Jyväskylän kaupunki kehittää Eteläportin yritysaluetta uudenlaisella konseptilla, jossa aluetta mm. suunnitellaan virtuaalimallin avulla yhdessä alueelle sijoittuvien yritysten kanssa. Verkkoselaimella toimiva virtuaalimalli mahdollistaa eri hankkeiden visuaalisen yhteensovittamisen ja auttaa kokonaisuuden hahmottamista.

Arkkitehtuuri
Arkkitehtuuri
Rakentaminen
Rakentaminen
Kaupunkisuunnittelu
Kaupunkisuunnittelu

Asiantuntemuksemme arkkitehtisuunnittelusta, virtuaalimallin suunnittelusta sekä pinnantasausmallin visualisoinnista tukee konseptin toteuttamista ja hankesuunnitelman laatimista.

Jyväskylän Eteläportin maastomalli ja tonttien tasaus laadittiin Autodeskin Infraworks-ohjelmassa
Kuva 1 Karkea maastomalli ja tonttien tasaus laadittiin Autodeskin Infraworks-ohjelmassa. Kuva Mika Riekki, FCG.

Työprosessissa hyödynnettiin Maanmittauslaitoksen avoimen aineiston tiedostopalvelusta saatavia paikkatietoaineistoja sekä pinnantasaus- ja hankesuunnitelmia. Raskaan liikenteen ajoteillä luiskakaltevuuksien on oltava todella pieniä. Sopivan kaltevuuden löytymiseksi sopivaa kentän korkoa etsittiin pinnantasausmallin avulla. Myös tonttien välille muodostuvat penkereet havaittiin alustavan suunnitelman mukaisesti mallinnettuna niin jyrkiksi, että kalliiden tukimuurien rakentaminen olisi ollut välttämätöntä.

- Mallin avulla voitiin visuaalisen tarkastelun lisäksi ehdottaa ratkaisuja parkkialueiden ja kentän rajauksiin sekä autopaikkojen sijoitteluun, mikä auttoi asettamaan reunaehtoja korttelin eri hankkeiden jatkosuunnittelulle, toteaa Jykia Oy:n hankekehityspäällikkö Raili Kuosmanen.

- Innovatiivinen työkalujen yhdistely ja vuoropuhelu tilaajan kanssa mahdollisti prosessin läpiviennin tehokkaasti ja näyttävästi, toteaa projektipäällikkö Olli Poutanen.

Lopputulos on nähtävillä Eteläportin virtuaalimallissa, jossa on mahdollista myös testata erilaisia mahdollisuuksia rakennushankkeen toteuttamiseksi. Joensuulaisen Process Geniuksen toteuttaman virtuaalimallin teknisenä alustana toimii Babylon.JS WebGL-teknologia.

Virtuaalimallia tarkasteltiin Unreal Engine -pelimoottoria hyödyntävällä Twinmotion-visualisointiohjelmalla.
Kuva 2 Virtuaalimallia tarkasteltiin Unreal Engine -pelimoottoria hyödyntävällä Twinmotion-visualisointiohjelmalla. Taustalla häämöttää tontin kulmalle visualisoitu linkkitorni. Kuva Mika Riekki, FCG.

Uudenlainen suunnitteluohjelmistoja sekä pelialustojen vahvuuksia yhdistelevä työskentelytapa osoittautui tässä hankkeessa tehokkaaksi ja ketteräksi lähestymistavaksi.

- Pelialustojen hyödyntäminen on yksi FCG:n strategisista kehitysalueista ja uskomme, että vastaavanlaisia toteutuksia tullaan jatkossa näkemään runsaasti lisää, kertoo innovaatiojohtaja Jarkko Räsänen.

FCG toimi Eteläportissa yhden tontin teollisuusrakennuksen arkkitehtisuunnittelijana hankesuunnittelun ajan. Tämän lisäksi FCG toimitti virtuaalimalliin suunnitelmia havainnollistavia aineistoja. Rakennuksen lisäksi FCG:n visualisoi pinnantasausmallin koko korttelin laajuudelta sekä visualisoi viereisen tontin arkkitehtisuunnitelmat sekä alueelle kaavaillun linkkitornin.

Tälle asiakkaalle tarjottuja palveluitamme
Kestävä elinympäristö

Kysy lisää tästä asiakastarinasta - Ota yhteyttä asiantuntijoihimme

Kun lähetät lomakkeen, asiantuntijamme voi olla sinuun yhteydessä sähköpostitse tai puhelimitse. Lomakkeen lähettämällä hyväksyt tietosuojakäytäntömme.
21728.jpg
Olli
Poutanen
Taiteen maisteri, HTM, Kiinteistöt ja talotekniikka
+358 50 370 2693