Sote-palveluiden integraatio

Sote-palveluiden integraatio.

Terveydenhuollon ammattilaisia keskustelemassa yhdessä

Moni ammattilainen kuvaa, että juuri sote-palveluiden integraatio on avain onnistuneeseen sote-uudistukseen, jonka tavoitteena ja myös seurauksena ovat paremmat palvelut. Mistä palveluiden integraatiossa on kyse? Potilaille ja asiakkaille se merkitsee parempia ja toimivampia palveluita, hallinnolle ja työyhteisölle suurta loikkaa.

Sote-palveluiden integraatio edistää vaikuttavuutta ja asiakaslähtöisyyttä 

Sote-uudistuksessa olennainen palveluiden integraatio tähtää asiakaslähtöisten, tarpeita vastaavien ja oikea-aikaisten palveluiden turvaamiseen palveluita käyttävälle. Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäjä tai tuottaja muodostaa jokaiselle asiakkaalle kokonaisuuden juuri hänen tarvitsemistaan palveluista. Yksilöllinen palvelupolku on katkeamaton, huolimatta siihen kuuluvista palveluprosesseista.  

Monialaisesta palveluiden integraatiosta puhutaan silloin, kun ihmisen tarvitsema kokonaisuus on yhdistelmä eri alojen palveluita, kuten sosiaalityötä ja terveydenhuoltoa. 

Monialainen sote-palveluiden integraatio on keskeinen vaikuttavuuden osatekijä. Integraatiossa onnistuminen vaatii organisaation yhteistä visiota ja työntekijöiden jakamaa ymmärrystä siitä, miksi tiiviimpää yhteistyötä eri ammattiryhmien ja palvelukokonaisuuksien välillä tarvitaan. Kaiken keskiössä on ihminen, jonka ongelma ratkaistaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, asiakaslähtöisesti.  

Yhteinen visio – saati integraation käytäntöön vieminen – ei kuitenkaan tapahdu itsestään, vaan vaatii osaavaa johtamista. Työkulttuurin ja -tapojen muutos on parhaimmillaan innostava ja työntekijöitä osallistava prosessi, joka motivoi koko työyhteisöä kohti laajempaa tavoitetta. 

Tuemme työssä kohti monialaisia, integroituja palvelupolkuja 

Monimutkaisten ja eri yksiköihin ja ammattiryhmiin hajautettujen palveluprosessien mallintaminen ja integrointi vaatii laaja-alaista osaamista. Ulkopuolinen asiantuntijatuki voi auttaa viemään strategiset tavoitteet käytännön arkeen.  

Meillä on vuosikymmenten kokemus sote-palveluiden kehittämisestä asiakkaidemme kanssa. Autamme tunnistamaan palveluprosesseissa ne kohdat, joissa tarvitaan moniammatillista työtapaa ja asiantuntijuutta, oli kyse sitten perus- tai erityispalveluista.  

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä asiantuntijaamme – kerromme mielellämme lisää! 

Ota yhteyttä asiantuntijaamme. 

Emma Kajander
Emma Kajander
Liiketoimintajohtaja, Sote ja hyvinvointi
Lähetä viesti