Onko organisaatiollasi hyviä hankkeita tai elintärkeitä kehittämistarpeita, jotka uhkaavat kariutua tekijöiden ja rahoituksen puutteeseen? Kaipaavatko uudet ideat tai isot kokonaisuudet jäsentelyä ja ulkopuolista tarkastelua? Hyödynnetäänkö ulkopuolista rahoitusta ja EU:n mahdollisuuksia riittävän tehokkaasti? Miten menestyä hakemusruljanssissa ja kovassa kilpailussa? 

Kehitä tai kuole  

Julkiset toimijat ja yritykset joutuvat pähkäilemään tarkkaakin tarkemmin, miten jatkuvasti niukkenevat resurssit riittävät turvaamaan kehittämisen ja investointien resurssit – osaajat, ajan ja rahan - uutta elinvoimaa ja liiketoimintaa ruokkiviin avauksiin ja investointeihin. Ratkaisumme hyvien hankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen on FCG Grant Advisors. 

Kaavio Grant Advisors -ohjelmasta

Ideasta rahoitukseen  

Asiantuntijoillamme on vahvaa kokemusta hankkeiden valmistelusta niin kotimaisille kuin kansainvälisillekin rahoittajille. Punaisena lankana työssämme on turhan sählingin välttäminen. Olemme testanneet ja kehittäneet mahdollisimman simppelit prosessit ja sapluunat, joiden ansiosta työnjako osapuolten kesken on selkeä ja valmistelu etenee jämäkästi ilman ylimääräistä paperinpyöritystä. 

Lisäeväitä sisältöön ja toteutukseen 

Tunnemme läpikotaisin olemassa ja valmisteilla olevat kotimaiset ja kansainväliset rahoitusmahdollisuudet ja niiden strategiset tavoitteet. Kannamme kortemme kekoon myös sisällön osalta, sparraamme kehitysaihioita ja tuomme hankkeisiin uusia näkökulmia. Tarvittaessa käytettävissä ovat monialaisen FCG:n eri teemojen kuten alueiden ja yhdyskuntien sekä elinkeinojen ja matkailun kehittämisen osaajat. Myöhemmässä vaiheessa asiantuntijamme voivat olla apuna myös hankkeiden toteutuksessa – tarpeesta riippuen koordinoijina, hallinnoijina tai sisältöasiantuntijoina. 

Avustusmuotoisen rahoituksen lisäksi hankkeiden suunnitteluun voidaan kytkeä täydentävät, kokonaisuuden kannalta olennaiset rahoituksen ja toteutuksen vaihtoehtoiset mallit ja konseptit. 

Maksaako vaivan 

Hakemusten valmistelu etenkin kansainvälisiin ohjelmiin voi vaatia isojakin panostuksia, mutta on vaivannäön väärtti – ainakin jos ollaan tosissaan liikkeellä ja idealla on vahva strateginen pohja. Ulkopuolinen rahoitus ja hankkeistus ovat omiaan varmistamaan, ettei kehittäminen jää pelkäksi näpertelyksi. Kansainvälisissä EU-hankkeissa kilpailu on kovaa, mutta tukitasot ja avustusprosentit ovat vastaavasti huomattavasti isompia. Projekteilla on myös myönteisiä sivuvaikutuksia; ne tarjoavat kohtalaisen riskittömän tavan uudistua, kansainvälistyä ja kasvattaa oman organisaation osaamista. Kansainvälisillä kentillä syntyneet kontaktit ja näkyvyys voivat toimia välillisenä piristysruiskeena ja ovien avaajana yritysten ja alueiden markkinoinnille ja invest in -työlle. 

Alkukartoitus ei maksa vielä mitään 

Ota yhteyttä! Mietitään yhdessä, miten ja mitä kautta kannattaa edetä.