Visualisointi

Visualisointi

Mikä tahansa monimutkainen ilmiö, prosessi tai toimintamalli on helpommin ymmärrettävissä visualisoinnin avulla. Hyvin tuotettu visualisointi parantaa katsojan ymmärrystä tarkasteltavasta kohteesta.

Visualisointi auttaa viestimään helposti ymmärrettävällä ja ihmisiä yhdistävällä tavalla 

Visualisointien avulla monimutkainen kokonaisuus tehdään helposti ymmärrettäväksi. Yhteisymmärrystä lisäävä visualisointi auttaa investointipäätöksen tekoa, suunnitelmien hyväksymistä tai etenemistavan valintaa koskevia keskusteluja. Visualisointia voi hyödyntää myös lakisääteiseen kaavoitukseen kuuluvassa arviointi- ja osallistumismenettelyssä sekä asukastilaisuuksissa. Meiltä saat laadukkaat visualisoinnit jokaiseen tarpeeseen. 

Visualisointi tekee monimutkaisenkin kokonaisuuden helposti ymmärrettäväksi. 

Visualisointi voi olla esimerkiksi fotorealistinen 3D-kuva hankesuunnitelmasta, taulukko, kuvaaja, kartta tai vaikkapa animaatio, joka esittelee rakennuskohteen tai tuotantoprosessin. Visualisointien käyttö ei rajoitu ainoastaan rakentamisen hankkeisiin, vaan niitä voidaan käyttää esimerkiksi opetuksessa ja koulutuksessa, markkinoinnissa, kaupunkitiloissa sekä palveluissa.

Uudet teknologiat laajentavat visualisointien hyödynnettävyyttä 

Uudet teknologiat tarjoavat visualisoinnille entistä laajemman hyödynnettävyyden. Esimerkiksi lisätyn todellisuuden (AR) avulla voidaan tuottaa syvempää vuorovaikutusta. Teknologia tekee oppimisesta entistä kiehtovampaa, kun informaatio on dynaamista. 

Käytämme ennakkoluulottomasti uusia visualisoinnin teknologioita hyväksi ja hyödynnämme laajasti visualisointia esimerkiksi rakennussuunnitelmien, paikkatietoaineistojen ja kuntien tunnuslukujen esittämisessä. 

Haluaisitko kuulla lisää visualisoinnin tuomista mahdollisuuksista? Ota yhteyttä asiantuntijaamme – katsotaan yhdessä, miten voisimme olla parhaiten avuksi!