Asiakastarina

Kouvolan kaupunki: kestävää elinvoimaa EVE-verkostohankeella

EVE-verkostohanke tukee kuntien elinvoiman kehittämistyötä ja johtamista. Verkoston tavoitteena on tukea kuntien elinvoiman kehittämistyötä ja johtamista sekä antaa eväitä pitkän aikavälin strategiseen suunnitteluun ja elinvoiman edistämiseen.

Vuonna 2019 EVE-verkostohankkeeseen osallistui 15 kuntaa ja kaupunkia eri puolilta maata. Yksi osallistujista oli Kouvolan kaupunki. Elinvoiman kehittäminen on nähty Kouvolassa tärkeänä ja verkostosta lähdettiin hakemaan vertaistukea siihen, miten  erityyppiset kunnat kehittävät elinvoimaa. Kouvolan elinvoimatyön perustana ovat 2018 hyväksytty kaupunkistrategia ja siihen pohjautuvat elinvoiman ja hyvinvoinnin kasvuohjelmat. 

– Elinvoimaverkostosta olemme saaneet käytännön apua elinvoiman kasvuohjelman valmisteluun, toimeenpanoon ja seurantaan, Kouvolan kehitysjohtaja Petteri Portaankorva kertoo. 

Verkoston toiminta muodostuu neljästä yhteisestä teemaseminaarista, keskustelusta vuorovaikutteisella oppimisalustalla ja organisaatiokohtaisesta työpajasta, joka räätälöidään vastaamaan kunnan tilannetta. Vuoden 2019 teemoihin kuuluivat muun muassa

  • kuntien innovaatiopolitiikka
  • elinvoimaisen yhdyskunnan elementit maankäytön, asumisen ja liikenteen näkökulmista
  • ns. pehmeät elinvoimatekijät kuten tapahtumat, kulttuuri ja imago
  • kunnan ja kehittämisyhtiön roolit elinvoiman edistämisessä. 

Verkostoseminaarien teemat sopivat Kouvolan elinvoiman kasvuohjelman valmisteluun ja tukevat elinvoimatavoitteiden toteuttamista. Muut verkostoon osallistuneet kunnat ja julkishallinnon yksiköt ovat antaneet tärkeän vertailukohdan omalle tekemiselle. Verkoston aikana on syntynyt kahdenvälisiä kumppanuuksia ja yhteistyösuhteita.   

 – Verkosto on avartanut näkemyksiä elinvoimajohtamiseen ja sen prioriteetteihin. Verkostotyön kautta tulleet tulokset on otettu huomioon elinvoimajohtamisessa, Portaankorva toteaa. 

Kuntaliiton EVE-verkoston työhön perustuvat julkaisut ja tutkimukset ovat myös antaneet näkökulmia ja vertailukohtia, jotka on otettu huomioon Kouvolan elinvoimaohjelmissa.

– Suosittelen osallistumista muillekin organisaatioille, mikäli teemat vain ovat osallistujakunnalle ajankohtaiset. Lisäksi kannattaa kiinnittää huomiota siihen, ovatko vertailukunnat oman kunnan näkökulmasta sopivia,  Portaankorva toteaa. 

Seuraava EVE-verkostohanke käynnistyy keväällä 2020. Teemoja ovat osaava työvoima, ekosysteemit ja alueen elinvoima, maine ja viihtyisyys sekä yritysmyönteinen päätöksenteko.  

Tutustu asiantuntijoihimme