Hakutulokset

Elinvoiman edistymisen mittaaminen kunnissa(Blogi)
voimaa alueellaan. Elinvoiman ja sen edistämisen voi käsittää ainakin 311 eri tavalla. Jokainen kunta linjaa tavoitteitaan strategiassa ja tar...

Elinvoiman kehittäminen(Sivu)
Kestävää elinvoimaa 2020 Lisätietoja EVE-verkostohanke tukee kuntien elinvoiman kehittämistyötä ja johtamista . Eve Tervetuloa mukaan elinvoim...

Lisää elinvoimaa kaupunki- ja aluekeskuksien kehittämisellä(Uutinen)
äsi kuntien ja kaupunkien elinvoimakehittäjiä Kuntatalolle 13.5.2015 järjestettiin Kuntatalolla osana Kunta elinvoiman johtajana verkostoh...

Hyvinvointi ja elinvoima(Sivu)
Hyvinvointi ja elinvoima Yhteyshenkilö Sosiaali- ja terveystoimen hallinto Sosiaali- ja terveystoimen (sote) uudistukset edellyttävät koulutuk...

Miten elinvoimaa voi edistää? (Uutinen)
Elinvoimaa ei voi määrätä kasvuun, mutta mitkä asiat vaikuttavat tulevaisuuden elinvoimaan Lahdessa ja Lohjalla? Kuuntele podcast!...

Kuinka johtaa elinvoimaa -tapaustutkimus on julkaistu(Uutinen)
Kunta organisoi elinvoimaisuuden edistämisen omalla tavallaan. Muiden kokemukset ja esimerkit ovat kultaakin kalliimpia. Markku P...

FCG laatii työvoimatarveskenaariot elinvoimaverkoston kunnille (Uutinen)
FCG laatii kevään aikana elinvoimaverkoston kunnille työvoimatarveskenaariot, joiden pohjalta voidaan valmistautua tulevaan, esimerkiksi nosta...

Elinkeinot ja kilpailukyky (Sivu)
yrityksiä uuden kasvun ja elinvoiman eväiden löytämisessä. Tekemisen perustana ovat liiketoimintamahdollisuuksia luovien trendien ennakointi, ...

Verkostohankkeet(Sivu)
ganisaatio  (USO) Kuntien elinvoiman kehittämisverkosto (EV E ) Toimintakykyiset kuntakonsernit 2 Tiedolla johtamisen verkostohanke (TIJO) Las...

Tilastoanalyysit ja vertailujärjestelmät(Sivu)
teessa vertailuryhmään.   Elinvoimaisuuden kehitystrendien vertailua alueittain ja kunnittain voidaan hyödyntää esimerkiksi strategiatyössä.  ...

Varkaudessa elinvoimaa tarkastellaan myös hyvinvoinnin kautta (Uutinen)
arvioimiseen. Varkaudessa elinvoimaisuuden vertailuun on tuotu uusi elementti: kaupunkilaisten hyvinvointi.-  Asukkaiden toimelia...

Elinvoimainen kunta asiakaslehden teemana(Uutinen)
ohtamisen kehittäminen ja elinvoimainen kunta. Kunnissa on parhaillaan menossa kiinnostava uudistumisvaihe, jossa pohditaan kuntien elinvoi...

Seminaari Lappeenrannassa: Elinvoima, infrasuunnittelu, kiinteistöt ja ympäristö 31.5.2018 (Uutinen)
siaa kaupunkien ja alueen elinvoimasta, infrasuunnittelusta, kiinteistöistä ja ympäristön kehittämisestä sekä aamukahvit ja pientä purtavaa...

Seminaarisarja Turussa: Aamiaista ja ajankohtaista asiaa sisäilmasta, elinvoimasta ja infrasuunnittelusta (Uutinen)
?Elinvoimaa kaupunkeihin ja kuntiin to 25.1.2018 klo 8–10Arkkitehtuuri ja yhdyskunnat Maankäytö...

Sami Miettinen on aloittanut Johdon konsultoinnin ja valmennuksen toimialajohtajana(Uutinen)
tä kertaa. EVE on lyhenne elinvoiman edistämisverkostosta ja on toinen ajankohtainen verkostohankeemme. Rakennamme nyt sisältöjä ja kartoitamm...

Elinkeinoelämän uudistaminen kaupunkien asialistalla -selvitys julkaistu(Uutinen)
on keskeinen osa kuntien elinvoimapolitiikkaa. Kunnat innovaatioita edistämässä – kolmen kaupungin tapaustutkimus julkaistiin Kuntamarkkinoil...

FCG yhteistyökumppanina Klash – haastekilpailussa(Uutinen)
oonan euron tuki kunnille elinvoiman ja hyvinvoinnin kehittämiseksi Kunta-alan isot toimijat ovat käynnistäneet täysin uudenlaisen haasteki...

FCG ja SNKK järjestävät kilpailun kaupunkikeskustojen kehittämisestä(Uutinen)
huoli kaupunkikeskustojen elinvoimaisuudesta noussut esille niin kauppiaiden kuin asukkaiden toimesta. FCG Finnish Consulting Group Oy ja Suom...

FCG mukana kehittämässä Venäjä-liiketoimintamahdollisuuksia(Uutinen)
ttelusta aina alueiden ja elinvoiman kehittämiseen ja strategioihin asti’ sanoo Venäjä-asiantuntijataustan omaava Polina Kiviniemi...

Webinaari: Kiertotaloudesta mahdollisuuksia kunnille - ilmoittaudu mukaan(Uutinen)
mahdollisuuksia kehittää elinvoimaisuutta. FCG:n ilmainen webinaari vastaa ajankohtaisiin kiertotaloutta koskeviin kysymyksiin...

Onko meillä isoäidin mielikuva omasta kunnastamme? (Blogi)
Tässä joitakin tärppejä ohjelmasta: 1. SOTE-kiinteistöjen tulevaisuus2. Terve talo – parempi sisäilma3. Kaupunkiseudut ja...

Mitä timanttisen koulutuksen järjestämiseen tarvitaan? - Sosiaali- ja terveydenhuollon atk-päivät harjoittelijan näkökulmasta(Blogi)
ti ja elinvoima). Työtehtävien kirjo on taannut harjoittelujakson monipuolisuuden: yhden viikon aikana ehtii todistettavasti koota ennakkomate...

Hengissä säilyminen vai kehittyvä uusi kunta?(Blogi)
alle, asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien toteutumiselle, omistajapolitiikalle ja hyvinvoinnin edistämiselle. Lain vaatimu...

Strategiat(Sivu)
oinnissa. Kunta ylläpitää elinvoimaa ja hyvinvointia, talouden liikkumavaraa unohtamatta. Muutosten ymmärtäminen ja ennakointi ovat toimivan s...

Alueidenkäyttö ja kaavoitus(Sivu)
akaavan muutos, keskustan elinvoimaisuustarkastelu ja kaupunkikuvallinen tarkastelu Liittyvät palvelut Strateginen suunnittelu Kaupunkisuunnit...

Paikkatietopalvelut(Sivu)
akaavan muutos, keskustan elinvoimaisuustarkastelu ja kaupunkikuvallinen tarkastelu...

KOULUTUS(Sivu)
istys sekä Hyvinvointi ja elinvoima. Työntekijä Salonen, Tarja Klikkaa tästä koulutushakuun...

Kuntien ruoka- ja puhtauspalvelut(Sivu)
talouden, laadun, kunnan elinvoiman, ja tuotantovarmuuden näkökulmista. Esimerkiksi keskuskeittiöinvestointi on aina tuottavuusinvestointi, j...

Uusi kaupunkisuunnittelu.com-blogi on julki (Uutinen)
srakentamista ja alueiden elinvoiman kehittämistä. Blogissa julkaistaan myös oppaita ja työkaluja alueidenkäytön suunnittelua varten sekä...

Valtuustokauden vaihdos – FCG tukee kuntien strategiatyötä(Uutinen)
n kunnan perustekijät eli elinvoiman kehittäminen ja kuntalaisten hyvinvointi. Myös palvelujen järjestäminen on olennainen kysymys sote- ja ma...

Kuntakierros kutsuu valtuutettuja koulutukseen kautta Suomen(Uutinen)
miseen sekä tulevaisuuden elinvoiman ja hyvinvoinnin rakentamiseen. Valtuutettujen lisäksi myös kunnan johtoryhmän jäsenet voivat osallistua k...

Talous- ja rahoitusfoorumi on verkottumisen ykköspaikka(Uutinen)
nut ajassa ja on edelleen elinvoimainen, toimitusjohtaja Ari Kolehmainen FCG:ltä luonnehtii. – Tapahtuman merkitys verkottumisfoo...

Blogi: Hämeenlinna kasvaa ja kehittyy – hallitusti(Uutinen)
keinoksi lisätä kaupungin elinvoimaa. Kyse on ennen kaikkea kaupungin houkuttelevuudesta asumis- ja yritysympäristönä. Asukasmäärässä tavoitel...

Kuntamarkkinat kutsuvat – napakka paketti ajankohtaista asiaa (Uutinen)
ink-text" target="_blank">Elinvoima...

Kiertotalous: FCG kuntien kumppanina luomassa kestävää huomista(Uutinen)
a kuntien talouskasvun ja elinvoiman kehittämiselle. Miten kunnissa kiertotaloutta toteutetaan? Mistä kannattaa lähteä liikkeelle?FCG...

Kohti vaikuttavaa omistajaohjausta ammatillisessa koulutuksessa(Uutinen)
tärkeässä roolissa alueen elinvoiman ja asukkaiden hyvinvoinnin edistämisessä – kunta omistajana ohjaa tätä työtä asettamalla siihen liittyviä...

FCG:n laatima Ysitien kehittämissuunnitelma välille Kangasala-Orivesi valmistunut(Uutinen)
lle vaarallinen ja alueen elinvoimalle suoranainen kehityksen hidaste. Prosessin aikana nostettiin esille tärkeimmät liikenteen turvallisuuden...

Millainen johtava pelaaja kuntaasi tulisi valita?(Blogi)
esimerkiksi elinkeinopolitiikan - hallitseva osaaja? Vastaukset varmasti vaihtelevat kunnista riippuen. Valtuutettujen kannattaisi kuit...

Leijona karjaisee: missä on yhtenäinen projektikulttuurinne?(Blogi)
taan hyvin monin tavoin, eikä juuri kukaan tiedä, mitä kaikkia projekteja kunnassa on meneillään ja miten paljon ne imevät resursseja. ...

Uusi valtuustokausi lähtökuopissa – tässä evästystä kiperänä muutosaikana(Blogi)
optimointia ja oman edun tavoittelua kuitenkin välttäen. Johtaminen tulevaisuuden kunnassa on kuntayhteisö...

Mökkeilystä virtaa kuntiin(Blogi)
roa mökkiä kohti. Mökkeilyllä on vaikutusta myös työllisyyteen, sillä se ylläpitää noin 60 000 työpaikkaa. Tämä tarkoittaa sitä, että 10 mökki...