Tietomallikoordinointi

Tietomallikoordinointi

Tietomallikoordinoinnilla varmistetaan eri suunnittelumallien keskinäinen yhteensopivuus, geometrian ja tietosisältöjen oikeellisuus ja tiedonvaihdon oikea-aikaisuus. Hyvällä tietomallikoordinoinnilla varmistetaan, että työmaalle päätyy mahdollisimman vähän suunnitteluvirheitä ja niistä aiheutuvia odottamattomia kustannuksia. 

Tietomallikoordinaattorin avulla voidaan vähentää aikataulu- ja laatuongelmia 

Tietomallikoordinaattori toimii suunnittelualoja yhdistävänä linkkinä parantaen rakentamishankkeen aikaista tiedonkulkua ja suunnitelmien laatua. Tietomallikoordinaattori kuuntelee tarkasti tilaajan tarpeet ja tavoitteet ja rakentaa niiden pohjalta tietomallintavaa suunnitteluryhmää ohjaavan tietomallinnussuunnitelman. Tietomallikoordinaattori luo myös aikataulun tietomallien julkaisuille ja yhteensovittamiselle.  

Tietomallikoordinoinnissa keskeistä on mallinnettujen suunnitelmien laadunvarmistus, jolla minimoidaan virheet ja niistä aiheutuvat odottamattomat kustannukset.

FCG:ltä saat kokeneen tietomallikoordinaattorin rakennushankkeeseesi. Tietomallikoordinaattorimme ovat laajasti rakennusalaa osaavia rakennus- tai infrasuunnittelun asiantuntijoita. He toimivat usein myös koko projektin neuvonantajina yleisesti mallintamiseen liittyvissä kysymyksissä, järjestävät tarvittavat kokoukset ja tarkistuspisteet sekä huolehtivat niissä ilmenneiden, tietomalleista havaittavissa olevien laatuvirheiden raportoinnista. 

Hyödynnä tietomallikoordinaattorin tuoma etu hankkeen ensivaiheista lähtien

Tietomallikoordinaattori kannattaa ottaa mukaan hankkeeseen alusta lähtien: hyödyntämällä tietomallikoordinointia jo tarjouspyyntövaiheessa saadaan tarjouspyyntöaineisto vastaamaan parhaiten hankkeen tavoitteita ja tietomallivaatimuksia. Tietomallintaminen tuottaa hankkeelle sitä enemmän hyötyä, mitä aiemmin tietomallikoordinaattori otetaan osaksi hankkeen työryhmää. 

Kerromme mielellämme lisää tietomallinnuksen palveluistamme – ota yhteyttä asiantuntijaamme!