Hyvän elämän ja kestävän arjen edellytykset luodaan osana yhdyskuntien suunnittelua ja rakentamista. Kun käytetyt resurssit säilytetään talouden kierrossa, kulutetaan vähemmän luonnonvaroja ja synnytetään niukasti jätettä sekä rakennetaan samalla uutta hyvinvointia ja kasvua. Kestävä suunnittelu luo edellytykset toimia kiertotalouden periaatteiden mukaisesti. 

Kiertotalouden taustalla kauaskantoinen suunnittelu ja kestävien ratkaisujen suosiminen  

Noin kolmannes Suomen kasvihuonepäästöistä syntyy rakentamisesta ja rakennuksista. Hiilineutraalius on osa kiertotaloutta ja tärkeä lähtökohta kaikissa rakennuksen elinkaaren vaiheissa: kaavoituksessa, rakentamisessa, korjaamisessa, purkamisessa ja materiaalien kierrätyksessä.  

Kestävyyttä lisää esimerkiksi muuntojoustavuus eli rakennuksen muunneltavuus käyttötarpeiden mukaan. 

Kaavoituksessa vähähiilisyyttä tukee se, että alueen olosuhteet mahdollistavat kestävän rakentamisen ja elämäntavan. Myös rakennusten suunnittelussa kestävyys on tärkeä kriteeri. Tässä korostuu pitkän tähtäimen suunnittelu.  

Infrarakentamisessa erilaisille kaivumaille, luonnonkiville ja uusiomateriaaleille voi löytyä jatkokäyttöä maisemarakentamisessa esimerkiksi maastokumpareiden ja meluvallien rakennusaineena. Uusien ratkaisujen etsintä, materiaalikierrätys ja uusiomateriaalien hyödyntäminen ovatkin arkipäivää kaikilla suunnittelun alueillamme.  

Huominen rakentuu kiertotaloudelle! 

Autamme kuntia, elinkeinoyhtiöitä ja yrityksiä edistämään kiertotaloutta strategisesta suunnittelusta hankkeiden käytännön toteutuksiin asti. Tämän teemme aina asiakkaiden tarpeita kuunnellen.  

Tuomme kiertotalouden periaatteet olemassa oleviin prosesseihin mahdollisimman ketterästi ja niin, että niiden noudattaminen on kokonaistaloudellisesti mahdollista. 

Kiertotalouden periaatteet nivoutuvat monialaiseen osaamiseemme yhdyskuntasuunnittelun eri vaiheissa: suunnittelemme kestäviä yhdyskuntia ja alueita, tarjoamme resurssitehokkaita, pitkäaikaisia ja joustavia ratkaisuja ja toimimme aktiivisesti yhteistyö- ja kumppanuusverkostoissa. 

Kiertotalouden palveluitamme ovat 

  • strateginen kiertotalouskonsultointi 
  • toimija-analyysit, vaikutusarviot ja ennakointi 
  • uudet alueet: kaavoitus ja ohjauskeinot 
  • vanhat ja kehitettävät alueet: profilointi ja toimijasparraus 
  • kiertotalouden tiekartat ja digitaaliset konseptit 
  • kiertotalouskoulutus 
  • rakentamisen kestävät, resurssiviisaat ratkaisut ja palvelut 

Uusia, innovatiivisia ratkaisuja puurakentamisen kiertotaloushankkeesta

Ympäristöministeriön rahoittamassa kiertotaloushankkeessa innovoidaan uusia käyttökohteita puuteollisuuden ylijäämämateriaaleille alue- ja maisemasuunnittelun elementteinä ja rakenteina. Hankkeen lopputuotoksena on opas kiertotalouden ja puun mahdollisuuksista aluesuunnittelun eri vaiheissa ja mittakaavoissa. Opas on suunnattu erityisesti kuntien maankäytön ja rakentamisen ohjauksesta vastaaville viranomaisille ja päätöksentekijöille. Sitä voidaan hyödyntää myös puurakentamisen kiertotaloutta edistävässä aluesuunnittelussa.

Lataa kiertotalousopas