Hakutulokset

Strategiat(Sivu)
Strategiat elämään Yhteyshenkilöt Toimintaympäristön ja kuntien roolin muuttuessa tarvitaan entistä vahvempaa strategista otetta. Tulevaisuude...

Valtuustokauden vaihdos – FCG tukee kuntien strategiatyötä(Uutinen)
Strategiatyö on valtuustokauden vaihduttua ajankohtaista nyt monissa kunnissa. Myös uusi kuntalaki edellyttää kunnilta strategiaa. ”Meillä...

Hengissä säilyminen vai kehittyvä uusi kunta?(Blogi)
t kunnat ovat arvioimassa strategian toteumista ja ovat käynnistäneet keskustelun tulevista strategisista tavoitteista. Varautuminen kuntien r...

Kunnissa työstetään strategioita: tässä luettavaa laiturinnokkaan(Blogi)
strategiakonsultin työssä valinnanvaikeus on melkoinen, sillä aihepiiristä julkaistaan uusia tekstejä päivittäin. ...

Johdon konsultointi(Sivu)
mallejaan ja käytäntöjään strategiansa mukaisesti ylläpitävät ja kehittävät toimintakulttuuria, joka on vastuullinen, tuloksellinen ja riskit ...

Matkailu ja vapaa-aika(Sivu)
n kehittämissuunnitelmat, strategiat ja master planit Liiketoimintasuunnitelmat ja -konseptit, palvelumuotoilu Matkailun digitaaliset ratkaisu...

Johtamisen, työyhteisöjen ja viestinnän arviointi(Sivu)
hmätyöskentelyn arviointi Strategian ja strategiatyöskentelyn arviointi Esimiestoiminta, mm. 360°-arviointi Työilmapiirikyselyt, Henty Osaamis...

Elinkeinot ja kilpailukyky (Sivu)
no-ohjelmat sekä elinkeinostrategiat Toteuttavuus- ja markkinaselvitykset Liiketoimintasuunnitelmat ja –konseptit Kehittämisen ja investointie...

Kuntajohtaminen tietoiskut Kuntamarkkinoilla 2017(Sivu)
ssa)   10.00 - 10.30 Hyvä strategia, paha strategia Strategiajohtaja Jorma Valve, Espoon kaupunki ja toimialajohtaja Markku Pyykkölä, FCG Kons...

Strateginen suunnittelu (Sivu)
a laajoista seudullisista strategiatöistä kuntakohtaisiin maankäyttöpolitiikan ja maapolitiikan asiakirjoihin ja toiminnallisista ja kaupallis...

Sähköinen talousarvio eSTA(Sivu)
dellisiin tavoitteisiin • strategian toteutumisen seurannan varmistaminen ja tehostaminen • strategian seurantatiedon jäsentäminen ja selkeytt...

Suomen IP-Tekniikka Oy osaksi FCG-konsernia(Uutinen)
auppa sopii FCG-konsernin strategiaan erinomaisesti. Konsernin tavoitteena on kasvaa ja sen kautta hakea myös parempaa kannattavuutta. Kasvua...

Tule tekemään tulevaisuuden kuntaa!(Uutinen)
bsp;uuden valtuustokauden strategian valmistelu ja toteuttaminen» strategiaperusteisen konsernin ja verkostojen johtaminen ...

DI Mari Puoskari on valittu FCG-konsernin toimitusjohtajaksi(Uutinen)
ukemaan liiketoiminta- ja strategiaosaamisellani sekä ihmiskeskeisellä johtamisotteellani.Mari Puoskari siirtyy FCG:lle Pöyr...

Kuntasektorin tiedolla johtamisen pullonkaulat (Blogi)
ava ylin johto sitoutuu ja johtaa tiedolla johtamisen kehittämistyötä. Markku Kö...

Blogi: Matkailun kasvaessa kestävän kehittämisen merkitys korostuu(Uutinen)
Matkailu on Suomessa kasvanut viimeisen vuoden aikana ennätysvauhtia. Kasvuhuumassa usein mielessä ovat vain numerot. Pehmeämmät arvot unohtuv...

Kaksoisjohtaminen ja omistajaohjaus(Sivu)
uuston hyväksymän maakuntastrategian mukaisesti, jossa valtuusto linjaa maakunnan toiminnan ja talouden tavoitteet. Maakunnan toimintaa, halli...

Palvelut ja hallinto(Sivu)
, palveluohjelmat (palvelustrategiat) Palveluiden tuotteistus Organisaatiorakenteet ja toimintamallit Johdon raportointiratkaisut Toiminta- ja...

Venäjä-palvelut(Sivu)
imintasuunnitelmat Venäjä-strategiat Rahoituskonsultointi Venäjä-osaamisen valmennukset Liikekontaktimatkat ja tapahtumajärjestelyt Venäjä-han...

Tilastoanalyysit ja vertailujärjestelmät(Sivu)
aan hyödyntää esimerkiksi strategiatyössä.  Palvelukustannusten vertailu, Odotekustannus-malli Palvelurakenneanalyysi, mm. vanhuspalvelut, vam...

Verkosto- ja hulevesisuunnittelu(Sivu)
tarvekartoitukset Hulevesistrategiat ja -selvitykset Valuma-alueiden hydrologisten olojen mallinnus Vaikutusten arviointi Yksityiskohtaiset ha...

Sotekonsultointi(Sivu)
saation johdon muutos- ja strategiavalmennukseen. Kaavio Työntekijä Valta, Maija Capture Sotetieto.fi -sivustolta saat lisää tietoa sotekonsul...

Sähköinen hyvinvointikertomus(Sivu)
ntikertomus toimii kunnan strategiatyön sekä toiminnan ja talouden suunnittelun perustana. SHVK Sähköinen hyvinvointikertomus Sähköinen hyvinv...

Venäjä-palvelut(Sivu)
oimintasuunnitelma Venäjä-strategiat; Venäjä-rahoituskonsultointi Venäjä-osaamisen valmennus Liikekontaktimatkat ja tapahtumajärjestelyt Venäj...

Sähköinen hyvinvointikertomus (Sivu)
uottaa vertailevaa tietoa strategiatyöhön sekä toiminnan ja talouden suunnitteluun, toteutukseen, raportointiin ja arviointiin. SHVK:ta voivat...

Hankintatoimi(Sivu)
oimen palveluita: hankintastrategian/ohjelman laadinta hankintapoliittisten linjausten määrittely monipuoliset hankintamenettelyt, kuten neuvo...

Tehokkuutta projektien johtamiseen(Sivu)
an lisenssimaksua. Johdat strategian toteutumista tehokkaasti projekteilla 1. Johtaminen perustuu yhtenäiseen rakenteeseen, joka soveltuu kunn...

Aluesuunnittelu, kiinteistöt, toimitilat ja palveluverkko(Sivu)
ijapalveluihin: kiinteistöstrategiat, toimitilaohjelmat, kiinteistösalkutukset, investointiohjelmat ja palveluiden kehittämisselvitykset.  Alu...

Sähköinen hyvinvointikertomus (Sivu)
uottaa vertailevaa tietoa strategiatyöhön sekä toiminnan ja talouden suunnitteluun, toteutukseen, raportointiin ja arviointiin. SHVK:ta voivat...

HR- ja työllisyys -tietoiskut Kuntamarkkinoilla 2017(Sivu)
uloksia voidaan hyödyntää strategian suuntaamisessa ja toimenpiteiden suunnittelussa . 14.00 – 14.45 Kyberturvallisuus - osaamisen ja hallinno...

ICT-tietoiskut Kuntamarkkinoilla 2017(Sivu)
uloksia voidaan hyödyntää strategian suuntaamisessa ja toimenpiteiden suunnittelussa. 12.00 - 12.20 Työkalu yritysten aluetaloudellisten vaiku...

Sivistoimen tietoiskut Kuntamarkkinoilla 2017(Sivu)
uloksia voidaan hyödyntää strategian suuntaamisessa ja toimenpiteiden suunnittelussa. 14.00 – 14.45 Kyberturvallisuus - osaamisen ja hallinnon...

Teknisen alan tietoiskut Kuntamarkkinoilla 2017(Sivu)
uloksia voidaan hyödyntää strategian suuntaamisessa ja toimenpiteiden suunnittelussa. 12.00 - 12.20 Työkalu yritysten aluetaloudellisten vaiku...

Sote-tietosikut Kuntamarkkinoilla 2017(Sivu)
uloksia voidaan hyödyntää strategian suuntaamisessa ja toimenpiteiden suunnittelussa. 14.00 – 14.45 Kyberturvallisuus - osaamisen ja hallinnon...

Taloustietoiskut Kuntamarkkinoilla 2017(Sivu)
uloksia voidaan hyödyntää strategian suuntaamisessa ja toimenpiteiden suunnittelussa. 12.00 - 12.20 Työkalu yritysten aluetaloudellisten vaiku...

SIPU International Ab osaksi FCG-konsernia(Uutinen)
auppa sopii FCG-konsernin strategiaan erinomaisesti. Konsernin tavoitteena on kasvaa ja sen kautta hakea myös parempaa kannattavuutta. Kasvua...

FCG mukana messuilla(Uutinen)
istyövaltuuskunnan ilmastostrategia 2030- torstaina klo 14.00 Matti Heikkinen Hulevesi- ja tulvareittiselvitys osana Espoon Suome...

FCG laati selvityksen Espoo–Lohja -kaupunkiradasta(Uutinen)
un maankäyttö- ja liikennestrategian. Lisätietoja: Taina Ollikainen, taina.ollikainen@fcg.fiHeli Kotilainen, heli.ko...

FCG mukana Kuntamarkkinoilla(Uutinen)
11.00 - 11.45 Kuntastrategian uudistaminen ja vaikuttavuus 12.00 - 12.45 TIETOyhteiskuntaVAALIpaneeli 13.00 - 13.45 Onko sa...

FCG avasi koulutusvientimarkkinat Saudi-Arabiaan(Uutinen)
ja koulutukselle sekä ICT-strategialle. Suomalaisten partnerien lisäksi työhön tulee osallistumaan myös paikallisia kumppaneita. Pian käynnist...

FCG osti Insinööritoimisto Asplanin(Uutinen)
mä kauppa toteuttaa FCG:n strategiaa vahvistamalla ja täydentämällä FCG:n palveluntarjontaa, osaamista ja resursseja erityisesti uudis- ja kor...

FCG, Sanoma ja EduCluster yhdessä edistämään koulutusvientiä(Uutinen)
ioneuvoston koulutusvientistrategiassa ja kansanedustaja Päivi Lipposen johtaman selvitysryhmän koulutusvientiselvityksessä painotetaan: uuden...

Terveydenhuollon ATK-päivät keräsi ennätysyleisön(Uutinen)
kansallinen tietohallintostrategia 2020 sekä teema Sote-tieto hyötykäyttöön. Lisää osoitteessa...

FCG ostaa Datawell Oy:n osakekannan ja pohjoismaiset tytäryhtiöt(Uutinen)
lttämätöntä tietoa. FCG:n strategia-, luokitus- ja analysointipalvelujen lisäarvo asiakkaillemme vahvistuu entisestään, sanoo FCG -konsernin t...

SmartOulu toimii 3D MAPGETS-alustan päällä(Uutinen)
mintaa kaupunkiin”, 6Aika-strategian projektikoordinaattori Timo Mukari kertoo. Tavoitteena on myös löytää tulevaisuud...

Tunnetko tulevaisuuden kunnan? Lataa FCG Konsultoinnin uusi julkaisu (Uutinen)
i kuntien uudistamisen ja strategiaprosessin kipukohtia. Julkaisun ovat kirjoittaneet Anni Antila, Jarmo Asikainen, Anssi Hieta...

FCG vahvistaa asemaansa sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisen järjestelmätoimittajana(Uutinen)
sernimme kansainvälistymisstrategialle. FCG Finnish Consulting Group – konsernin osana FCG Prodacapo Group yhdistää kaksi keskeistä pohjoismai...

FCG on ostanut Graphing Life -liiketoiminnan Luonto Creations Oy:ltä (Uutinen)
tyskauppa toteuttaa FCG:n strategiaa kasvattaa systemaattisesti sähköisiin ratkaisuihin liittyvää liiketoimintaa.Luonto Creations Oy o...

OMA-projekti kehittää kuntien ammatillisen koulutuksen omistajaohjausosaamista(Uutinen)
uusia käytäntöjä kuntien strategian ja omistajaohjauksen yhteensovittamisessa.Edistää poliittisen ja ammatillisen johdon yhteistyötä...

FCG Arkkitehdit voittajajoukkoon Helsingin kävelykeskustan ideakartoituksessa(Uutinen)
oiden innovatiivisuuteen, strategian huomioimiseen, kaupunkitilalliseen laatuun, ratkaisun toimivuuteen sekä ideoiden toteutettavuuteen. Helsi...

FCG Flowmedik Oy:n hartiat levenevät(Uutinen)
skeinen osa FCG konsernin strategiaa.  Maailma muuttuu ja myös meidän on muututtava mikäli haluamme kasv...

Karoliina Joensuu on aloittanut energia, vesi ja ympäristö -palvelualueen johtajana (Uutinen)
Odotan innolla konsernin strategiaprosessin käynnistymistä ja siitä seuraavia askeleita omalle palvelualueellemme. Monet toimialat kehittyvät...

Lean-asiantuntija vieraana EKJ4-johtamisfoorumissa(Uutinen)
nbsp;Lean on yksi toimintastrategia muiden joukossa, toteaa Modig.Hänen mukaansa erilaisia opeilla, esimerkiksi lean-ajattel...

FCG vahvistaa johtoryhmäänsä – Päivi Allenius nimitetty markkinointijohtajaksi(Uutinen)
n rakentamiseen sekä kasvustrategian tukemiseen. FCG:llä on tytäryhtiöitä Suomen lisäksi kuudessa maassa ja kehityskonsultointiin liittyvää pr...

Sustainable & Smart cities -tapahtuma 29.8.2019 (Uutinen)
in kunnianhimoisen ilmastostrategian toimeenpanoa ja laajaa osallistumisprosessia, joka kattaa niin kaupunkilaiset, yritykset, korkeakoulut ku...

FCG Flowmedikin toiminnanohjausmittarit esittelyssä Kuntamarkkinoilla(Uutinen)
n, Hämeenlinnan kaupungin strategiajohtaja Markku Rimpelä kertoo. eTavoite on kaupunkilaisil...

Sustainable & Smart Cities(Uutinen)
esitteli kunniainhimoisen strategian, jolla nopeutetaan kaupungin siirtymistä hiilineutraaliksi. Ilmi...

FCG:lle perustettiin järjestyksessään Suomen 200. henkilöstörahasto(Uutinen)
man, joka tukee konsernin strategian toteuttamista ja on henkilöstölle ehdoiltaan houkutteleva.- Päädyimme perustamaan henki...

eHuuhde- ja eDesi-mittarit myös asiakkaiden nähtäville Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä(Uutinen)
ien ehkäiseminen on uuden strategiamme keskeisiä tavoitteita, ja käsihygienian rooli on ensiarvoisen tärkeä tämän tavoitteen saavuttamiseksi...

Asiantuntemuksella vältetään kuntayhtiöiden karikot(Blogi)
intojaan viime vuosina paljon ja yhtiöiden määrä keskikokoisessa kunnassakin on useita kymmeniä, suurimmissa jopa satoja. Haaste ammattimaises...

Hyvinvointitiedolla kohti kuntalaislähtöisempää kuntaa(Blogi)
ltava kuntastrategia, jossa tulee ottaa huomioon kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen. Uusi kuntalaki näyttää si...

Olemmeko jäämässä seinien vangeiksi?(Blogi)
sa eri alueilla. Vain yhden palvelun toimitilaverkkoja korvataan nykyisin myös monipalveluverkoilla, joissa saman rakennuksen sisällä tuotetaa...

Leijona karjaisee: missä on yhtenäinen projektikulttuurinne?(Blogi)
akykyä nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Johda Leijona-projektimallilla kuntasi tulevaisuuden menestyjiin!...

Ammatillisen koulutuksen rahoitus uudistuu(Blogi)
ä sisältyvän tavattoman paljon erilaisia elementtejä, joita on hyvin vaikea hahmottaa kokonaisuutena. Linjausten on tarkoitus tukea koko nuori...

Elinvoiman edistymisen mittaaminen kunnissa(Blogi)
a niitä ohjelmissaan, mutta miten elinvoimatavoitteissa onnistumista olisi sitten syytä mitata? Onko edes mahdollista mitata tavoitteissa onni...