Asiakastarina

Easymove: Koppi laadunhallinnasta itsearvioinnin avulla

ITE- itsearviointi- ja laadunhallintasovellus pilotoitiin vuonna 2019 ja se otettiin käyttöön tammikuussa 2020. ITE-menetelmä on lanseerattu Kuntaliitossa jo 1990-luvulla ja nyt se on FCG:n toimesta päivitetty 2020-luvulle. ITEssä on kysymys itsearvioinnin kautta tehtävästä laadunhallinnasta. Se sitouttaa henkilöstön toiminnan ja laadun kehittämiseen. Jokaisen henkilöstön jäsenen näkemys on osaltaan vaikuttamassa kokonaiskuvan syntymistä yhteisön toimivuudesta ja mahdollisista kehittämiskohteista. 
 
Yhtenä pilottiorganisaationa sovelluksen kehittämisessä oli  Easymove Kempeleestä. Easymove tarjoaa kuntoutus-, liikunta- ja hyvinvointipalveluja.

– Easymove on ollut meille tärkeä pilottiorganisaatio, sillä kuntoutuspalvelujohtaja Malla Björn on pitkän linjan ITE-osaaja – hän on käyttänyt menetelmää osana työyhteisön kehittämistä jo yli 10 vuoden ajan, erityisasiantuntija Elisa Snicker kertoo. 

Malla Björn huomasi jo aiemmin yrittäjänä ITE-menetelmän toimivuuden toiminnan kehittämisessä.

– ITE-menetelmä tuo esiin konkreettisia kehittämistarpeita ja painopistealueita. Toisaalta kertoo jo hyvin toimivista kokonaisuuksista. Osallistuminen itsearviointiin ja sitä kautta laadun kehittämiseen lisää myös henkilöstön sitoutumista ja aktiivisuutta, Malla Björn sanoo.  

Ensimmäistä kertaa ITEä toteutettaessa ja tuloksia analysoitaessa esiin nousi Mallan mukaan yllättäviäkin asioita, niin kehitettäviä kuin kiitettäviäkin. Konkreettisena kehitettävänä toimintana ensimmäisestä ITE-toteutuksesta nousi esiin mm. kehityskeskustelujen käyttöönotto johdonmukaisesti ja aikataulutettuna. Lisäksi lähdettiin kehittämään esitteiden ja kotisivujen työstämistä.

Osallistuminen uuden ITE-sovelluksen kehittämiseen on Malla Björnin mukaan ollut antoisaa. Prosessin aikana on voinut tuoda esiin kehitysehdotuksia ja ne on otettu sovelluskehityksessä huomioon. 

– Verkkokäyttöinen sovellus on tätä päivää ja mobiiliversio henkilöstölle helppo ja nopea. ITE-arvioinnin tekemiseen menee vain 15–20 minuuttia, vaikka aihekokonaisuuksia on kuusi ja kysymyksiä 24. ITE-menetelmä tulee olemaan jatkossakin kehittämisen työkalu Easymovella, Malla Björn jatkaa.

Tutustu asiantuntijoihimme

Kirsi Kumpuvaara-Virkkala
Kirsi Kumpuvaara-Virkkala
Erityisasiantuntija
Lähetä viesti