Hakutulokset

Sähköinen hyvinvointikertomus(Sivu)
Sähköinen hyvinvointikertomus Yhteyshenkilö: Sähköinen hyvinvointikertomus toimii kunnan strategiatyön sekä toiminnan ja talouden suunnittelun...

Hyvinvointi- ja sotepalvelut(Sivu)
Hyvinvointi- ja sotepalvelut Autamme suomalaista sosiaali- ja terveydenhuoltoa rakennemuutoksessa ja varautumisessa tulevaisuuden haasteisiin...

Sähköinen hyvinvointikertomus (Sivu)
Sähköinen hyvinvointikertomus kuntajohtamisen tukena Yhteyshenkilöt Sähköinen hyvinvointikertomus (SHVK) on kuntajohtamisen työväline, jolla v...

Sähköinen hyvinvointikertomus (Sivu)
Sähköinen hyvinvointikertomus kuntajohtamisen tukena Yhteyshenkilöt Sähköinen hyvinvointikertomus (SHVK) on kuntajohtamisen työväline, jolla v...

Hyvinvointi ja elinvoima(Sivu)
Hyvinvointi ja elinvoima Yhteyshenkilö Sosiaali- ja terveystoimen hallinto Sosiaali- ja terveystoimen (sote) uudistukset edellyttävät koulutuk...

Hyvinvointitieto on keskeinen osa kuntajohtamista(Uutinen)
Hyvinvointitieto on osa kunnan johtamista ja palveluiden kehittämistä, painottivat Kunta-alan hyvinvointiseminaarissa 9.6. Kuntatalolla esiint...

Hyvinvointitiedolla kohti kuntalaislähtöisempää kuntaa(Blogi)
ukkaidensa hyvinvointia. Lain mukaan kunnalla on oltava kuntastrategia, jossa tulee ottaa huomioon kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edis...

Työntekijöiden hyvinvointi on voimavara sotepuolella(Blogi)
etyn-tyopanoksen-kustannukset">Sosiaali- ja terveysministeriön laskelman mukaan menetetyn työpanoksen kustannukset ovat Suomessa joka vuos...

Hyvinvointikeskus Sopukka Sodankylässä on edelläkävijä – eRatkaisut käyttöön(Uutinen)
le="">Vastavalmistuneessa hyvinvointikeskus Sopukassa uusi teknologia tukee paikan päällä tapahtuvaa asiakaspalvelua. Asiakkaita pyritään palv...

Strategiat(Sivu)
a ylläpitää elinvoimaa ja hyvinvointia, talouden liikkumavaraa unohtamatta. Muutosten ymmärtäminen ja ennakointi ovat toimivan strategian peru...

Tilastoanalyysit ja vertailujärjestelmät(Sivu)
taympäristöanalyysit, mm. hyvinvointi-indikaattorit Elinvoimaisuuden kehitystrendit, mm. työpaikat, työvoima ja tuotanto vuoteen 2025 Vertti-v...

FCG sote- ja hyvinvointitiimin webinaarisarja käynnistyy(Uutinen)
strong>FCG:n sote- ja hyvinvointitiimin palvelut liittyvät kiinteästi arjen työhön ja johtamiseen. Lähtökohtana on aina kustannusvaikuttav...

Vaikutusten ennakkoarviointi (EVA)(Sivu)
järjestämässä Kunta-alan hyvinvointiseminaarissa . Kuntien ennakkoarviointityössä sitä voidaan käyttää vuoden 2016 alusta alkaen. Työvälinett...

Osaamisen vienti(Sivu)
(FKE) auttaa terveys- ja hyvinvointialan organisaatioita, yrityksiä ja muita toimijoita kehittämään, tuottamaan ja välittämään hyvinvointiala...

Varkaudessa elinvoimaa tarkastellaan myös hyvinvoinnin kautta (Uutinen)
lementti: kaupunkilaisten hyvinvointi.-  Asukkaiden toimeliaisuus ja hyvinvointi ovat jääneet huomiotta elinvoimasuutta arvioitae...

Hoitoisuusluokituksella löytyy sopiva työn kuormitus(Blogi)
ossa on mahdotonta sivuuttaa sitä, etteikö jokainen työntekijä joutuisi pohtimaan omaa perustehtäväänsä ja työyksikkönsä olemassaolon tarkoitu...

Asiantuntijaklinikka Kuntamarkkinoilla(Sivu)
CG Konsultointi klo 14-15 Hyvinvointi- ja sotelautakunnat kuntalaisten hyvinvoinnin edistäjinä Hyvinvointi- ja sotelautakuntien koulutuspäivät...

Töissä FCG:llä(Sivu)
sääteistä laajempina.  Työhyvinvointia mitataan kyselyin joka vuosi. Kyselyissä esiinnousseiden kehittämiskohteiden edistymistä seurataan myös...

Kiertotalous(Sivu)
rakennetaan samalla uutta hyvinvointia ja kasvua. Kiertotalous - FCG Kiertotalouspalvelut - FCG FCG on aktiivisesti mukana luomassa kestävämpä...

Rafaela™-järjestelmän koti on nyt Konsultoinnissa(Uutinen)
Jatkossa Konsultoinnin Hyvinvointi- ja ICT-palvelut -toimiala vastaa siis järjestelmän tuotekehityksestä, lisensseistä, koulutuksesta, asia...

FinDRG-hanke tuottaa asiakasryhmittelyn sosiaalipalveluihin(Uutinen)
ESSOTE ja Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä sekä asiantuntijapanoksella THL ja Lääkäriliitto.Muut sairaanhoitopiirit, kaupungit...

Vertailukelpoisuus sote-tietotuotannon kärkeen(Uutinen)
//www.fcg.fi/fin/palvelut/hyvinvointipalvelut/" class="">FCG:n Hyvinvointipalvelut...

Parempaa palvelua mielenterveysasiakkaalle -webinaari(Uutinen)
Hyvinvointi- ja sotetiimin webinaarisarja jatkuu Mielenterveysasiakas tarvitsee usein monia palveluita. Jotta hänelle osataan kohd...

Mitä timanttisen koulutuksen järjestämiseen tarvitaan? - Sosiaali- ja terveydenhuollon atk-päivät harjoittelijan näkökulmasta(Blogi)
issä (hyvinvointi ja elinvoima). Työtehtävien kirjo on taannut harjoittelujakson monipuolisuuden: yhden viikon aikana ehtii todistettavasti ko...

Palveluista yhteisöllisyyttä(Blogi)
...

SOTE-rakenneuudistus valmistautuu finaaliin(Blogi)
...

”Jokainen 30 elinvuoden pelastaminen on miljoonan euron arvoinen…”(Blogi)
a arvioituna on ”aika hyvässä mallissa”. Keskimääräinen elinajan odotekin on nousussa, kestävyysvajepoliitikkojen ja eläkerahastojen kauhuksi...

Muuttaako sote-uudistus demokratiakäyttäymistä?(Blogi)
tuessaan malli siirtää puolet kuntien nykyisistä budjeteista ja päätäntävallasta uusille, perustettaville itsehallintoalueille. Erityisesti tä...

Asiakkaan kohtaaminen(Blogi)
...

Alueelliset sote-ratkaisut – kansallisin standardein!(Blogi)
aikuttaa tuotteistettujen ratkaisujen ja sisältöön.  Hyvin tuotteistettu ratkaisu on joustava ja mahdollistaa myös paikallisiin tarpeisiin muk...

Hoivan tarve määrittää hoitajaresurssia(Blogi)
tyvät. Riittävällä mitoituksella ja oikealla henkilöstörakenteella ehkäistään pidentyneitä sairaalajaksoja, hoitokomplikaatioita ja potilaskuo...

Johtaako mutu teillä?(Blogi)
dessa. Miten tuolle esimerkkiosastollemme tapahtui? Prosessiin tartuttiin ja osaston puhelut ohjattiin sihteerille. Hän jakoi ne oikeaa...

Tietoa meistä(Sivu)
vat johdon konsultoinnin, hyvinvointi- ja ICT-palveluiden, valmennuspalveluiden ja tutkimuspalveluiden osaamiselle. Tuotamme tietoa johtamisen...

Kärkihankkeitamme nyt(Sivu)
ut) ja SHVK eli sähköinen hyvinvointikertomus ja EVA eli vaikutusten ennakkoarviointi -työvälineet Esittelemme sivuillamme kärkihankkeitamme. ...

Varhaiskasvatus, opetus ja kulttuuri(Sivu)
udelle ja hyvinvoinnille. Hyvinvointia tukevat myös julkiset nuoriso-, kulttuuri- ja liikuntapalvelut sekä vapaa sivistystyö. Laadukkaat palve...

Yhdyskunta ja ympäristö(Sivu)
levat asukkaita ja luovat hyvinvointia. Kuntien talouden kannalta yhdyskuntarakentamisen ratkaisut ovat erittäin merkittäviä - sekä investoint...

Viestintä ja asiakaspalvelu(Sivu)
nen ja asenne vaikuttavat hyvinvointiisi ja työsi tuloksiin. Tutustu ajankohtaiseen viestintäkoulutukseen Syöte: Syöte Etaika viestintä Työnte...

KOULUTUS(Sivu)
nkilöstö ja sivistys sekä Hyvinvointi ja elinvoima. Työntekijä Salonen, Tarja Klikkaa tästä koulutushakuun...

JOHTAMINEN JA OHJELMISTOT(Sivu)
ttyviä kehitysprosesseja. Hyvinvointi ja sote -toimiala tarjoaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita ja luokitusjärjestelmiä toiminnan ja ...

FCG ohjelmistot(Sivu)
n ja työnhakuun Sähköinen hyvinvointikertomus kuntajohtamisen tukena Tiedolla johtamisen palvelut terveydenhuollon ja koko kuntakonsernin tarp...

FCG OHJELMISTOT(Sivu)
n ja työnhakuun Sähköinen hyvinvointikertomus kuntajohtamisen tukena Tiedolla johtamisen palvelut terveydenhuollon ja koko kuntakonsernin tarp...

SVA-koulutus(Sivu)
stöön. Ihmisiin ja heidän hyvinvointiinsa – asumiseen, viihtymiseen, työhön ja toimeentuloon, yritys- ja yhdistystoimintaan, vapaa-aikaan sekä...

Osaamiskeskittymä julkishallinnon uudistumisen tueksi(Uutinen)
eja tavoitteena säilyttää hyvinvointiyhteiskunta käytössä olevilla resursseilla. Tätä palvelutarjontaa tukevat myös yhtiöiden lisääntyneet res...

Tutustu vuoden 2013 koulutusohjelmaan (Uutinen)
/p> [Dokumentti Hyvinvointipalvelut (1240)] [Dokumentti Palkkaus ja palvelussuhdeasiat (1242)] [Dokument...

FCG mukana TERVE-SOS 2014 -tapahtumassa 7.–8.5. Lappeenrannassa(Uutinen)
taan Suomen tulevaisuutta hyvinvointiyhteiskuntana, palveluiden erilaisia rakenteita ja järjestämisen tapoja keskellä kuohuvaa kuntakenttää. N...

Kimmo Kasteenpohja FCG Datawell Oy:n toimitusjohtajaksi(Uutinen)
velujohtajana erilaisista hyvinvointitoimialan IT-palveluista sairaanhoitopiireille ja kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille...

FinDRG-verkostohanke on lähdössä liikkeelle(Uutinen)
r>Petra Kokkojohtaja, Hyvinvointi- ja ICT-palvelutpetra.kokko@fcg.fi044 566 7009Suomen KuntaliittoTuija Savo...

FCG Internationalin Nepalin vesiprojekti on Vuoden projekti 2016 (Uutinen)
in tavoitteena oli lisätä hyvinvointia ja vähentää köyhyyttä kestävällä vesivarojen hallinnoinnilla. Se toteutettiin Nepalin syrjäisillä seudu...

Sertifioitujen kuntajohtajien määrä kasvaa kohisten(Uutinen)
ajaRaahen seudun hyvinvointikuntayhtymä, Weissenfelt Mikko, talous- ja henkilöstöjohtajaSiuntion kunta, Pietinen Jukka, sivi...

Valtuustokauden vaihdos – FCG tukee kuntien strategiatyötä(Uutinen)
ittäminen ja kuntalaisten hyvinvointi. Myös palvelujen järjestäminen on olennainen kysymys sote- ja maakuntauudistuksen muuttaessa toimintaymp...

Nepalin vesiprojekti kolmanneksi kansainvälisessä IPMA-palkintosarjassa(Uutinen)
in tavoitteena oli lisätä hyvinvointia ja vähentää köyhyyttä kestävällä vesivarojen hallinnoinnilla. Se toteutettiin Nepalin syrjäisillä seudu...

Blogi: Matkailun kasvaessa kestävän kehittämisen merkitys korostuu(Uutinen)
e. Matkailun tulisi tuoda hyvinvointia niin talouden, työllisyyden, ympäristön kuin sosio-kulttuurisen kestävyydenkin osa-alueilta, myös vuosi...

FCG on ostanut Graphing Life -liiketoiminnan Luonto Creations Oy:ltä (Uutinen)
il, taru.arnkil@fcg.fiHyvinvointi ja sote -toimialajohtaja Maija Valta, maija.valta@fcg.fi...

FCG yhteistyökumppanina Klash – haastekilpailussa(Uutinen)
n, ympäristön ja talouden hyvinvointia. Kilpailun tavoitteena on uudistaa yhteistyömalleja ja luoda uusia kumppanuuksia kuntien, start-up -yri...

FCG-asiakasiltamat Käpylässä 4.10.(Uutinen)
joka puheessaan käsiteli hyvinvointia, vastuullisuutta ja tulevaisuutta. Illan viihteellisestä osuudesta vastasivat stand u...

Hoitohenkilökunnan määrän tulisi perustua asiakkaiden tarvitsemaan hoivaan (Uutinen)
laatuun ja henkilökunnan hyvinvointiin. Jos yksikössä henkilöresurssi ei ole riittävä, sairauspoissaolot lisääntyvät eikä asiakkaiden laaduka...

Uudella Sohu-mittarilla* tietoa sosiaalipalveluiden henkilöstötarpeesta (Uutinen)
n tukee työntekijöiden työhyvinvointia ja työssä jaksamista. Myös toimintaprosessien laatua, työn sisältöä, työssä jaksamista, tuottavuutta ja...

Sosiaalialan asiantuntijapäivillä oli esillä mittaritiedon hyödyntäminen (Uutinen)
ntijana FCG Konsultoinnin Hyvinvointi- ja sotetiimissä...

Lastensuojelun verkostohanke käynnistyy(Uutinen)
>FCG sote- ja hyvinvointitiimi tarttuu nyt lastensuojelun haasteisiin ja perustaa verkostohankkeen ratkomaan ongelmia. Verkostossa...

Tarvitsemme aikaperusteista toimintolaskentaa(Blogi)
ref="https://journal.fi/finjehew/article/view/60864" target="_blank">Tietämyksenhallinnan avulla ennaustamisesta aktiiviseen ennakointiin"...

Missä on sosiaalihuollon paikka?(Blogi)
tuksen lyhennenimi sote mahtuu mukavasti otsikkoon muttei houkuttele lukemaan. Parempi sana olisi terveysuudistus. Kukapa ei olisi kiinnostunu...

Esittelyssä korkeakouluharjoittelija Aleksi Koivisto(Blogi)
stukseen ovat hänen mielestään seuraamisen arvoisia asioita. ”Kunta-alassa kiinnostaa ihmisten hyvinvoinnin ja arjen parantaminen...

Jälkihöyryjä Kuntamarkkinoilta: RAFAELA® -järjestelmä osana terveydenhuollon henkilöstösuunnittelua(Blogi)
...

Elätkö mukana muutoksessa, katsotko sitä ulkopuolisena tarkkailijana vai eikö maailman muutos kosketa sinua mitenkään?(Blogi)
uusia taitoja vaaditaan johtajilta ja työntekijöitä tässä tilanteessa? Miten asiakassuhteissa ja tuotteissa voidaan hyödyntää uusia mahdollis...

Onko meillä isoäidin mielikuva omasta kunnastamme? (Blogi)
levuus – yrityselämän asema kunnan kokonaistoiminnassa. Kohotetaan omat kuntamme korkeuksiin Kuntamarkkinoilla. Tässä joitakin tärppejä...

Ajatuksia auton vahaamisesta ja työelämästä(Blogi)
...

Avuntarpeen määrittäminen haastaa meidät kaikki – myös sote-osaajat(Blogi)
...

Kuntasektorin tiedolla johtamisen pullonkaulat (Blogi)
...

Sote-uudistus on joukkuepeliä!(Blogi)
...

Tiedän paikan armahan…(Blogi)
...

Vain hyvä johtaminen sitouttaa osaajat(Blogi)
n ja henkilöstöresurssin tarkastelu kokonaisuutena voi myös avata uusia näkökulmia kun resursseja ei kiinnitetä liian tiukasti olemassa olevii...

Miten saisimme paremmin näkyviin moniammatillisen työn sote-organisaatioissa?(Blogi)
...

Konsultti – kirosana vai kaiken pelastaja?(Blogi)
...

Hikistä tiedonkäsittelyä - tuskaa, valtaa vai molempia?(Blogi)
...

Henkilöstöresursoinnin sietämätön vaikeus (Blogi)
...

Ohjauksesta, röntgenkatseesta ja ihmisyydestä (Blogi)
...

Lapsi ja perhe lastensuojelun asiakkaana - miten palvelutarvetta voidaan arvioida yhdessä?(Blogi)
...

Sisäiset yrittäjät isomman laivan luotseina(Blogi)
...