Hakutulokset

FCG vahvistaa asemaansa sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisen järjestelmätoimittajana(Uutinen)
ollon toimialaan liittyvä uudistuminen vaikutta vahvasti myös sen rahoitusmekanismeihin. Laadun ja kustannusten välisen riippuvuuden tunnistam...

Rakennusvalvontapäivillä paneudutaan maankäyttö- ja rakennuslain uudistukseen(Uutinen)
Hallinto- ja kuulutuslain uudistuminen- Asuminen vapaa-ajan asunnossa ja osoite VTJ:ssä- Lakiklinikka: KHO:n ajankohtaiset päätökset...