Työympäristöt

Työympäristöt

Toimitilat ovat paitsi arkinen työympäristö työntekijöille, myös keino viestiä yrityksen ja organisaation arvoista ulospäin asiakkaille. Tilajako, pintamateriaalit, valaistus ja kalusteet kertovat siitä, mikä on yrityksen tai työyhteisön tarina.  

Tavoitteena uniikit ja toimivat työympäristöt 

Tavoittelemme jokaisessa projektissa omaleimaista kokonaistunnelmaa, joka syntyy hyvästä tilamitoituksesta, tarkkaan valituista materiaaleista ja viimeistellyistä detaljeista. Kauniit, nykyaikaiset ja toimivat tilat antavat vireyttä työhön ja edesauttavat mutkattoman yhteishengen syntymistä.   

Myös hybridityön aikana on tärkeää tuoda ihmiset aika ajoin yhteen. Siksi toimistoista on luotava paikkoja, joihin halutaan tulla ja joissa viihdytään.

Monialaisuus tuo suunnitteluun kestävyyttä ja uusia näkökulmia 

Lähdemme suunnittelussa liikkeelle aina käyttäjien ja organisaation tavoitteista. Kukin projekti suunnitellaan ja toteutetaan yksilöllisesti. Työskentelymme on monialaista, ratkaisukeskeistä ja analyyttistä. Pyrimme ratkaisuihin, jotka kestävät aikaa ja vastaavat tulevaisuuden tarpeisiin. 

Käytämme palvelumuotoilun keinoja hakiessamme ratkaisuja tilasuunnitteluun. Työpajoilla, haastatteluilla ja esimerkiksi pelillisillä työskentelytavoilla keräämme arvokasta tietoa suunnittelua ohjaamaan. 

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä asiantuntijaamme – kerromme mielellämme lisää! 

Arja Sippola
Arja Sippola
Kaupunkikehitysjohtaja
Lähetä viesti