englannissa, joka liittyi vuoden vaihteessa Prodacapo-maihin yrityska...

FCG ja Ahola Transport yhteistyöhön uudella liiketoiminnalla (Uutinen)
ssa. Osapuolten välisillä yritysjärjestelyillä perustettu uusi yhteisyritys FCG Smart Transportation Oy suuntaa liiketoimintansa ensivaiheessa...

Kiertotalous: Vähähiilistä asumista Laukaan Vuonteella(Uutinen)
asuminen, kiertotalous ja yritystoiminta. Ajatus ekokylästä sai alkunsa isoista rakenteellisista muutoksista. Luonnonvara-keskus Luken ka...

FCG on myynyt Prodacapo Groupin LOGEX Groupille(Uutinen)
n tiivis yhteistyö jatkuu yritysjärjestelystä huolimatta. Saadessamme ostajalta tarjouksen Prodacaposta, arvioimme eri...

Vastuulliseen matkailuun uusi Sustainable Finland -laatumerkki (Uutinen)
matkailua Suomessa. Se on yritys- ja aluemerkki, jonka avulla voidaan nykyistä helpommin ja yhtenäisemmin viestiä Suomesta kestävänä matkailum...

Atk-päivät toukokuussa - tutustu ohjelmaan!(Uutinen)
ietohallinnon julkisen ja yrityspuolen osaajat kohtaavat Tampere-talossa 6.–8.5.2019. Atk-päivät järjestetään 6.–8.5.2019 Tampere-talossa...

FCG laatii työvoimatarveskenaariot elinvoimaverkoston kunnille (Uutinen)
te on heikentänyt useiden yritysten kasvumahdollisuuksia. Työvoimapula-ammateiksi määritellään tällä hetkellä 48 ammattia, kun kaksi vuotta si...

FCG mukana Industry Summit -tapahtumassa 14.–15.5.(Uutinen)
-tapahtumassa, joka kerää yritys- ja elinkeinoelämän asiantuntijoita ja vaikuttajia Oulun teatteriin. Pohjois-Euroopan teollisuus- ja clea...

RuokaSuomi-tapahtumassa puhutaan ravitsemuksesta, ruokaturvallisuudesta ja ilmastokysymyksistä(Uutinen)
Kuntien tai yksityisten yritysten järjestämän ruoantuotannon vastuu ravitsemuksesta ja ruoan ympäristövaikutuksista on suuri. Joukkoruokailun...

Tulevaisuuden kunta on omistajaohjaaja (Blogi)
...

4 digiloikkaa kunnille – tiedätkö nämä sovellukset? (Blogi)
käyttöönsä. Kymensanomat uutisoi Kotkan kaupungin lähteneen mukaan kokeiluun ja se tarjoaa 300 työtuntia kotkalaisille järjestöi...

Mitä on laatu? Onko hyvinvoiva työntekijä paras laadun tae vai mistä on kyse?(Blogi)
sa? Esimerkiksi sitä, että KONE ei lomauta tai pidä yt:tä, vaan takoo tulosta vuodesta toiseen ja henkilöstö on ylpeitä ollessaan töissä Konee...

Onko meillä isoäidin mielikuva omasta kunnastamme? (Blogi)
: 1. SOTE-kiinteistöjen tulevaisuus2. Terve talo – parempi sisäilma3. Kaupunkiseudut ja elinvoima Nähdään lisäksi Ku...

Kuntayhtiön suhteellinen strateginen asema – heiluttaako häntä koiraa?(Blogi)
t ovat siis jäämässä työttömiksi. Alustatalouden rakentajat kuten Apple, Uber, Wolt ja AirBnB kasvavat edelleen mutta lohkoketjujen yleistyess...

Elinvoiman edistymisen mittaaminen kunnissa(Blogi)
nepäästöjen määrän kehitys asukasta kohden, alueen vesistöjen kunto, merkittyjen virkistysreittien määrä ja rauhoitettujen alueiden osuus koko...

Sisäiset yrittäjät isomman laivan luotseina(Blogi)
uresti ja myös pääsin tavoitteisiini. Konsultti on kuin onkin tavallaan yksityisyrittäjä, mutta hän on sitä laumassa. Juuri siksi on ää...

FCG ostaa Oy Audiapro Ab:n(Uutinen)
FCG Finnish Consulting Group Oy ostaa koulutus- ja konsultointiyhtiö Oy Audiapro Ab:n koko osakekannan Oy Audiator Ab:lta ja samalla FCG:lle s...

FCG osti Insinööritoimisto Asplanin(Uutinen)
FCG Finnish Consulting Group Oy on ostanut Asplan Oy Insinööritoimiston koko osakekannan 9.9.2013 tehdyllä kaupalla. Kauppa vahvistaa FCG:n Su...

Strategiat(Sivu)
, joka pärjää kilpailussa yritysten sijoittumispäätöksissä, asuinpaikan houkuttelevuudessa ja kuntaorganisaation osaavan työvoiman rekrytoinni...

Koulutukset(Sivu)
ä julkista alaa toimivien yritysten henkilöstölle. Tilaisuutemme ovat oivallinen keino myös verkottumiseen: järjestämme joka vuosi yli 500 til...

Elinkeinot ja kilpailukyky (Sivu)
i- ja synergiatarkastelut Yritysalueiden konseptikehitys Investointien kannattavuuslaskelmat Investointikohteiden visualisointi Investori- ja ...

Ympäristövaikutuspalvelut(Sivu)
n asiantuntijaselvitykset Yritysten ympäristönsuojelullisen tilan selvitykset Laaja valikoima vaikutusten mallinnus- ja mittausmenetelmiä Tark...

Tiedolla johtamisen ratkaisut(Sivu)
on alan johtava ohjelmistoyritys, QlikTech ( www.qlik.com/fi-fi ).  Johdon Raportoinnin Tyopoytanaakyma Tehoa Johdon Raportointiin Esite   Työ...

Henkilöstö ja esimiehet uudistuksen toteuttajina(Sivu)
töön (maakuntaportaali ja yritysportaali). Rekryportaalit ovat monipuolisia HR-johtamisen välineitä. Ne sisältävät rekrytointitietojen ohella ...

FCG Talent(Sivu)
ymää ja kuntien omistamaa yritystä kaikkialla Suomessa. Palvelussa käy yli kaksi miljoonaa työnhakijaa ja sen avulla käsitellään 62 000 rekryt...

Tiedolla johtamisen ratkaisut(Sivu)
on alan johtava ohjelmistoyritys, QlikTech ( www.qlik.com/fi-fi ).  Johdon Raportoinnin Tyopoytanaakyma Tehoa Johdon Raportointiin Esite Työnt...

ICT-tietoiskut Kuntamarkkinoilla 2017(Sivu)
sa. 12.00 - 12.20 Työkalu yritysten aluetaloudellisten vaikutusten arviointiin Johtava asiantuntija Taina Ollikainen, FCG Suunnittelu ja tekni...

Teknisen alan tietoiskut Kuntamarkkinoilla 2017(Sivu)
sa. 12.00 - 12.20 Työkalu yritysten aluetaloudellisten vaikutusten arviointiin Johtava asiantuntija Taina Ollikainen ja suunnittelija Lauri Vi...

Taloustietoiskut Kuntamarkkinoilla 2017(Sivu)
sa. 12.00 - 12.20 Työkalu yritysten aluetaloudellisten vaikutusten arviointiin Johtava asiantuntija Taina Ollikainen, FCG Suunnittelu ja tekni...

FCG Talent(Sivu)
ymää ja kuntien omistamaa yritystä kaikkialla Suomessa. Palvelussa käy 1,7 miljoonaa työnhakijaa ja sen avulla käsitellään 62 000 rekrytointia...

SVA-koulutus(Sivu)
työhön ja toimeentuloon, yritys- ja yhdistystoimintaan, vapaa-aikaan sekä liikkumiseen – kohdistuvat sosiaaliset vaikutukset ovat tärkeä osa ...

Elinvoiman kehittäminen(Sivu)
• maine ja viihtyisyys • yritysmyönteinen päätöksenteko EVE2020-verkoston toteuttajakumppaneina ovat Kuntaliiton ja FCG:n lisäksi TEM, Suomen...

Osaamiskeskittymä julkishallinnon uudistumisen tueksi(Uutinen)
rgaanisella kasvulla että yritysostoilla. Konserni on suomalaiseen omistukseen perustuva vastaus kasvavassa määrin ulkomaiseen omistukseen val...

FCG Efeko konsultoinnin kärjessä(Uutinen)
suuksien kokonaisarviossa yrityskuvan kolmen kärki tutkimuksessa oli: 1. FCG Efeko 2. Ernst & Young3. McKinsey & Company...

FCG-konserni osti bulgarialaisen ympäristökonsulttiyhtiön(Uutinen)
onsultointiin keskittynyt yritys. Lisätietoja: Toimitusjohtaja Markku Oksanen, FCG International Oy, puhelin 010 409 4544...

Talous- ja rahoitusfoorumiin ennätysmäärä osallistujia(Uutinen)
a viestintätekniikan kärkiyritysten tapaaminen. Tapahtumassa käsitellään laaja-alaisesti julkishallinnon tietotekniikkahankkeiden strategisia...

Arkkitehti Heikki Lonka johtamaan FCG:n Arkkitehtuuri ja aluekehitys -sektoria(Uutinen)
töä ja houkuttelevuuttaan yritysten ja asukkaiden näkökulmista. Kehityshankkeet voivat olla myös esimerkiksi vanhuksille suunnattujen tai terv...

FCG Efeko Oy osti ISAI Consulting Oy:n(Uutinen)
ä FCG MentorIT Oy kanssa. Yrityskaupan jälkeen ISAI Consulting Oy:n virallinen nimi on FCG ISAI Consulting Oy. LISÄTIEDOT: ...

FCG Efeko selvitti käsityksiä 19 kaupungin ja kunnan palveluista(Uutinen)
mukana olleissa kunnissa yritystoiminnan edistämiseen, juomaveden laatuun ja kunnan talousasioiden hoitoon. Aikaisempaa tyytymättömämpiä sen...

FCG julkaisi YT 2009 -messuilla ilmaisen palvelun vesihuoltolaitoksille(Uutinen)
tuntijapalveluja tuottava yritys. Vuosikymmenien kokemus yhdyskuntien suunnittelusta on tehnyt yhtiöstä yhden maamme suurimmista konsulttitoim...

FCG mukana Kuntamarkkinoilla(Uutinen)
17.00 Julkinen sektori ja yritys kumppaneina -paneeli Tietoiskut torstaina 13.9.2012 klo 09.00 - 09.45 Uusia työvä...

Kuntalaiset ovat edelleen tyytyväisiä palveluihin(Uutinen)
miä kuntien onnistumiseen yritystoiminnan edistämisessä. Sen sijaan arviot kunnan talousasioiden hoidosta ovat joissakin kunnissa jopa parantu...

FCG mukana Terveydenhuollon ATK-päivät 2014 -tapahtumassa 20.–21.5. Jyväskylässä(Uutinen)
näyttely, jossa lähes 100 yritystä esittelee terveydenhuollon tietojenkäsittelyyn liittyviä tuotteitaan ja niihin liittyviä toteutuksia...

FCG mukana EduCluster Finlandin mittavassa koulutusvientisopimuksessa Qatariin(Uutinen)
ainen ja Sanoman yritysjärjestelyistä ja yhteiskuntasuhteista vastaava johtaja Jyri Ahti pitävät hanketta tärkeänä s...

FCG on vahvistanut asemaansa Finnish Green Building Council -yhdistyksessä (FIGBC) (Uutinen)
euttavat yhteistyötä myös yritysten ja julkisen sektorin sekä erilaisten hankkeiden kanssa. FCG on mukana seuraavissa t...

Terveydenhuollon ATK-päivät keräsi ennätysyleisön(Uutinen)
s messut, joilla 100 alan yritystä esitteli tuotteitaan ja palveluitaan. Vuoden 2015 Terveydenhuollon Atk-päivien ohjelmassa oli kymmeniä esit...

Kuntaliitto ja FCG aiesopimukseen KL-Kuntarekryn siirtymisestä FCG:lle(Uutinen)
ehtojensa mukaisina myös yrityskaupan toteuduttua ja asiakkaita tullaan tiedottamaan tarkemmin kaupan lopullisen varmistumisen jälkeen. Työnt...

FCG Suunnittelu ja tekniikka Digi Aurora -hankkeen konsultiksi(Uutinen)
ovat laatineet mm. Levin yritysverkoston digitaalisen tiedonsiirron tarvekartoituksen ja konseptoinnin sekä matkailun sähköiseen kauppaan lii...

137 metritset tuuliturbiinit nousivat Jepualle(Uutinen)
lle rakentaa tanskalainen yritys European Energy. Hanketta konsultoi FCG. – Jännittävää nähdä, että olemme saaneet projektin näin...

FCG mukana kehittämässä Venäjä-liiketoimintamahdollisuuksia(Uutinen)
skonsultointi (EU-Venäjä, yritysrahoitus)Koulutus ja valmennus ...

Valtuustokauden vaihdos – FCG tukee kuntien strategiatyötä(Uutinen)
unta-asiakkaidemme asemaa yritysten sijoituspaikkoina ja houkutella asukkaita.”Lisätietoja: projektijoht...

Remion osti konsultointia FCG:ltä(Uutinen)
n pienten ja keskisuurten yritysten kasvua ja kansainvälistymistä. Rahaa on voinut käyttää vaikka konsultin palkkioon, tuotekehityksessä tarvi...

Teollisuusrakentamisen palvelut yhden katon alta(Uutinen)
teollisuusrakentamisesta. Yritys on toteuttanut lukemattomia projekteja niin raskaan, keskiraskaan kuin kevyen teollisuuden parissa eri toimia...

Kauppalehti: Kuntarekry.fi on vuosituhannen onnistuneimpia it-hankkeita(Uutinen)
kia tai kuntien omistamaa yritystä. Kuntarekry.fi-palvelun tuottaa FCG Kuntarekry Oy ja rekrytointijärjestelmästä vastaa FCG Elbi...

Vanhat taantuvat kaupan alueet heräävät eloon(Uutinen)
aikki. Alueella toimivien yritysten myynti kasvaa ja liiketaloudellinen kannattavuus paranee. Kiinteistönomistajien tuotto lisääntyy, mikä mah...

TÖISSÄ FCG:llä: FCG Akatemia kouluttaa projektijohtamisen huippuosaajia(Uutinen)
uri tässä muiden konsulttiyritysten sisäisistä projektijohtamisen koulutuksista, sillä meillä pääsee suorittamaan ulkopuolisen kansainvälisen...

Tiesitkö että: Reipas vanhempi naishenkilö saa paikan(Uutinen)
matusti. Liiton mielestä ”yritys keskitetyn kuntia ja maataloutta palvelevan arkkitehtitoimiston aikaansaamiseksi merkitsisi eräänlaista tämän...

Blogi: Kainuussa vauhtia matkailuinvestointeihin(Uutinen)
uun liiton, kainuulaisten yritysten ja kuntien sekä Kainuun Etu Oy:n rahoittamaa 64 North Portfolio -hanketta. Hankkeen tavoitteen...

FCG myy Virossa toimivan FCG Invictan(Uutinen)
oimijaa, jollaisena ostajayritys Turundusproff OÜ on vahva osaaja.Hyvässä yhteisymmärryksessä tapahtuneen...

Talous- ja rahoitusfoorumi on verkottumisen ykköspaikka(Uutinen)
valtiovallan edustajat ja yritysten väki. Lisäksi tapatumassa on tarjolla joka vuosi aina ajankohtaisin tieto valtakunnan huipulta...

C3PO-projekti sai kansainvälisen Business Impact Excellence –palkinnon (Uutinen)
lla käynnistetty spin-off-yritys, joka kehittää MAPGETS-tuoteperhettä. Lue lisää...

FCG Koulutus ja Skhole Oy yhteistyöhön(Uutinen)
fy” -ajatuksella tuottava yritys, jonka tuote on skaalattavissa myös kansainvälisesti. FCG Koulutus aloittaa aluksi koulutuslisenssien myynnin...

FCG yhteistyökumppanina Klash – haastekilpailussa(Uutinen)
uuksia kuntien, start-up -yritysten, järjestöjen ja muiden sidosryhmien välillä ennakkoluulottomalla ja rohkealla tavalla, sanoo Kuntaliiton v...

Varkaudessa elinvoimaa tarkastellaan myös hyvinvoinnin kautta (Uutinen)
ttareita kuin esimerkiksi yritysten määrä, työttömyys ja väestömuutokset, Varkauden kaupungin osallisuuskoordinaattori Vuokko Jaakkola sanoo.&...

Ikäihmisten hoitokäytäntöjä Suomessa ja Hollannissa(Uutinen)
lle Buurtzorg on kuin oma yritys, sanoo sairaanhoitaja Madelon van Tilburg, joka esitteli konseptia koulutuspäivässä...

FCG Hedet-tuulipuiston owner's engineer -palveluiden tuottajaksi Närpiössä – puisto tuottaa sähkön Googlelle(Uutinen)
uusiutuvaa sähköä ostava yritys maailmassa.Lue myös...

Webinaari: Kiertotaloudesta mahdollisuuksia kunnille - ilmoittaudu mukaan(Uutinen)
ous voi vaikuttaa kuntien yritystoimintaan ja houkuttelevuuteen? Miten kunta voi edistää kiertotaloutta omassa toiminnassaan ja elinkeinojen k...

Sami Miettinen on aloittanut Johdon konsultoinnin ja valmennuksen toimialajohtajana(Uutinen)
masta ja suunnata työuraa yritysmaailmaan houkutteli hänet FCG:lle. ...

FCG Torni on uusi henkilö- ja tavarakuljetusten liikennepalvelu(Uutinen)
Smart Transportation Oy. Yritys keskittyy ensivaiheessa lakisääteisiä henkilö- ja tarvikekuljetusten tilaus-, ohjaus- ja raportointipalveluja...

Sosiaali- ja terveydenhuollon atk-päivät (Uutinen)
tohallinnon julkisen sekä yrityspuolen osaajaa eli kyseessä on ainutlaatuinen tilaisuus verkostoitumiseen.Ohjelman löydät osoitteesta&...

Elinkeinoelämä ja Tampereen yliopisto panostavat infrarakentamisen digitaalisuuteen (Uutinen)
p;Tukeakseen alan yritysten kilpailukykyä näissä suurissa muutoksissa infra-alalla toimivat suunnittelijat, urakoitsijat ja ohjelmisto...

Töissä FCG:llä – Ongelmanratkaisukyky on tarpeen(Uutinen)
lemme aidosti monitoimialayritys. Aiemmissa työpaikoissa olin yleensä tekemisissä samankaltaisen taustan omaavien ihmisten kanssa. FCG:llä näi...

FCG Consulting People 1/2019: Paljon ajankohtaista asiaa tuoreessa asiakaslehdessä(Uutinen)
-link-text">Vetovoimaisia yritysalueita kaupunkiseuduille. MAL-verkostohanke auttaa kaupunkeja maankäytön suunnittelussa. ...

FCG:n laatima Ysitien kehittämissuunnitelma välille Kangasala-Orivesi valmistunut(Uutinen)
ä matkailun ja vapaa-ajan yritystoiminnan näkökulmasta. Älyliikenteen kehitykseen satsaamalla on alueella mahdollista nousta jopa edelläkävijä...

FCG mukana KIERRE-hankkeessa(Uutinen)
a Suomessa ja kotimaisten yritysten vientipotentiaalin kehittymistä ja realisoitumista. Vesiviisaan bio- ja kiertotalouden kannusteet (KIER...

Sosiaali- ja terveydenhuollon atk-päivät keräsivät ennätysyleisön(Uutinen)
osallistujaa110 yritystä näytteilleasettajana102 luennoitsijaa12 sessioita huippuohjelmaa...

FCG vahvistaa johtoryhmäänsä – Päivi Allenius nimitetty markkinointijohtajaksi(Uutinen)
iön ulkoinen viestintä ja yritysvastuu. Tehtävä on konsernissa uusi. Allenius keskittyy yhtiön tunnettuuden r...

Sustainable & Smart cities -tapahtuma 29.8.2019 (Uutinen)
nkien kehittämisessä että yritysten liiketoimintastrategioissa Suomessa ja maailmalla. Kaupungit edistävät sosiaalista, taloudellista ja ekolo...

Sustainable & Smart Cities(Uutinen)
nkien kehittämisessä että yritysten liiketoimintastrategioissa. Kaupungit edistävät sosiaalista, taloudellista ja ekologista kestävää kehityst...

Opiskelijatyö FCG:n näkymistä Afrikan markkinoilla palkittu Singaporessa(Uutinen)
smaalaisten menestyneiden yritysten ja aasialaisten opiskelijoiden välille.  - FCG:n strategisena tavoitteena on k...

Perinteisestä lähiöstä energiatehokas alue, miten se tapahtuu?(Blogi)
t;">        ...

Esittelyssä korkeakouluharjoittelija Anniina Haavisto(Blogi)
...

Harjoittelijan kuulumisia (Blogi)
...

Jälkihöyryjä Kuntamarkkinoilta: RAFAELA® -järjestelmä osana terveydenhuollon henkilöstösuunnittelua(Blogi)
align: justify;">Kun yritysyhteistyöllä tähdätään yhteisiin tavoitteisiin, luodaan uutta osaamista ja asiakkaita palvelevia ratkaisuja, joskus...

Elätkö mukana muutoksessa, katsotko sitä ulkopuolisena tarkkailijana vai eikö maailman muutos kosketa sinua mitenkään?(Blogi)
...

Vieraskynä: Ajatuksia sote-uudistuksesta ja valinnanvapaudesta(Blogi)
...

Onko jo aika yhtiöittää, onko se aika koskaan, jos se on, miten sen teet?(Blogi)
ja päästä kilpailemaan siinä. Muuten käy niin, että olemme julkisella puolella auringonlaskun ala. Julkinen raha terveydenhuollossa ei lisään...

Testaa valmiutesi kuntayhtiön hallitukseen!(Blogi)
tinen, FCG Yrityskoulutus Uusi valtuustokausi ja uudet valtuutetut – ja todennäköisesti myös uudet hallitusjäsenet kuntayhtiöissä...

Opetusalan ja tietosuojan välinen yhteistyö voi vahvistaa Suomen kilpailukykyä(Blogi)
yös tässä yhteydessä. Reijo Aarniotietosuojavaltuutettu   10.12. järjestettävä opetusalan tietosuojaseminaari Otso...

Työntekijöiden hyvinvointi on voimavara sotepuolella(Blogi)
TalentumPuttonen S, Hasu M, Pahkin K (2016) Työterveyslaitos. Työhyvinvointi paremmaksi. Keinoja työhyvinvoinnin ja työterveyden kehit...

Vain hyvä johtaminen sitouttaa osaajat(Blogi)
pä on pähkinä purtavaksi päättäjille ja johdolle. Kunta-alan johtamisen, esimiestyön ja osaamisen kehittämisen toimenpiteet eivät saa j...

Pääministeri Sipilä yritysvierailulla FCG:llä(Uutinen)
Pääministeri Juha Sipilä vieraili FCG:llä keskiviikkona 19.10.2016. Vierailun aikana hänelle esiteltiin FCG:n toimintaa, kotimaista kaupun...

Etusivu(Sivu)
ämän tekijät FCG on vahva yritys , jonka toiminta on ankkuroitu suomalaisen yhteiskunnan rakentamiseen ja pitkään kansainväliseen kehittämisko...