Uutinen

Yrityksille tarjolla rahoitusta kestävään kasvuun

Valtioneuvoston toukokuussa vahvistama kestävän kasvun ohjelma tarjoaa tulevina vuosina EU:n elvytyspaketista tulevia lisämäärärahoja yritystenkin haettavaksi erilaisina avustuksina. Ohjelman on määrä vauhdittaa yritysten kilpailukykyä, investointeja, osaamistason nostoa sekä tutkimusta, kehitystä ja innovaatioita. Erityisenä korostuksena on vihreän siirtymän ja energiasektorin murroksen vauhdittaminen innovatiivisin ratkaisuin ja uuden teknologian avulla. Kestävän kasvun ohjelmasta vähintään puolet kohdistetaan vihreän siirtymän investointi- ja uudistuskokonaisuuksiin ja lähes kolmasosa digitaalisuuden edistämiseen.

Green Deal on koko Euroopan kasvustrategia – Suomen kestävän kasvun ohjelma tukee sen tavoitteita

Isona nimittäjänä taustalla on Green Deal, Euroopan vihreän kehityksen ohjelma ja kasvustrategia, jonka tarkoituksena on koko EU:n talouden muuttaminen kestäväksi siten, että vihreä siirtymä hyödyttää sekä kansalaisia että yrityksiä. Isona tavoitteena on tehdä EU:sta ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä.  Green Deal vaikuttaa läpileikkaavasti kehittämisrahoitukseen sekä kansainvälisellä tasolla että meillä Suomessa. Käytännössä Suomen kestävän kasvun ohjelman keskeinen tehtävä on tukea osaltaan Green Dealin tavoitteita ja kanavoida EU:n elvytysrahoitusta suomalaisille toimijoille, selvittää Katerina Medkova, LAB-ammattikorkeakoulun TKI-asiantuntija ja Interreg Europe -ohjelman osarahoittaman, LABin Suomessa koordinoiman RESINDUSTRY (Policies for Renewable Energy Sources in Industry) -hankkeen projekti- ja viestintäpäällikkö. Yrityksille suunnattua lisärahoitusta jakavat tyypillisesti Business Finland ja alueelliset ELY-keskukset. Ensimmäisiä rahoitushakuja on jo avautunut, mutta pääasiassa niiden odotetaan ajoittuvan vuodelle 2022.

Esimerkkeinä haettavista avustuksista FCG Finnish Consulting Groupin johtava asiantuntija Jaana Myllyluoma mainitsee ELY-keskuksen ylimääräisen, pk-yrityksille suunnatun kehittämisavustuksen haun, joka oli avoinna 31.8.2021 asti. Haun tärkeitä teemoja ovat digitaalisuus ja vähähiilinen liiketoiminta sekä niitä tukeva tutkimus ja innovointi. Elokuun lopussa päättyy myös Business Finlandin äskettäin avaaman, kestävän kasvun ohjelmaan sisältyvän rahoitushaun ensimmäinen kierros eli aiehaku. Se on suunnattu yrityksille, joilla on audiovisuaalista- ja/tai tapahtuma-alaa uudistavia ja kasvua mahdollistavia kehittämisideoita.

Kestävän kasvun rahoituksesta vauhtia myös sinun yrityksellesi?

Parhaillaan Jaana Myllyluoma koordinoi Heinolan kaupungin osallistumista Interreg Europe -ohjelman osarahoittamaan SME POWER (SMEs Powering a Low Carbon Future) -hankkeeseen. Hankerahoituksen parissa saavutetulla vuosien kokemuksella Myllyluoma listaa omat vinkkinsä yrityksille tarjolla oleviin avustushakuihin:
 

  • Perehdy tarkasti haun tavoitteisiin ja ehtoihin
  • Jos ideasi tuntuu sopivan hakuun, tee siitä tiivis hankekuvaus (”A4”)
  • Määrittele selkeät ja kunnianhimoiset tavoitteet kehittämiselle
  • Esittele ideaa jo alkuvaiheessa rahoittajalle
  • Jos idea saa myönteisen vastaanoton, aloita vasta sen jälkeen varsinaisen hankesuunnitelman ja rahoitushakemuksen työstäminen

Asiantuntija-apua on saatavilla idean jäsentelyyn aina hakemukseksi asti. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää!

Myllyluoman ja Medkovan aiempi kirjoitus on julkaistu LAB-ammattikorkeakoulun LAB Focus -blogissa 6.8.2021.

Jaana Myllyluoma
Jaana Myllyluoma
Johtava asiantuntija
Lähetä viesti