Hakutulokset

Tuulivoimalat eivät ole muuttolinnuille läheskään niin tuhoisia kuin on oletettu.(Uutinen)
018 välillä rakennettujen tuulivoimapuistojen linnustovaikutuksia Perämeren rannikkoalueella Kalajoella, Pyhäjoella, Raahessa, Iissä ja Smossa...

Tuulivoimarakentamisen keskeisimmät esteet ja hidasteet – FCG selvittää tuulivoimarakentamisen edistämistä(Uutinen)
us- ja selvityshankkeessa tuulivoimarakentamisen tämän hetken keskeisimpiä esteitä ja hidasteita. Mittavassa hankkeessa keskitytään kolmeen tu...

Linnuston tutkaseurantahanke selvittää tuulivoiman vaikutuksia linnustoon(Uutinen)
äyttäytymistä metsäisillä tuulivoimapuistoalueilla. Tutkaseurantaa toteutetaan alueella, joka sijoittuu valtakunnallisesti tärkeälle lintujen...

Energia ja ilmastopalvelut(Sivu)
päästöiselle toiminnalle. Tuulivoima maankäyttöön ja kaavoitukseen liittyvät palvelut hankekehitys sisältäen tarvittavat luvitukset ja YVAt me...

137 metritset tuuliturbiinit nousivat Jepualle(Uutinen)
isen molemmin puolin. Tuulivoimalan Jepualle rakentaa tanskalainen yritys European Energy. Hanketta konsultoi FCG. – Jännittä...

Energia- ja ilmastopalvelut(Sivu)
päästöiselle toiminnalle. Tuulivoima maankäyttöön ja kaavoitukseen liittyvät palvelut hankekehitys sisältäen tarvittavat luvitukset ja YVAt me...

FCG Hedet-tuulipuiston owner's engineer -palveluiden tuottajaksi Närpiössä – puisto tuottaa sähkön Googlelle(Uutinen)
e="">Närpiöön rakentuu 18 tuulivoimalan puisto, jonka sähköntuottokapasiteetti on 81 MW. Puiston rakennustyöt käynnistyvät vuoden lopulla.&nbs...

Karoliina Joensuu on aloittanut energia, vesi ja ympäristö -palvelualueen johtajana (Uutinen)
at ympäristökonsultointi, tuulivoimahankkeet ja sähkönsiirtoverkkojen suunnittelu. Jo reilun kuukauden jälkeen on selvää, että kokemus eri näk...

Maisemasuunnittelu(Sivu)
llyttävien kohteiden sekä tuulivoimahankkeiden kautta. Maisemasuunnitteluosaamisemme kattaa koko maisemasuunnittelun alan erityyppisistä selvi...

FCG mukana Energia 2014 –suurtapahtumassa(Uutinen)
FCG on mukana Energia 2014 –tapahtumassa, 27.–20.10.2014 Tampereen messu- ja urheilukeskuksessa, jossa FCG Suunnittelu ja tekniik...

FCG mukana Vaasa Wind Exchange & Solar 2015 –tapahtumassa(Uutinen)
Vaasa Wind Exchange & Solar 2015 -messut ovat osa...

Ympäristö ja energia(Sivu)
lan palvelut, esimerkiksi tuulivoimapuistojen suunnitteluun, energiatehokkuuteen lja uusiutuvien energiamuotojen käyttöön liittyvät selvitykse...

Alueidenkäyttö ja kaavoitus(Sivu)
ta-alueiden yleiskaavoja, tuulivoimayleiskaavoja, keskustojen ja pientaloalueiden asemakaavoja ja ranta-asemakaavoja. Aluetoimistomme kattavat...

Geotekniikka(Sivu)
pohjarakennussuunnittelun Tuulivoimaloiden ja muiden energian tuotantolaitosten maa- ja pohjarakennussuunnittelun Infrarakenteiden maa- ja poh...

Yrjö Halttunen FCG:n energialiiketoiminnan vetäjäksi(Uutinen)
n energialähteiden, kuten tuulivoiman ja maalämmön käytön edistämisessä. - Ilmastonmuutoksen ehkäiseminen, energiahuollon varmistaminen...

FCG mukana Kuntamarkkinoilla(Uutinen)
hanke 10.00 - 10.45 Tuulivoima 11.00 - 11.45 Aineeton pääoma kuntasektorilla 12.00 - 12.45 Kuntien ruokapalveluiden hyvät k...

FCG:n energiapalvelut esillä Energia 2018 -messuilla(Uutinen)
Tule tutustumaan tuulivoima- ja sähkövoima sekä tekojään energiajärjestelmäpalveluihimme Energia 2018 -messuilla Tampereella ti-to 23.-25.10...

Pauli Santala FCG Suunnittelu ja tekniikka -liiketoimintaryhmän johtajaksi(Uutinen)
Karoliina Joensuu on myös tuulivoiman voimahahmo. Hänen rekrytointinsa FCG:lle tuo huikeasti lisää asiantuntemusta ja pidentää tarjoamme palve...

Kuntayhtiön suhteellinen strateginen asema – heiluttaako häntä koiraa?(Blogi)
kiksi energian hinnalle tapahtuu. Nousussa on ja nousee, mikä taas tekee energian tuottamisen ja välittämisen entistä kannattavammaksi. Kohta...