Hakutulokset

Tarvitsemme aikaperusteista toimintolaskentaa(Blogi)
kustannuksista ja arvon syntymisestä on ollut rajallinen. Sote-rahoitus vaatii toimintakulttuurin muutosta...

Tilastoanalyysit ja vertailujärjestelmät(Sivu)
ertovat mitkä ovat kunnan suoritetta kohti lasketut kustannukset suhteessa vertailuryhmään.   Elinvoimaisuuden kehitystrendien vertailua aluei...

Sertifikaattiohjelmat(Sivu)
ja kehittymistehtävät on suoritettu. Se on julkinen tunnustus valmiudesta toimia vaativissa kuntajohdon tehtävissä. Yhteistä niille on: huipp...

EKJ-johtamisvalmennus(Sivu)
lytyksenä on hyväksytysti suoritettu sertifikaattitehtävä ja läsnäolo johtamisfoorumeilla. EKJ-ohjelmaa kehitetään yhdessä organisaatioiden yh...

Osaamiskeskittymä julkishallinnon uudistumisen tueksi(Uutinen)
ille. Yhdistäminen suoritetaan osakevaihtoina. Syntyvän konsernin henkilökuntamäärä on yli 500 henkeä ja liikevaihto noin 70 miljoonaa...

Arvonlisäverokanta muuttuu 1.7.2010(Uutinen)
>1.7.2010 tai sen jälkeen suoritettuihin palveluihin lisätään arvonlisävero 23 % laskutettaessa. ...

Kruunuvuorenrannan koonta-asema on vuoden betonirakenne – FCG rakennesuunnittelijana(Uutinen)
ella, missä jätteenkeräys suoritetaan putkikeräysmenetelmällä. Kiinteistöjen jätteet siirtyvät maanalaisia putkia pitkin koonta-asemalle, joka...