Hakutulokset

Nova Schola Finlandia(Sivu)
ttämistä. Nova Schola III vertaisverkostossa tarkastelemme innovatiivisia ja oppilaita motivoivia oppimisympäristöjä ja verkoston tuella ratka...

Nova Schola Finlandia -hanke käynnistyy(Uutinen)
Hankkeessa työskennellään vertaisverkostoissa, joissa vaihdetaan kehittämisideoita ja kokemuksia paikallisen opetussuunnitelman toteuttamisest...

Nova Schola Finlandia -hanke käynnistyy marraskuussa – Tule mukaan visioimaan tulevaisuuden koulua!(Uutinen)
en. Työskentely painottuu vertaisverkostossa oppimiseen, mutta sisältää myös paikallista opetussuunnitelman laadintaa ja kansallista vaikuttam...

Verkosto- ja hulevesisuunnittelu(Sivu)
nnan verkostohanke, jossa vertaisverkostomaista työskentelyä hyödyntäen kuntia autetaan löytämään itselleen sopiva hulevesien vastuunjako ja u...

Nova Schola Finlandia -ajatuspajassa ideoitiin tulevaisuuden peruskoulua(Uutinen)
neille. Hanke toteutetaan vertaisverkoston kokemuksellisena työskentelynä ja paikallisena kehittämistyönä. Tilaisuudessa kuu...

Koulu on älykäs!(Blogi)
töjen kehittämistä. Kunnissa tunnutaan laajalti ymmärtävän, mitä pitäisi tehdä, mutta asiantuntijat, tietämys ja resurssit eivät aina k...