Kunnat ja kiinteistöt -verkostohanke

Kunnat ja kiinteistöt -verkostohanke on Kuntaliiton, Senaatin, kuntien ja FCG:n yhteistyönä toteutettava kokonaisuus.

Kuntien kiinteistöomaisuuden murrosvuodet ovat edessä

Hyvinvointialueiden palveluverkkoratkaisujen myötä kunnat kohtaavat merkittävän haasteen, kun suuri määrä sote-kiinteistöjä uhkaa jäädä tyhjilleen. Muutos vaikuttaa negatiivisesti erityisesti pienemmissä kunnissa. Hyvinvointialueet neuvottelevat kuntien kanssa uusista vuokrasopimuksista ja vuokratasoista vuodesta 2024 alkaen. Neuvotteluissa sovitut ratkaisut vaikuttavat kuntatalouden liikkumavaraan jopa vuosikymmenien ajan. Tyhjenevien kiinteistöjen ongelma kasvaa myös mm. perusopetuksessa oppilasmäärien vähentyessä.

Verkoston teemat 2024-2025

1. Sote- ja pela-vuokraustoiminnan kehittäminen, vuokrasopimusten uusiminen ja tilojen yhtiöittäminen

2. Kiinteistöjen talousvaikutukset ja tyhjilleen tai vajaalle käytölle jäävien kiinteistöjen jatkokäyttö

3. Kiinteistökannan strateginen johtaminen ja kehittäminen

Ole yhteydessä ja varmista paikkasi verkostossa!

Teemu Linnakoski
Teemu Linnakoski
Liiketoimintajohtaja, Rakentamisen tutkimukset
Lähetä viesti
Esko Korhonen
Esko Korhonen
Johtava asiantuntija, Kiinteistöt
Lähetä viesti

FCG:n Aamukahvit – Lataa tallenne

Tilapalveluiden murros – Miten kuntien rakennuskanta suhteutetaan uudessa tilanteessa?

Kuntien tilapalvelut ovat kohdanneet viime vuosina merkittäviä muutoksia. Nyt hyvinvointialueiden perustamisen vaikutukset kunnille alkavat hiljalleen realisoitua. Sote-kiinteistöjen lisäksi myös esimerkiksi kouluverkko on muutoksessa väestömuutoksen takia.

Webinaaritallenteella syvennytään siihen, miten kuntien sote-kiinteistöt ja tilapalvelut voidaan optimoida vastaamaan nykyajan haasteita ja tarpeita.