Kiinteistöselvitykset

Kiinteistöselvitykset.

Valaistuja toimistorakennuksen ikkunoita pimeällä

Hyvinvointialueiden rakennuskanta on kunnoltaan varsin vaihtelevaa. Sote-kiinteistöjen kunto voidaan selvittää kaksivaiheisella korjaustarvearviolla, joka perustuu rakennusosakohtaiseen kuntopisteytykseen sekä kustannuslaskentatietoon. Yksittäisen kiinteistön osalta tietoa saadaan kohdekohtaisella selvityksellä.  

Hyvinvointialueilla on oltava tarkka käsitys kiinteistöjensä kunnosta 

Hyvinvointialueiden sote-käytössä oleva rakennuskanta on melko iäkästä. Osassa kiinteistöistä sote-toiminta on loppunut jo aiemmin, osa taas on jäämässä pois käytöstä lähivuosina.  

Teettämällä kaksivaiheisen korjaustarvearvion hyvinvointialue saa parhaan käsityksen sote-kiinteistöjensä kunnosta. Näin muodostettu kokonaiskuva kiinteistökannan tilasta on omiaan selvittämään todellista korjaustarvetta, mutta myös avuksi silloin, kun täytyy päättää kiinteistökantaan tehtävistä muutoksista.

Lataus kuvake

Lataa FCG:n Aamukahvin tallenne

Sote-kiinteistöjen kohtalo sote-uudistuksessa

Lataa FCG:n aamukahvin webinaaritallenne, jossa keskustellaan muun muassa sote-uudistuksen vaikutuksista kiinteistöihin sekä rakennuskannan korjausvelasta ja -tarpeesta.

Kohdekohtainen kiinteistöselvitys auttaa määrittämään kiinteistön tulevaisuutta 

Kiinteistön omistajille tarjoamme koko kiinteistökannan korjaustarvearvion lisäksi kohdekohtaisia selvityksiä, joissa perehdytään tarkasti siihen, mikä on yksittäisen kiinteistön kunto.  

Kohdekohtaisen selvityksen pohjalta voidaan lähteä suunnittelemaan kiinteistön uudelleen kehittämistä tai myyntiä. Onko kiinteistölle löydettävissä muuta mielekästä käyttöä, minkälaiset ovat myyntimahdollisuudet ja oletettavat myyntitulot tai päädytäänkö kiinteistön purkuun ja millä kustannuksin? Selvitykset toimivat myös tiedoksi ostajalle kiinteistön tilasta. 

Kun sote-kiinteistön kunto tunnetaan, voidaan tehdä perusteltuja päätöksiä sen tulevaan käyttötarkoitukseen liittyen. 

Vanhojen, käytöstä poistuneiden hoitorakennusten kohdalla toteutetaan uudelleenkäyttömahdollisuuksia arvioivat kartoitukset: 

 • Korjauskustannukset: tutkimusten perusteella saatavat arviot korjauskustannuksista 
 • Käyttötarkoituksen muutokset: tehtävistä muutoksista aiheutuvat toimenpiteet tai kustannukset 
 • Palveluverkkomuutokset: uuden käyttötarkoituksen määrittäminen tai osittainen sote-toiminnan säilyttäminen rakennuksessa 
 • Markkina-analyysit: toimitilojen, toimistojen ja asuntojen kysyntä, arvio vuokra- tai myyntitulojen tasosta, mahdollisten sijoittajien tai käyttäjien kartoitus  
 • Muut huomioitavat seikat: tyhjien tilojen ylläpitokulut, kirjanpidolliset alaskirjaukset taseessa, alaskirjausten ja purkukulujen vaikutus kuntien kriisimittarilaskennassa 
    

Tarkastelussa käytämme mm. seuraavia työkaluja: 

 • Aiemmat tutkimussuunnitelmat 
 • Sisäilman ja materiaalien näytteenotto ja analysointi 
 • Lahomittaukset, teräsbetonin mittaukset 
 • Kosteus- ja sisäilmatekniset tutkimukset 
 • AHA-tutkimukset 
 • LVI-tutkimukset 
 • PIMA-tutkimukset 
 • GEO-tutkimukset 

Haluaisitko lisätietoa hyvinvointialueiden kiinteistöselvityksistä? Ota yhteyttä – autamme löytämään oikeat ratkaisut.