Kestävä liiketoiminta kuntayhtiössä -verkostohanke

Tukea kestävän liiketoiminnan edistämiseen ja kehittämiseen

FCG haluaa tukea kuntayhtiöiden olennaisten kestävyysaiheiden tunnistamista ja kestävyystyöskentelyn edistämistä kutsumalla halukkaita kuntayhtiöitä mukaan yhteiseen kehittämisverkostoon.

Verkoston lopputuotoksena jokaiselle yhtiölle on laadittuna vastuullisuusohjelma, jossa on määriteltynä olennaiset kestävyysseikat, tavoitteet ja mittarit. Vastuullisuusohjelma auttaa organisaatiota vastuullisuustyön toteuttamisessa, seurannassa, raportoinnissa ja integroinnissa osaksi yhtiön strategiaa. Matkan varrella seuraamme ohjelmien käytäntöön viemistä ja eri puolilla maata saatuja kokemuksia vastuullisuustyöskentelystä ja sen edistämisestä. Tervetuloa mukaan verkostoon!

Kiinnostuitko? Kysy lisää tai ilmoittaudu mukaan nyt!

Verkostohankkeen keskeiset hyödyt

Miksi kestävyyskysymykset tulee huomioida kuntayhtiöiden toiminnassa?

 • Olennaisten kestävyysasioiden edistäminen kuntayhtiöiden toiminnassa tukee omistajakuntien kestävyystavoitteiden saavuttamista.
 • Kuntayhtiöt tuottavat kuntalaisille elintärkeitä palveluita, mikä korostaa niiden merkityksellistä taloudellista ja julkista asemaa.
 • Tämä korostaa entisestään kestävyyskysymysten huomioimisen tärkeyttä.
 • Osaa kuntayhtiöistä koskettaa pakollinen kestävyysraportointi.
 • Kestävään liiketoimintaan kytkeytyvät teemat ovat merkittävä osa-alue liiketoimintaosaamisen kokonaisuudessa, johon sisältyvät muun muassa johtaminen, talous ja juridinen osaaminen.

Miten verkosto työskentelee?

 • Verkoston yhteiset työpajat ovat ideoivia ja ohjaavia, joiden välillä yhtiöt tekevät ja muokkaavat omaa vastuullisuusohjelmaansa haluamaansa suuntaan työpajoista saatuja oppeja apuna käyttäen.
 • Aikataulut täsmentyvät syksyn 2024 aikana.
 • Kehittämisverkoston sisällöt koostuvat viidestä yhteisestä työpajasta sekä kahdesta yhtiökohtaisesta työpajasta.
 • Lisäksi osallistujat voivat halutessaan saada verkoston ohella henkilökohtaista tukea tai apua vastuullisuustyön edistämiseen FCG:n asiantuntijoilta.
 • Täydentävät selvitykset ja lisätuki hinnoitellaan erikseen yhtiökohtaisesti.
 • Verkoston työpajojen tarkempi sisältö ja aikataulut täsmentyvät kevään ja syksyn 2024 aikana

Yritysten rooli on noussut yhtä merkittävämpään asemaan ympäristöongelmiin ja sosiaalisiin epäkohtiin puututtaessa. Nyt myös kuntayhtiöiden odotetaan huomioivan ekologiset, sosiaaliset ja taloudelliset ulottuvuudet osana liiketoimintaansa.

Sanna Särkiö
Sanna Särkiö
Nuorempi ympäristöasiantuntija
Lähetä viesti