Hakutulokset

FCG:n fotogrammetriamallit arkkitehtuurikilpailun lähteinä(Uutinen)
lu ja tekniikan tuottamia fotogrammetriamalleja hyödynnettiin Suomenlinnan arkkitehtuurikilpailussa. Fotogrammetria on uusi, valokuvaamiseen p...

Fotogrammetria(Sivu)
n sisällä kuvauspäivästä. Fotogrammetriamallintamisen suurimmat edut ovat tarkkuus, nopeus ja kustannustehokkuus. Tuotettu malli perustuu valo...