Hakutulokset

FinDRG-tuoteperhe(Sivu)
FinDRG tuo integroidun potilasryhmittelyn Otathan yhteyttä! FinDRG-tuoteperhe on tuotteistamisen ja kustannuslaskennan apuna. Potilasluokittel...

Suomalainen DRG- ja APR-asiantuntemus yhden katon alle(Uutinen)
Suomalainen DRG- ja APR-asiantuntemus yhden katon alle FCG vahvistaa osaamistaan terveydenhuollon johtamisjärjestelmien toimittajana ja kon...

pDRG johtamisjärjestelmän tukena 14.11.2012 Kuntatalolla(Uutinen)
pDRG JOHTAMISJÄRJESTELMÄN TUKENA lisää tuottavuutta perusterveydenhuoltoon 14.11.2012, KUNTATALO, Helsinki pDRG johtamisjärjestelmän...

FinDRG-verkostohanke on lähdössä liikkeelle(Uutinen)
fcg.fi/erillishankkeet/findrg/" target="_blank">sivustolta...

Kansallinen DRG-keskus: valmiina muutoksiin!(Blogi)
don potilasluokittelujärjestelmä, jonka omistaa Kuntaliitto yhdessä muiden Pohjoismaiden kanssa. Järjestelmän kehittämisestä ja ylläpidosta va...

Toimintakyky ja hoitoisuus(Sivu)
okittelujärjestelmät: NordDRG, pDRG Luokitustuotteemme yhdistävät tietoteknisen ja sosiaali- ja terveysalan osaamisemme. FCG Konsultoinnin hal...

Tuleva ministeri Hanna Sarkkinen puhumaan DRG-päiville lokakuussa (Uutinen)
nkohtaisista asioista. DRG-päivät kokoavat sosiaali- ja terveydenhuollon osaajat yhteen. Paneudumme tiedon tuottamiseen ja käyttämiseen vie...

FinDRG-hanke tuottaa asiakasryhmittelyn sosiaalipalveluihin(Uutinen)
ä syksynä käynnistynyt FinDRG-hanke.FinDRG on Kuntaliitto-konsernin käynnistämä verkostohanke. Hanketta koordinoi FCG Konsultointi, jo...

FCG ostaa Datawell Oy:n osakekannan ja pohjoismaiset tytäryhtiöt(Uutinen)
erikoissairaanhoidon NordDRG- ja perusterveydenhuollon pDRG -potilasluokittelujärjestelmät tarjoavat Ecomed-ratkaisujen kanssa perusterveyden...

Sotetieto.fi-sivusto on avattu(Uutinen)
elutuotteilla kuten EPR, pDRG®, dDRG ja NordDRG on mahdollista rakentaa pohjaa systemaattiselle kehittämistyölle ja kustannustehokkuudelle. Tu...

Hyvinvointi- ja sotepalvelut(Sivu)
ustuotteita ( FIM ® , NordDRG , pDRG , EPR , RAFAELA ® , RAVA ® , TUVA ® ), analysointivälineitä ( QlikView ), tutkimusosaamista sekä kansalli...

JOHTAMINEN JA OHJELMISTOT(Sivu)
otteita ovat (FIM ® , NordDRG, RAFAELA ® , RAVA ® , pDRG/EPR ja TUVA ® ). Näiden tuotteiden avulla tuetaan FCG:n asiakkaita erityisesti suomal...

Tieto sote-johtamisen välineenä(Sivu)
tuotteistusjärjestelmät pDRG® perusterveydenhuollon avohoitoon ja NordDRG erikoissairaanhoitoon, EPR kuvaamaan alueellista palvelutuotantoa, ...

Sote-tietosikut Kuntamarkkinoilla 2017(Sivu)
linen potilasryhmittely (pDRG/EPR) yhdessä paketissa tuottavat Siun sotelle monipuolista tietoa alueellisen palveluverkoston suunnittelun ja t...

FCG Efekolle yksinomainen käyttöoikeus useaan sairaanhoidon tuotteeseen(Uutinen)
ksen standardointia (Nord DRG), vanhusten hoitoisuusastetta (RAVA) ja erikoissairaanhoidon hoitohenkilökunnan luokitusta (RAFAELA) koskevista...

Verkostohankkeet(Sivu)
lon toimintayksiköitä: FinDRG Muita hankkeita vuosien varrelta: Utilis Sanitas Terveysturva ja sen rahoitus (ABC2) FIN-PYLL Työntekijä Valta, ...

ICT-tietoiskut Kuntamarkkinoilla 2017(Sivu)
linen potilasryhmittely (pDRG/EPR) yhdessä paketissa tuottavat Siun sotelle monipuolista tietoa alueellisen palveluverkoston suunnittelun ja t...

Kuntajohtaminen tietoiskut Kuntamarkkinoilla 2017(Sivu)
linen potilasryhmittely (pDRG/EPR) yhdessä paketissa tuottavat Siun sotelle monipuolista tietoa alueellisen palveluverkoston suunnittelun ja t...

SHQuality siirtyi yrityskaupalla FCG Efekolta Labqualitylle(Uutinen)
ja standardeja, kuten NordDRG, RAFAELA, Rava, FIM, ja WeeFIM. Terveydenhuollon ammattilaisille nämä ovat tuttuja tuotteita. Näiden lisäksi tar...

Sosiaali- ja terveydenhuollon ATK-päivät 22.–23.5. Jyväskylässä(Uutinen)
la potilasluokittelulla (dDRG) ja myöhemmin sosiaalihuollon asiakasryhmittelyllä. • THL:n kanssa yhteistyössä on kuvattu vuosien 2015...