Vuorimaisema

FCG – ARVONNAN SÄÄNNÖT

Järjestäjä
Arvonnan järjestää FCG Finnish Consulting Group Oy, PL 950, 00601 HELSINKI (myöhemmin ”Järjestäjä”).

Osallistumisoikeus
Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa pysyvästi asuvat 18 vuotta täyttäneet luonnolliset henkilöt. Arvontaan eivät voi osallistua FCG:n omat työntekijät eivätkä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat henkilöt.

Arvontaan osallistuminen
Arvontaan osallistutaan täyttämällä osallistumislomake (Webropol). Osallistumisaika ilmoitetaan osallistumislomakkeessa. 

Palkinnot
Arvonnan palkinnot ilmoitetaan osallistumislomakkeessa.

Voittajien valinta ja julkistus
Järjestäjä arpoo arvontaan osallistuneiden joukosta voittajan. Palkinto toimitetaan voittajalle yhdessä sovitulla tavalla. Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi tai toiseksi palkinnoksi eikä siirtää toiselle henkilölle. Palkinto toimitetaan vain Suomessa sijaitsevaan osoitteeseen.

Voittajalle ilmoittaminen
Voittaja arvotaan satunnaisesti osallistumislomakkeen täyttäneiden kesken. Olemme voittajaan yhteydessä suoraan osallistumislomakkeelle annettuun sähköpostiin. Tässä yhteydessä voittajan tulee toimittaa Järjestäjälle osoitteensa ja puhelinnumeronsa palkinnon lähettämistä varten. Palkinto toimitetaan voittajalle hänen Suomessa sijaitsevaan osoitteeseensa. Mikäli Järjestäjä ei tavoita voittajaa tai voittaja ei toimita yhteystietojaan 2 viikon sisällä Järjestäjän yhteydenotosta, arvotaan uusi voittaja.

Rekisteritiedot
Järjestäjä käsittelee osallistujien antamia henkilötietoja arvonnan toteuttamiseksi ja palkintojen luovuttamiseksi ja tiedot poistetaan, kun palkinnot on toimitettu. Katso tarkemmin tietosuojakäytäntömme. Osallistujan antamia tietoja ei käytetä eikä luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin ilman osallistujan antamaa erillistä suostumusta.

Järjestäjän vastuu
Järjestäjä maksaa tarvittaessa lakisääteisen arpajaisveron näissä säännöissä mainituista palkinnoista. Palkinnon voittaja vastaa muista mahdollisista palkinnon vastaanottamiseen tai käyttämiseen tai kampanjaan osallistumiseen liittyvistä kustannuksista. Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän kaikesta vastuusta ja kuluista, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen tähän kampanjaan osallistumisesta tai palkinnon vastaanottamisesta. Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän myös kaikesta vastuusta liittyen palkinnon myöhempään käyttöön tai siinä ilmeneviin vikoihin sekä kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kampanjaan tai palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä. Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia. Järjestäjän vastuu osallistujia kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainitun palkinnon arvoa tai määrää. Järjestäjä ei vastaa osallistumisista, jotka eivät teknisistä syistä ole tulleet perille tai joissa on puutteelliset tunnisteet tai yhteystiedot. Järjestäjällä on oikeus peruuttaa arvonta ylivoimaisen esteen (force majeure) tai vastaavan tapahtuman johdosta.

Muut ehdot
Osallistumalla tähän arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja Järjestäjän niiden tulkinnasta mahdollisesti antamia päätöksiä. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin. Osallistuja sitoutuu noudattamaan myös osallistumiskanavan omia käyttöehtoja. Järjestäjä voi hylätä minkä tahansa osallistujan omalla päätöksellään. Järjestäjä pidättää oikeuden hylätä virheelliset tai näiden sääntöjen vastaiset osallistumiset kokonaisuudessaan ilman korvausvelvollisuutta osallistujalle. Järjestäjällä on oikeus hylätä sellaiset osallistujat, joiden on syytä epäillä käyttäneen osallistumisessa epärehellisiä keinoja.