FCG:n suunnittelemassa Circular Raw Materials Hub -laboratoriossa ratkotaan epäorgaanisten materiaalien ja mineraalien tutkimushaasteita usean organisaation voimin yhteistyössä. 

Kestävä elimympäristö
Kestävä elinympäristö
Rakentaminen
Rakentaminen
Arkkitehtuuri
Arkkitehtuuri
Kiinteistökehitys
Kiinteistökehitys

Aalto-yliopisto, Geologian tutkimuskeskus GTK sekä Teknologian tutkimuskeskus VTT perustivat yhteisen laboratoriokeskittymän Otaniemen kampusalueelle palvelemaan epäorgaanisten materiaalien ja mineraalien pioneeritutkimusta sekä erinäisiä sidosryhmiä. Laboratoriokeskittymän tavoitteena oli lisätä eri tahojen välistä yhteistyötä ja samalla nykyaikaistaa kaikkien käytössä olevaa tekniikkaa. 

FCG:n asiantuntijat vastasivat pääsuunnittelijavastuun lisäksi kohteen arkkitehti-, rakenne- ja talotekniikkasuunnittelusta. Tämän mittakaavan laboratorio- ja tutkimustilojen suunnitteluhanke oli FCG:llä ainutlaatuinen. 

Suunnittelutyöhön toivat haastetta tiukka aikataulu sekä tilojen asettamat rajoitteet 

Suunnittelutyön erityisenä haasteena tiukan aikataulun lisäksi oli Vuorimiehentie 2:n rakennus, johon tilat tuli sovittaa. Olemassa oleva rakennusrunko ja sen matalat kerroskoot eivät taipuneet laboratorioksi ilman kompromisseja. Lisäksi jokaisen huoneen ollessa erilainen eivät yhden mallihuoneen pohjalta tehdyt ratkaisut onnistuneet. 

”Toimivat tilat saatiin lopulta aikaiseksi. Tärkeimpänä suunnitteluratkaisuna saimme konehuoneen mitat riittävän korkeaksi, mikä pelasti paljon matalien kerrosten kanssa työskennellessä. Saimme sovitettua haluttuja tiloja ja riittäviä kuilukokoja haasteista huolimatta”, kertoo FCG:n talotekniikan asiantuntija Mika Lehtisalo

Uudet tilat otettiin käyttöön helmikuussa 2020 

Kohde luovutettiin käyttäjille loka-marraskuun vaihteessa 2019. Tilojen käyttöönotto ja tutkimuslaiteasennukset alkoivat tämän jälkeen vaiheittain. Näiden tutkimusinfra-asennusten viimeistelytyöt valmistuivat alkuvuodesta 2020.

”Kiertotalouden ja kestävän kasvun haasteiden ratkominen edellyttävät poikkitieteellistä otetta, tutkijoiden ja yritysten välistä syvää yhteistyötä sekä huippuluokan tutkimusinfrastruktuuria. Uusi yhteislaboratoriomme on konkreettinen askel tähän suuntaan. Lisäksi se mahdollistaa tulevaisuuden ratkaisijoiden kouluttamisen”, sanoo johtaja Saku Vuori Geologian tutkimuskeskuksesta Aalto-yliopiston haastattelussa.

Uusissa tiloissa päästään tutkimaan muun muassa akkuteollisuuden kiertotalousmahdollisuuksia

”Tilat ovat ihanteelliset metallien kiertotaloustutkimukselle – laboratoriossa pystytään tutkimaan ja kehittämään lähes kaikkia yksikköprosesseja kierrätetystä elektroniikkajätteestä tai malmin rikastuksesta korkean puhtausasteen metallituotteisiin. Läheinen ja pitkäjänteinen yhteistyö alan yritysten kanssa tukee sekä tutkimusta että teollista toimintaa metallien kiertotalouden parissa”, sanoo Aalto-yliopiston apulaisprofessori Mari Lundström.

VTT:n puolella keskiössä ovat teollisuuden kiertotaloutta edistävät ratkaisut

”Circular Raw Materials Hub tuo mineraalipohjaisten raaka-aineiden arvoketjun tutkimustoimijat yhteen visioimaan ratkaisuja hiilineutraalin ja resurssitehokkaan yhteiskunnan tarpeisiin. Maailma muuttuu isosti ja nopeasti, kun yritykset löytävät kiertotalouden aidot liiketoimintamahdollisuudet”, VTT:n tutkimusaluejohtaja Tarja Laitinen sanoo.

FCG:n suunnittelutyöhön ollaan oltu tyytyväisiä. 

”Käyttäjien osallistaminen suunnittelutyöhön onnistui hyvin. Käyttäjien tarpeet huomioitiin poikkeuksellisen hyvin suunnittelussa ja lopputoteutuksessa. Avoin ja yhteinen tekeminen on tie hyvien suunnitelmien ja lopputulosten saavuttamiseen”, kiteyttää Aalto-yliopistokiinteistöt Oy:n talotekniikkapäällikkö Heikki Karjalainen

Tälle asiakkaalle tarjottuja palveluitamme
Talotekniikka

Kysy lisää tästä asiakastarinasta - Ota yhteyttä asiantuntijoihimme

Kun lähetät lomakkeen, asiantuntijamme voi olla sinuun yhteydessä sähköpostitse tai puhelimitse. Lomakkeen lähettämällä hyväksyt tietosuojakäytäntömme.
20988.jpg
Mika
Lehtisalo
Projektipääll., Kiinteistöt ja talotekniikka
+358 50 591 6943
20889.jpg
Veli-Matti
Tolppi
Johtava asiantuntija, Kiinteistöt ja talotekniikka
+358 41 507 8276