Hakutulokset

Kaupunkisuunnittelu ja -kehitys(Sivu)
Kaupunkisuunnittelu ja -kehitys Yhteyshenkilö Kaupunkisuunnittelu ja -kehitystiimi tarjoaa kokonaisvaltaisia palveluita yhdyskuntasuunnittelun...

Uusi kaupunkisuunnittelu.com-blogi on julki (Uutinen)
kitehdit ovat julkaisseet kaupunkisuunnittelu.com-blogin kaupunkisuunnittelun tulevaisuuden näköalojen, vinkkien ja asiakaskokemusten viestimi...

Blogi: Smart City -verkostoista hyöty irti FCG:n verkostokuvausselvityksellä(Uutinen)
Smart City ja älykkään kaupunkikehittämisen teemat ovat esillä monien suomalaisten kaupunkien strategioissa ja kehittämistoimissa. Jyväskylän...

3D-kaupunkimallinnus ja FCG MAPGETS esillä eri tapahtumissa(Uutinen)
le kuulemaan FCG MAPGETS -kaupunkisuunnittelun 3D-työkaluista ja kaikille Suomen kunnille avoimesta MAPGETS FINLAND -sovelluksesta eri tapahtu...

Hyvinkäälle uuden teknologian 3D-kaupunkikehitysympäristö - MAPGETS käytössä(Uutinen)
ovellus toimii hankkeessa kaupunkisuunnittelun, tiedonkulun ja hankehallinnan välineenä. 3D MAPGETS-alustan päälle tuotettu SmartHyvinkaa-s...

FCG ja SNKK järjestävät kilpailun kaupunkikeskustojen kehittämisestä(Uutinen)
ina on käyty keskusteluja kaupunkikeskustojen ja erilaisten kauppakeskusten kovenevasta keskinäisestä kilpailusta. Kauppakeskusten vallatessa...

Kuntien asukasviestintäkysely: Tietoa toivotaan edelleen myös paperimuodossa(Uutinen)
Painettu viestintä on kaupunkilaisten mielestä edelleen tärkein viestintäkanava kaupungin ja asukkaiden välillä. Helsingin, Jyväskylän, La...

Lisää elinvoimaa kaupunki- ja aluekeskuksien kehittämisellä(Uutinen)
minaari keräsi kuntien ja kaupunkien elinvoimakehittäjiä Kuntatalolle 13.5.2015 järjestettiin Kuntatalolla osana Kunta elinvoiman johtajan...

Blogi: Kohennetaan kävelykaupunkia Bulevardista alkaen(Uutinen)
Helsingin kaupunki tutkii edellytyksiä kävelykeskustan laajentamiselle. FCG Arkkitehdit osallistuivat ideakilpailuun ehdotuksella, jossa Bulev...

Peli pisti hyvän liikkeelle Siltamäessä(Uutinen)
mäkeä. He pääsivät mukaan kaupunkisuunnitteluun hyvin varhaisessa vaiheessa.Mitä Siltamäki-peli sai aikaan? Millainen hyvä hyrinä siit...

Blogi: Kaupungin sydän maan alla(Uutinen)
ogissaan Kaupunkisuunnittelu.com -sivulla. ...

Arkkitehtuuri ja yhdyskunnat(Sivu)
yhdyskunnat Yhteyshenkilö Kaupunkisuunnittelu ja -kehitystiimi tarjoaa kokonaisvaltaisia palveluita yhdyskuntasuunnittelun laajassa kentässä a...

Blogi: Siniaalto, Siltamäki ja Digikaava – kaupunkisuunnittelua vuonna 2017(Uutinen)
br>Tutustu uusimmassa Kaupunkisuunnittelu.com-blogissa kiinnostaviin poimintoihin työmme tuloksista suomalaisen kaupunki- ja yhdyskuntasuu...

Kuntamarkkinat: kierrä Kaupunkisuunnittelusuunnistuksen rastit ja voita junaliput(Uutinen)
läpi FCG:n kiinnostavien kaupunkikehittämisen tietoiskujemme Kuntamarkkinoilla keskiviikkona ja torstaina Päätepysäkillä voit hypätä junan ky...

Asukasmielipidekyselyt(Sivu)
ämiskohteiden löytämistä. Kaupunki- ja kuntapalvelut -tutkimus (KAPA) Yhdyskuntatekniset palvelut -tutkimus Räätälöidyt kyselyt 2016 Kaupunki-...

CityInfo – kaupungin tieto liikkeelle 3D:nä(Uutinen)
Infolla tieto liikkuu kaupunkien omista järjestelmistä eri toimijoille niin kaupunkien ja kuntien sisällä kuin ulkopuolisten yhteistyökump...

Co-Creation on yhdyskuntasuunnittelun ytimessä(Uutinen)
uoreessa Kaupunkisuunnittelu.com-blogissa...

Vanhat taantuvat kaupan alueet heräävät eloon(Uutinen)
vat mukana kehitystyössä. Kaupunki ja suunnittelijat voivat olla kehittämistyössä sparraajina, mutta itse kehittämisen on lähdettävä alueen to...

Blogi: Digikaava - Kehitys ei ole helppoa ja edelläkävijöitä tarvitaan(Uutinen)
ng> ...

Oulun 3D-hackathonissa kehitettiin uusia sovellusideoita MAPGETS-alustalle(Uutinen)
uunnitelma osallistavasta kaupunkisuunnitelusta. Tiimiin kuuluivat Elena Ylitalo, Manish Maharjan ja...

Blogi: Vuonna 2100 uutta vapaata kaupunkimaata?(Uutinen)
tyle="">Kuinka paljon kaupunkien maa-alueet voivat lisääntyä Oulussa ja Raumalla, sitä selvitti tutkimuksessaan Czech University of Life S...

Kaupunkisuunnittelun yhteinen 3D-kartta-alusta kaikkien Suomen kuntien käyttöön maksutta(Uutinen)
artta-alustan ja CityInfo-kaupunkisuunnittelusovelluksen. Kunnat ja kaupungit saavat nyt maksutta käyttöönsä paikkatietoa visuali...

Virtuaalimallintaminen(Sivu)
ollistaa tietosisältöistä kaupunkimallia. Esimerkiksi oranssit täydennysrakennukset Haukiluoman mallissa oikealla alhaalla sisältävät tiedon m...

FCG laati selvityksen Espoo–Lohja -kaupunkiradasta(Uutinen)
kehityskuvan Espoo–Lohja -kaupunkiradan ja sen varren maankäytön kehittämisestä. Selvitys julkistettiin keskiviikkona 24.6. Kehityskuvan t...

Sustainable & Smart cities -tapahtuma 29.8.2019 (Uutinen)
Mitä muuta fiksu kaupunki on kuin tekniikkaa?Mitä on leikkisyys ja pelillistäminen kaupunkikehittämisessä?...

Sustainable & Smart Cities(Uutinen)
Tapahtumassa viisitoista kaupunkikehittämisen eri alojen asiantuntijaa kokoontui visioimaan ja jakamaan näkemyksiään. Kestävän keh...

Kokoaan isompi Jakobstads centrum(Blogi)
assa asunut, mutta Pietarsaaressa kasvanut kirjailija Lars Sund. Oli mahtava tutustua Lasseen, jonka nuoruusmuistoihin väljästi pohjautuvan ro...

Strateginen suunnittelu (Sivu)
tyskuvat ja rakennemallit kaupunkien ja kuntien maankäyttöstrategiat srategiset yleiskaavat kehityskäytävätarkastelut vaihtoehtovertailut vaik...

Kaupunkirakenne aiheena FCG Planekon aamiaisseminaarissa(Uutinen)
inaarin teemalla ”Sortuva kaupunkirakenne – mitä sen jälkeen?”. Aiheesta alusti Osmo Soininvaara. Seminaari välitettiin videoyhteyden välit...

Ongelmajätteestä syntyi maisemataidetta Jyväskylässä(Uutinen)
Jyväskylän kaupunki haluaa olla vuonna 2050 jätteetön, päästötön ja ylikulutukseton kestävän kehityksen kaupunki. Näillä sanoilla...

Katso webinaari: Kaupunkisuunnittelun MAPGETS-työkalut nyt maksutta kuntien käyttöön(Uutinen)
aikkatietoa visualisoivan kaupunkimallin ja verkossa toimivan kolmiulotteisen suunnitteluympäristön. Näillä työkaluilla kunnat ja...

FCG Arkkitehdit voittajajoukkoon Helsingin kävelykeskustan ideakartoituksessa(Uutinen)
strategian huomioimiseen, kaupunkitilalliseen laatuun, ratkaisun toimivuuteen sekä ideoiden toteutettavuuteen. Helsingin kaupunki jakoi projek...

Elinkeinoelämän uudistaminen kaupunkien asialistalla -selvitys julkaistu(Uutinen)
kan ilmentymiä löytyi otoskaupunkiemme ekosysteemi- tai kehitysalustahankkeista, kuten Kuopion Savilahden, Jyväskylän Hippoksen ja Vantaan Avi...

”Jokainen 30 elinvuoden pelastaminen on miljoonan euron arvoinen…”(Blogi)
-uudistuksen odotukseen.. Ehkäistävissä olevat ennenaikaisesti menetetyt elinvuodet (...

FCG Arkkitehdit(Sivu)
peruskorjaussuunnittelua, kaupunki- ja maankäytönsuunnittelua, maisemasuunnittelua sekä tutkimusta ja kehitystä. Kortteli Monipuolisella FCG A...

Kuntajohtaminen tietoiskut Kuntamarkkinoilla 2017(Sivu)
htaja Jorma Valve, Espoon kaupunki ja toimialajohtaja Markku Pyykkölä, FCG Konsultointi FCG:n johdon konsultoinnin toimialajohtaja Markku Pyyk...

Sertifioitujen kuntajohtajien määrä kasvaa kohisten(Uutinen)
nbsp;Kauhavan kaupunki, Salo Liisa, hallintojohtajaKemijärven kaupunki, Rantanen Atte, kaupunginjohtajaKempeleen...

FCG:n laatima Ysitien kehittämissuunnitelma välille Kangasala-Orivesi valmistunut(Uutinen)
yksen tulokset esiteltiin kaupunkien edustajille valtuustojen yhteisessä iltakoulussa torstaina 21.3. Selvityksessä käytiin lävitse nykytilant...

Alueidenkäyttö ja kaavoitus(Sivu)
eiskaavat ja kehityskuvat kaupunkien sekä pienempien taajamien osayleiskaavat ja kyläkaavat mitoittavat rantayleiskaavat yleiskaavojen mitoitu...

MAPGETS mukana kansainvälisessä näyttelyssä Barcelonassa(Uutinen)
iaa. Se on suunnattu sekä kaupunkitietoon liittyvien sovellusten kehittäjille, kaupunkitiedon tuottajille ja erilaisten palveluiden tarjoajill...

FCG mukaan suunnittelemaan Helsingin Pakilanpuiston palvelurakennuksia(Uutinen)
ja päiväkotien toiminnan, kaupunkikuvan ja kokonaiskustannusten kannalta.Suunnittelijaryhmään kuuluvat toimistot Arkkitehdit Rudanko +...

Maankäytön kehittäminen kohtaa yritysten tarpeet(Uutinen)
– Jotkut kaupungit ja kaupunkiseudut tässä onnistuvat, mutta monesti resurssit ja osaaminen hukkuvat osaoptimointiin. Ongelmana voi olla m...

Paikkatietopalvelut(Sivu)
oanalyysit karttapalvelut kaupunkien tietomallinnus Suunnittelussa käytetään esimerkiksi seuraavia paikkatietotyökaluja: FCGgis FCGgis - sovel...

Toimintakykyiset kuntakonsernit 2 -verkostohanke(Sivu)
ynnistynyt Yhteyshenkilöt Kaupunkien konsernijohdon verkosto kokoaa tietoa konsernijohtamisen käytännöistä sekä kehittää tulevaisuuden omistaj...

Rovaniemi tuo kampusalueelle arjen kiertotaloutta (Uutinen)
Rovaniemen kaupunki on halunnut lähteä rohkeasti kehittymään arktisen kiertotalouden osaajaksi ja edistämään erityisesti puuker...

SmartOulu toimii 3D MAPGETS-alustan päällä(Uutinen)
ttää uutta liiketoimintaa kaupunkiin”, 6Aika-strategian projektikoordinaattori Timo Mukari kertoo. Tavoitteena on myös...

Nettipeli on uudenlainen tapa ideoida täydennysrakentamista(Uutinen)
Helsingin kaupunki ja YIT ovat yhdessä FCG:n kanssa toteuttaneet Siltamäkeen sijoittuvan täydennysrakentamispelin. Peliä voi pelata internetis...

FCG mukana kehittämässä Venäjä-liiketoimintamahdollisuuksia(Uutinen)
vat Suomen puolelta Turun kaupunki, Kuntaliitto ja Suomi-Venäjä-seura sekä Venäjän humanitaaristen ja kansainvälisen yhteistyön virasto, Venäj...

– Miten syntyy maailman paras kaavajärjestelmä digiaikana?(Uutinen)
kana tällä hetkellä neljä kaupunkia tai kuntaa Oulu, Sipoo, Viitasaari ja Pihtipudas. – Uskon, että digikaava kehittää kaavaprose...

Elinkeinotonttien markkinoinnin lyhyt oppimäärä(Uutinen)
uudessa Kaupunkisuunnittelu.com-blogissa. Miksi näin käv...

Viherkerroinmenetelmä antaa bonuspisteitä syötävistä kasveista tai perhosniityistä (Uutinen)
ontteja osana tiivistyvää kaupunkirakennetta. Samalla viherkerroinmenetelmä on yksi käytännön esimerkeistä, miten FCG:n Suunnitte...

Sijaiset löytyvät nopeasti 600 osaajan sijaispörssistä Oulussa(Uutinen)
sistä. Oulun kaupunki etsii pörssistä päivittäin kymmeniä ellei satoja sijaisia. He löytyvät vaivatta tekstiviestitse FCG:n rekry...

Blogi: Matkailun kasvaessa kestävän kehittämisen merkitys korostuu(Uutinen)
tuoreessa Kaupunkisuunnittelu.com-blogissamme.Muu...

Blogi: Hämeenlinna kasvaa ja kehittyy – hallitusti(Uutinen)
siä yritysalueita, kertoo kaupunkirakennejohtaja Tarja Majuri.Lue lisää Hämeenlinnan hankkeista uusimmasta...

Blogi: Kiinteistöveron merkitys kuntataloudessa kasvaa(Uutinen)
uoreesta Kaupunkisuunnittelu.com -blogista...

Neliömäärät kuriin – Kouvola pisti koulusuunnitelmat uusiksi(Uutinen)
uoreesta Kaupunkisuunnittelu.com-blogista:...

Blogi: Pyöräilijän helmet - jalokivi, Lintuinmaa ja Linnoitus(Uutinen)
eimmasta Kaupunkisuunnittelu.com-blogista...

Blogi: Yksi tulokulma - kestävä kehitys voi kulkea käsi kädessä kiinteistöveron kanssa(Uutinen)
a, jolla on pitkä kokemus kaupunkien ja maaseudun analysoinnista eri tarkastelumittakaavoissa yksittäisten korttelien tasolta miljoonien asukk...

Perinteisestä lähiöstä energiatehokas alue, miten se tapahtuu?(Blogi)
käynnistämällä hankkeen, jonka tavoitteena on energia- ja resurssitehokkaan mallin luominen perinteisiä Rantakylän ja Utran kaupunginosia vart...

Kaupungin sydän maan alla(Blogi)
asvu näkyy kaupunkirakenteessa? Helsingin siluetista ja korkeiden rakennusten sovittamisesta siihen puhutaan paljon. Vastakkainen prosessi on...

Tietoa meistä(Sivu)
tunnus 2699398-7keskittyy kaupunkitietoa sisältävien ohjelmistojen, tuotteiden ja palvelujen myyntiin. Tuotteita ovat esimerkiksi MAPGETS, 3D-...

Arkkitehtisuunnittelu(Sivu)
julkisista tilaajista pääkaupunkiseudun kunnat. Viimeaikaisista uusista avauksistamme mainittakoon Kiinaan Wujinin kaupunkiin tekemämme ekolo...

Palvelumuotoilu ja yhteiskehittäminen(Sivu)
-, oppimis- ja sote- sekä kaupunkiympäristöjen kehittämiseen. Yhteiskehittäminen on tuotteen tai palvelun kehittämistä yhdessä sen mahdolliste...

ICT-tietoiskut Kuntamarkkinoilla 2017(Sivu)
0.20 Pelillisyyttä mukaan kaupunkisuunnitteluun Projektipäällikkö, arkkitehti SAFA YKS-505, Mari Seppä, FCG Suunnittelu ja tekniikka Pelillisy...

Teknisen alan tietoiskut Kuntamarkkinoilla 2017(Sivu)
0.20 Pelillisyyttä mukaan kaupunkisuunnitteluun Projektipäällikkö, arkkitehti SAFA YKS-505, Mari Seppä, FCG Suunnittelu ja tekniikka Pelillisy...

FCG mukana palkitussa Vuoden silta 2008 –hankkeessa (Uutinen)
–tunnuspalkinnon Keravan kaupunkisilloille. Keravalla toteutettuun siltakokonaisuuteen kuuluu kahdesta alikulkusillasta koostuva kevyen liike...

FCG mukana syksyn messuilla, näyttelyissä ja tapahtumissa (Uutinen)
5.00 SopraanoKaupunkien pysäköintipolitiikkaPj. Heikki Leppänen, FCG Planeko Oy Tiistai 7.10.2008...

FCG Efeko selvitti käsityksiä 19 kaupungin ja kunnan palveluista(Uutinen)
koulutusyhtiö FCG Efekon Kaupunki- ja kuntapalvelu 2008 –selvitys on tehty osiltaan samansisältöisenä vuodesta 1983. Tutkimuksen avulla voida...

FCG Turun kaupungin suunnittelupalveluiden puitesopimuskonsultiksi (Uutinen)
Turun kaupunki kilpailutti suunnittelu- ja asiantuntijapalveluiden puitesopimuskonsultteja toimialakohtaisesti. FCG menestyi kilpailussa erino...

Kuntalaiset ovat edelleen tyytyväisiä palveluihin(Uutinen)
tatietoja. Tällä kerralla kaupunki- ja kuntapalvelututkimukseen (KAPA) osallistui 15 kuntaa ja tulosten perusteella pian loppuva valtuustokaus...

FCG mukana Väylät & Liikenne -päivillä (Uutinen)
t uudistuvat, caset: taidekaupunki Mänttä-Vilppula, Pietarsaaren historiallinen keskusta -  Arja SippolaSali: Riff...

FCG mukana Helsingin Isosaaren kehittämisessä(Uutinen)
http://www.hs.fi/kaupunki/a1410504383634).&nbsp...

Hossaan syntyy tukikohta kansallispuiston kävijöille(Uutinen)
uoreesta Kaupunkisuunnittelu.com-blogista, joka lähti l...

Satojen miljoonien kiinteistöverotulot odottavat ottajaansa(Uutinen)
överosta...

FinDRG-hanke tuottaa asiakasryhmittelyn sosiaalipalveluihin(Uutinen)
ana Kuntaliitto, Heinolan kaupunki, Loviisan kaupunki, ESSOTE ja Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä sekä asiantuntijapanoksella THL ja Lääkä...

Uusi mittari tuottaa tietoa nykypäivän hoitotyöstä(Uutinen)
hon kuuluvat HUS, Kuopion kaupunki, KYS, Essote ja Seinäjoen kaupunki. Ryhmän asiantuntijajäsenet ovat kantaneet ahkerasti työryh...

Pilaantunutta maata puhdistetaan uusilla ympäristöystävällisillä menetelmillä Kurikassa(Uutinen)
kokeiluhanketta. Kurikan kaupunki on yksi hankkeen osallistujista. Panttilan alueen puhdistuksesta vastaa FCG Suunnittelu ja tekniikka...

Blogi: Kainuussa vauhtia matkailuinvestointeihin(Uutinen)
br>Lue lisää tuoreimmasta Kaupunkisuunnittelu.com-blogista ...

ÄLUMTOK – Järviseudun master plan taipuu rap-riimeiksi(Uutinen)
keytyy? Lue lisää uudesta Kaupunkisuunnittelu.com-blogista...

Blogi: Tervetuloa sadun maailmaan!(Uutinen)
saatiin aikaan, lue lisää Kaupunkisuunnittelu.com -blogista...

FCG tuo uutta tekniikkaa jäteveden puhdistukseen Oulussa(Uutinen)
stannuksiin.– Kun kaupunki kasvaa ja siirtoviemäreiden myötä kuormitus on kasvanut jo pidemmän aikaa, kapasiteettia ja toimintavarmuut...

Varkaudessa elinvoimaa tarkastellaan myös hyvinvoinnin kautta (Uutinen)
rtailuihin. Kaupunkien välinen kilpailu kiihtyy ja perinteiset mittarit eivät riitä kaikkien osatekijöiden arvioimiseen. Varkaud...

Turhan kallis koti -kirja käy läpi kohtuuhintaista asumista(Uutinen)
ntojen puute jarruttaa pääkaupunkiseudun kehitystä ja haittaa kilpailukykyä. Asuminen on ehkä suurin eriarvoisuustekijä maassamme. ...

Intro-perehdytystyökalu käyttöön Kuopiossa(Uutinen)
olla. Kuopion kaupunki on ollut yksi ensimmäisistä FCG Talentin kehittämän Intro-perehdytysjärjestelmän käyttöönottaneista organis...

FCG Flowmedikin toiminnanohjausmittarit esittelyssä Kuntamarkkinoilla(Uutinen)
>Hämeenlinnan kaupunki on ottanut käyttöön FCG Flowmedikin kehittämän eTavoite-mittariston, jolla voidaan mitata ja visualisoida k...

FCG:llä vietettiin 70-vuotisjuhlia(Uutinen)
laitosMikko Aho, kaupunkiympäristön toimialajohtaja, Helsingin kaupunkiKatso paneelikeskustelun videotaltioin...

Kunta-alan rekrytointi vuonna 2019(Uutinen)
Janakkalan kunta, Tornion kaupunki ja Sastamalan kaupunki.Mielenkiintoisia tilastoja...

Kestävä matkailu puhuttaa(Blogi)
lä osalla asia oli esillä nettisivuilla. Osa näistä yrityksistä toi vastuullisuuden ja kestävyyden periaatteet ja toimenpiteet esille näyttävä...

4 digiloikkaa kunnille – tiedätkö nämä sovellukset? (Blogi)
aada parikymmentä ja vuoden loppuun mennessä nelisenkymmentä kaupunkia. Tavoitteena on, että jopa 8 000 nuorta saisi tämän vuoden aikana palve...

Elinvoiman edistymisen mittaaminen kunnissa(Blogi)
opintojen keskeyttämismäärien vähentämistä vähintään neljänneksellä nykytasosta. Elinvoimaindikaattari kertoo kunnan elinvoima...

Tutustu vuoden 2013 koulutusohjelmaan (Uutinen)
Tutustu FCGn ajankohtaiseen koulutustarjontaan osoitteessa www.fcg.fi/koulutus t...

Digikaava.fi – uusi sivusto digitaalisesta kaavoituksesta(Uutinen)
Uusi verkkopalvelu Digikaava.fi kokoaa yhteen tietoa digitaalisesta kaavoituksesta...

Töissä FCG:llä(Sivu)
lä on 12 toimipaikkaa. Pääkaupunkiseudun toimipaikkamme sijaitsee Helsingin Käpylässä, erinomaisten liikenneyhteyksien varrella. Työntekijöide...

Osaamisen vienti(Sivu)
ota markkinoidaan Venäjän kaupunkien taajamien terveydenhuollon kohentamiseksi, Lähi-idän perusterveydenhuollon kattavuuden lisäämiseksi, Kiin...

URA FCG:llä(Sivu)
n 12 toimipaikastamme. Pääkaupunkiseudun toimipaikkamme sijaitsee FCG-talossa Helsingin Käpylässä erinomaisten liikenneyhteyksien varrella. Av...

Maisemasuunnittelu(Sivu)
Taina Liittyvät palvelut Kaupunkisuunnittelu ja -kehitys Alueiden käyttö ja kaavoitus Katu-, alue ja liikennesuunnittelu Rakenteet, ranta- ja...

Katu-, alue- ja liikennesuunnittelu(Sivu)
yöntekijä Sillanpää, Jani Kaupunkisuunnittelu ja kehitys Maisemasuunnittelu Rakennetekniikka Vesihuollon suunnittelu Ympäristö ja energi...

Vähittäiskaupan selvitykset(Sivu)
vahva kokemus maakuntien, kaupunkiseutujen ja kuntien palveluverkkoselvitysten, eriasteiseen kaavoitukseen liittyvien kaupan mitoitus-, sijoit...

Asiantuntijaklinikka Kuntamarkkinoilla(Sivu)
iikka klo 12-13 Kävelevät kaupunkilaboratoriot, Jani Päivänen, johtava asiantuntija, tiimipäällikkö, FCG Suunnittelu ja tekniikka...

smartasset(Sivu)
avulla vuokrataloyhtiö ja kaupunki voivat arvottaa vuokrataloyhtiöiden kehittämistarpeen ja -potentiaalin. Konseptissa huomioidaan tavanomaist...

Kiinteistösalkutu 2.0(Sivu)
avulla vuokrataloyhtiö ja kaupunki voivat arvottaa vuokrataloyhtiöiden kehittämistarpeen ja -potentiaalin. Konseptissa huomioidaan tavanomaist...

FCG Talent(Sivu)
issaan lähes 300  kuntaa, kaupunkia, kuntayhtymää ja kuntien omistamaa yritystä kaikkialla Suomessa. Palvelussa käy yli kaksi miljoonaa työnha...

SMART TRANSPORTATION(Sivu)
n palvelut tulevat osaksi kaupunkisuunnittelua, ja markkinoita muokkaa nopeasti laajentuva Smart City -kehitys. Digitaaliset toimintaympäristö...

FCG Talent(Sivu)
innissaan yli 250 kuntaa, kaupunkia, kuntayhtymää ja kuntien omistamaa yritystä kaikkialla Suomessa. Palvelussa käy 1,7 miljoonaa työnhakijaa ...

Yrjö Halttunen FCG:n energialiiketoiminnan vetäjäksi(Uutinen)
huomioida esimerkiksi jo kaupunkien ja kuntien kaavoituksessa. FCG:llä on osaamista myös näillä toimialoilla, mikä tekee tehtävästäni kiinnos...

FCG mukana messuilla(Uutinen)
a pitää tietoiskun Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnan ilmastostrategia 2030- torstaina klo 14.00 Matti Heikkinen Huleve...

Kakolanmäki voitti vuoden 2009 RIL-palkinnon(Uutinen)
uhittu maan alle keskelle kaupunkia. Louhinta ja räjäytykset edellyttivät erityistä tarkkuutta ja ammattitaitoa, samoin räjäytetyn aineksen po...

MAKLI ry palkitsi FCG:n koulutustoiminnan(Uutinen)
deltäjillä, Kunnallis- ja Kaupunkiliittojen koulutusorganisaatioilla, on pitkät perinteet koulutusyhteistyössä. Makli ja sen kuntapuolen toimi...

FCG kehittää paikkamallisovellusta VTT:n kanssa(Uutinen)
Sampo Perttula, kaupunkikehityspäällikkö, arkkitehti sampo.perttula(a)fcg.fi; GSM 044 704 6265 ...

FCG mukana EduCluster Finlandin mittavassa koulutusvientisopimuksessa Qatariin(Uutinen)
chool Qatarin pääkaupunkiin Dohaan. Kauppa työllistää suomalaisia asiantuntijoita vuodessa alkuvaiheessa noin 15 ja vakiinnuttua...

FCG mukana TeollisuusSummit -tapahtumassa Oulussa (Uutinen)
/fcg-lta-mapgets-portaali-kaupunkitiedon-julkaisuun-ja-jakamiseen" target="_blank">MAPGETS...

Pääministeri Sipilä yritysvierailulla FCG:llä(Uutinen)
G:n toimintaa, kotimaista kaupunki- ja aluekehittämisen sovelluskehitysalusta MAPGETSiä, sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisen järjestelmiä...

Pelillistämisellä potkua suunnitteluun(Uutinen)
sista HSL:ssä. ”Varsinkin kaupunkisuunnitteluun ja joukkoliikenteen markkinointiin peleissä selvästi on potentiaalia. Erityisesti pelaamisen m...

12 huomiota investointihankkeista(Uutinen)
ue lisää investoint...

Atk-päivät alkoivat Finlandia-talolla(Uutinen)
nna myös HUS ja Helsingin kaupunki.Alan murros heijastuu päivien ohjelmatarjonnassa: kärjessä niin puheenvuoroissa kuin koko yhteiskun...

Kansainvälisiä maanmittareita tutustumiskäynnillä FCG:llä(Uutinen)
nnovaatiohuoneeseen ja 3D kaupunkimalleihin...

FCG ostaa Rakennussuunnittelu Miraplan Oy:n(Uutinen)
issa ja hankkeita myös pääkaupunkiseudulla. Yhtiö osaaminen täydentää hyvin FCG:n rakenne-, arkkitehtuuri- ja talosuunnitteluun liittyvää osaa...

Sisäilmaongelma ratkaisemiseksi tarvitaan rahoitusmalli ja innovaatioita(Uutinen)
ja, kun ihmiset muuttivat kaupunkiin.  Iso osa näistä rakennuksista on tehty rakennusteknisesti väärin, FCG:n toimialajohtaja Juhani P...

Hyvin suunniteltu oppimisympäristö tukee oppimista(Uutinen)
"http://www.rakennamme.fi/kaupunkirakentaminen/hyvin-suunniteltu-oppimisymparisto-tukee-oppimista" class="aloha-link-text" target="_blank">Hyv...

Kauppalehti: Kuntarekry.fi on vuosituhannen onnistuneimpia it-hankkeita(Uutinen)
ä käyttää yli 250 kuntaa, kaupunkia tai kuntien omistamaa yritystä. Kuntarekry.fi-palvelun tuottaa FCG Kuntarekry Oy ja rekrytoin...

Sähköaseman uusi aita hehkuu sinivalkoisissa väreissä Vantaalla(Uutinen)
joista Fingrid ja Vantaan kaupunki yhteistyössä valitsivat sopivimman. Valituksi tuli Siniaaltoehdotus, jonka inspiraationa on ollut sinifunkt...

Tiesitkö että: Reipas vanhempi naishenkilö saa paikan(Uutinen)
toksessamme apulaisena ja kaupunkilähettinä.” Näin alkoi rekrytointi-ilmoitus viisikymmenluvulla, kun FCG:n edeltäjä Maaseudun Kes...

FCG Kuntarekry Oy ja FCG Elbit Oy yhdistyvät 1.1.2018 - olemme nyt FCG Talent Oy(Uutinen)
innissaan yli 250 kuntaa, kaupunkia, kuntayhtymää ja kuntien omistamaa yritystä kaikkialla Suomessa. FCG Talent Oy:llä on merkittäviä yritysas...

Seminaarisarja Turussa: Aamiaista ja ajankohtaista asiaa sisäilmasta, elinvoimasta ja infrasuunnittelusta (Uutinen)
>Maankäytön suunnittelun, kaupunkiympäristön sekä kasvualojen kuten matkailun merkitys kunnan ja kaupungin kehittämiselle. ...

Seminaari Lappeenrannassa: Elinvoima, infrasuunnittelu, kiinteistöt ja ympäristö 31.5.2018 (Uutinen)
Ajankohtaista asiaa kaupunkien ja alueen elinvoimasta, infrasuunnittelusta, kiinteistöistä ja ympäristön kehittämisestä sekä aamukahvit ja pie...

Talous- ja rahoitusfoorumi on verkottumisen ykköspaikka(Uutinen)
n alkanut pienimuotoisena kaupunkien talous- ja rahoitusfoorumina, mutta kasvanut näihin mittoihin nopeasti. Tapahtuma on uudistunut ajassa ja...

C3PO-projekti sai kansainvälisen Business Impact Excellence –palkinnon (Uutinen)
O-projektissa kehitettiin kaupunkisuunnittelun digitaalisia vuorovaikutusvälineitä. Hanke toteutettiin konsortiona, jossa mukana oli suomalais...

Harri Nyman rakennusterveys- ja sisäilmastopalveluiden tiimin johtoon Tampereelle(Uutinen)
syntyinen Nyman palaa kotikaupunkiinsa Helsingistä, jossa on toiminut vastaavassa tehtävässä Etelä-Suomen tiimissä.– Olen ollut vuodes...

MAPGETS tuo avoimen tiedon kuntien käyttöön maksutta(Uutinen)
suttoman MAPGETS FINLAND -kaupunkisuunnittelutyökalun? Heikki Rajasalo johdatteli kuntia palvelun käyttöön Kuntamarkkinoilla. FCG...

Kuinka johtaa elinvoimaa -tapaustutkimus on julkaistu(Uutinen)
si Kuntamarkkinoilla oman kaupunkinsa organisaatioon ja veti salin täyteen viimeistä paikkaa myöten. Esimerk...

Ikäihmisten hoitokäytäntöjä Suomessa ja Hollannissa(Uutinen)
"">Elokuun lopussa Espoon kaupunki ja FCG Koulutus järjestivät koulutuspäivän, jossa pohdittiin ikäihmisten hoitokäytäntöjä Suomessa ja Hollan...

Miten elinvoimaa voi edistää? (Uutinen)
htaja Mika Sivulan kanssa kaupunkien elinvoimasta ja sen johtamisesta. - Elinvoiman johtamisessa tärkeintä on rohkeus, L...

FCG Talent toimittaa rekrytointijärjestelmän Helsingin kaupungille(Uutinen)
rekrytoija eli Helsingin kaupunki on tilannut FCG Talentilta rekrytointijärjestelmän. Sopimus on allekirjoitettu, ja järjestelmä toimitetaan...

FCG Torni on uusi henkilö- ja tavarakuljetusten liikennepalvelu(Uutinen)
n palvelut tulevat osaksi kaupunkisuunnittelua, ja markkinoita muokkaa nopeasti laajentuva Smart City -kehitys. Digitaaliset palvelut synnyttä...

Pauli Santala ja Seija Salminen FCG:n johtoryhmään (Uutinen)
a erityisosaamistaan ovat kaupunkisuunnitteluun ja alueidenkäyttöön, matkailuun ja elinkeinojen kehittämiseen liittyvät hankkeet.  ...

Elinkeinoelämä ja Tampereen yliopisto panostavat infrarakentamisen digitaalisuuteen (Uutinen)
ten väylien ja erilaisten kaupunkiteknisten verkostojen ympärillä oleva ekosysteemi muuttuu ja datan hyödyntämisen merkitys korostuu. Prosessi...

FCG Consulting People 1/2019: Paljon ajankohtaista asiaa tuoreessa asiakaslehdessä(Uutinen)
tovoimaisia yritysalueita kaupunkiseuduille. MAL-verkostohanke auttaa kaupunkeja maankäytön suunnittelussa. ...

FCG:n suunnittelema runkovesijohto valmistunut Turun seudulle(Uutinen)
eudun Veden lisäksi Turun kaupunki, Turun Vesihuolto Oy sekä Varsinais-Suomen ELY-keskus. Rakennusurakan toteutti ReSolum Oy. ...

Töissä FCG:llä – Koulutuspalveluita ympäri Suomen(Uutinen)
telee pääasiassa kuntien, kaupunkien ja kuntaliitosten kanssa ja tarjoaa muun muassa koulutustapahtumien suunnittelua ja koulutuspäivien järje...

Digitaalinen kaavoitus etenee pilottikohteiden kautta(Uutinen)
a, rakennusliike ja Oulun kaupunki järjestivät 2017 arkkitehtuurikutsukilpailun, jonka voittajatyö on Lasaretti-korttelin maankäytön suunnitte...

FCG laatii työvoimatarveskenaariot elinvoimaverkoston kunnille (Uutinen)
asuinpaikkoina suurimpien kaupunkien rinnalla, muussa tapauksessa laajojen alueiden kehitys vaarantuu. Toisaalta etenkään voimakkaasti kasvavi...

FCG:n suunnittelemalle Korson Ankkapuistolle kunniamaininta (Uutinen)
us ja vastuukin vaikuttaa kaupunkien hiilineutraliteettitavoitteiden saavuttamiseen, kertoo Vantaan kaupungininsinööri Henry Westlin...

Pauli Santala FCG Suunnittelu ja tekniikka -liiketoimintaryhmän johtajaksi(Uutinen)
ia mm. digitalisaation ja kaupunkisuunnittelun saralla.Kisa suunnittelijoista on kova ja hyvä työnantajaimago on tärkeä...

Tuleva ministeri Hanna Sarkkinen puhumaan DRG-päiville lokakuussa (Uutinen)
Höttönen, Oulun kaupunkiJHS-työn merkitys kansalliseen kustannuslaskentaan, kehittämispäällikkö Petra Kokko, ...

Peruskoululaisten määrä voimakkaassa laskussa – kouluverkkoon luvassa rajuja muutoksia(Uutinen)
strong>: Kuntaliiton seutukaupunkiverkoston 55 kuntaa. Kehyskunnat: Kuntaliiton kehyskuntaverkoston 28 k...

Asiantuntemuksella vältetään kuntayhtiöiden karikot(Blogi)
kuntayhtiöiden toiminnan kannalta keskeisimmät sudenkuopat. Jäsenyys kunnan omistaman yhtiön hallituksessa ei ole kunnall...

Onko meillä isoäidin mielikuva omasta kunnastamme? (Blogi)
llikkö FCG Yrityskoulutuksen ...

Päästöjen vähennys tehdään lähellä!(Blogi)
viraston Heikki Väisästä yhdistää pitkäjänteinen työ ilmastoasioiden edistämisessä. ”Kunnat ja kuntay...

Kuntayhtiön suhteellinen strateginen asema – heiluttaako häntä koiraa?(Blogi)
unkien taseissa jatkuvasti suurempina kokonaisuuksina. Talouden osalta konserniyhtiöiden merkitys kasvaa. Esimerkiksi vanhassa opiskelu...

Tietosuojakysymyksissä luottamuksen voi menettää vain kerran(Blogi)
...

Keveitä data-ajatuksia kesäloman kynnyksellä(Blogi)
la koneella jalostumassa kiinnostava data. Siinä on yhdistetty Suomen julkisen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon hoitotuotanto kok...

FCG:n Jari Marttinen Kauppalehti Optiossa: kaupunkisuunnittelu on nyt virtuaalista(Uutinen)
FCG:ssä kannustetaan innovoimaan asiakkaan ehdoilla ja haetaan lisäpotkua suunnitteluun pelimaailmasta ja 3D-teknologiasta. FCG ja erityise...

Espoon kaupunki tilaa FCG Talentilta rekrytointijärjestelmän(Uutinen)
FCG Talent Oy on voittanut Espoon kaupungin kilpailutuksen uudesta rekrytointijärjestelmästä. Kilpailutus sisälsi rekrytointijärj...