Uutinen

FCG uudistuu asiakkaiden etu edellä!

Mennyt sekä kuluva vuosi ovat olleet muutosten aikaa FCG:llä. Vuoden 2019 aikana uudistimme strategiamme yhdessä henkilöstön kanssa. Vuonna 2020 olemme panostaneet strategian toimeenpanoon.

Monialaisuus voimavarana ja erottautumistekijänä

Monialaisuus on selkeästi voimavaramme ja erottautumistekijämme. Haluamme hyödyntää sitä asiakkaidemme eduksi vieläkin tehokkaammin lisäämällä yhteistyötä liiketoimintojemme välillä. Keskitämme toimintaa konsernitasolla ja selkeytämme eri toimintojen roolit ja vastuut.

Käynnissä olevat uudistukset luotsaavat meitä kohti visiomme mukaista tavoitetta olla vastuullisin ja suurin suomalaisomistuksessa oleva konsulttiyhtiö ja asiakkaille kiinnostavin kehittämiskumppani.   

Uusi strategiamme korostaa ketteryyttä ja monialaista osaamista – tavoitteellisuutta unohtamatta

Uudistuminen etenee suunnitellusti, kun Suomen yhtiöt sulautuvat vuoden vaihteessa emoyhtiöön. Sulautuminen tukee yhtenäisyyttä, mutta myös yksinkertaistaa konsernirakennetta ja hallintoa sekä tehostaa toimintaa. 

FCG Finnish Consulting Group Oy:öön 1.1.2021 sulautuvat yhtiöt ovat FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, FCG International Oy, FCG Koulutus Oy, FCG Konsultointi Oy, FCG Talent Oy, Perlacon Oy sekä FCG NorthWind Consulting Oy.

Sulautumisella ei ole vaikutuksia asiakassuhteisiin, -sopimuksiin, henkilöstöön tai omistukseen. Samat tutut yhteyshenkilöt palvelevat edelleen ja toimipisteet säilyvät ennallaan! 

Sulautumisen myötä edellä mainittujen Suomen tytäryhtiöiden liiketoiminnat siirtyvät emoyhtiö FCG Finnish Consulting Group Oy:lle. Sulautumisen lisäksi vuoden 2021 alussa tulee muutoksia myös FCG:n johtoryhmään sekä organisaatiorakenteeseen.

FCG on erikoistunut rakentamaan sujuvaa, turvallista ja tasavertaista arkea Suomessa ja maailmalla. Nyt tehtävät uudistukset varmistavat, että tämä kehitys jatkuu myös tulevaisuudessa – ja jatkossa entistäkin paremmin asiakkaidemme eduksi.