TE24-uudistus

Vuonna 2024 kuntien suurin tehtävä on varmistaa TE-palveluiden onnistunut siirto valtiolta kunnille ja luoda samalla uusi palvelukokonaisuus. Uudistus luo yhdyspintaa niin hyvinvointialueille, koulutuksen kentälle kuin yritysmaailmalle.

MDI:n Elinvoima ja työllisyys -foorumi tarjoaa työllisyysalueiden johdolle tukea johtamiseen ja mahdollisuuden verkostoitua alan huippujen kanssa.

Tiedotamme foorumista verkkosivuillamme ja LinkedInissä, kun tarkempi ajankohta varmistuu. Ota meidät seurantaan!

TE-palvelut 2024 -uudistuksen asiantuntemusta

Työllisyyden ja elinkeinojen kehittämisen palvelut siirtyvät kuntien vastuulle vuoden 2025 alusta. Valmisteilla oleva TE-uudistus vahvistaa paikallishallinnon roolia edistettäessä työntekijöiden nopeaa työllistymistä ja yritysten kykyä luoda työpaikkoja. Kuntien johdolla on tarkoitus rakentaa TE-palvelujen ekosysteemi, jossa paikalliset tarpeet ja resurssit saatetaan yhteispeliin alueen elinvoiman vahvistamiseksi. Valtion ja kuntien palvelujen integrointi sekä lukuisten eri toimijatahojen yhteen saattaminen on raskas prosessi ja aikataulu ratkaisujen tekemiselle tiukka.

FCG tarjoaa tukeaan tarpeellisen tietopohjan tuottamisessa, hankkeen projektijohtotehtävissä sekä lain edellyttämien sopimusten laadinnassa. Henkilöstön saaminen mukaan TE-uudistuksen suunnitteluun ja toteutukseen, kuntien ja valtion organisaatiokulttuurien yhteensovittaminen sekä esimiestyön tukeminen vaatii huomion kohdentamista muutosjohtamiseen.

FCG tarjoaa tukeaan tarpeellisen tietopohjan tuottamisessa, hankkeen projektijohtotehtävissä sekä lain edellyttämien sopimusten laadinnassa.

Työllisyys- ja yrityspalveluiden tuottajakenttä on nykyisin erittäin sirpaleinen. Tästä lähtökohdasta eri palveluntuottajien saattaminen yhteen hyvin pelaavaksi kokonaisuudeksi vaatii vahvaa projektiosaamista, toimijoiden keskinäisen vuorovaikutuksen edistämistä sekä alueen työvoiman ja elinkeinoelämän lähtötilanteen tuntemista sekä tulevan kehityksen ennakointia.

Tutkimuspalvelut yhteisen tilannekuvan tukena

Tulevan rakentaminen edellyttää yhteistä tilannekuvaa. Ilman luotettavaa tietoa ei voi tehdä hyviä päätöksiä. FCG:n tutkimuspalvelut tuottavat tietoa muun muassa

 • väestökehityksestä ikäluokittain
 • työvoimarakenteesta
 • työvoiman ulkopuolella olevien koostumuksesta
 • työttömyyden ja työkyvyttömyyden rakenteesta
 • työvoiman ja työttömien muuttoliikkeestä
 • pendelöinnin määrästä ja suuntautumisesta
 • väestön koulutusasteesta ja sen kehityksestä
 • toimialarakenteen, yritysten ja työpaikkojen kehityksestä
 • työvoiman riittävyyden näkymistä
 • oppilaitosten suuntautumisen ja tarjonnan kehityksestä
 • talouden tilannekuvasta sisältäen skenaariolaskelmat ja uusimmat laskelmat TE-rahoitusmallin vaikutuksesta kunnan talouteen

Haastattelujen ja kyselyjen avulla voidaan syventää näkemyksiä palvelujen nykytilasta ja kehitystarpeista. Talousanalyyseissa voimme hyödyntää kuntatalouden painelaskelmaa sekä laatia skenaarioita erilaisen väestö- ja työvoimakehityksen vaikutuksista kuntien talouteen.

Valmisteluprosessin tuki: tiekarttapalvelut ja projektinjohtotuki

Projektinjohtotehtävien osalta tuemme projektipäällikköä muun muassa tavoitteiden ja toteutussuunnitelman laadinnassa sekä päivittämisessä, kommunikoinnin organisoinnissa sidosryhmien välillä ja eri osapuolten yhteistyön varmistamisessa.

Osana prosessia kartoitamme muutoshankkeen riskejä, ylläpidämme muutosmotivaatiota, kannustamme eri toimijoita hyvien käytäntöjen jakamiseen sekä säännöllisten infojen ja keskustelutilaisuuksien järjestämiseen. Tavoitteena on luoda monenkeskiset kontaktit eri toimijoiden välille.

Sopimukset sitovat ja täsmentävät valmistelun

Kuntien yhteistoimintaan tarkoitettujen sopimusten minimiehdot on määritelty kuntalaissa. Lainopillinen apu ja sopimusten aikaansaaminen käytettävissä olevan aikataulun puitteissa edellyttää sopimusosaamista ja vankasti johdettua projektinjohtamista.

Kiinnostuitko? Kysy lisää asiantuntijoiltamme!

Lähetä yhteydenottopyyntö

Lähetä yhteydenottopyyntö

Markku Pyykkölä
Markku Pyykkölä
Johtava konsultti
Lähetä viesti
Mikko Valtakari
Mikko Valtakari
Johtava asiantuntija
Lähetä viesti
Anu Tirkkonen
Anu Tirkkonen
Johtava asiantuntija
Lähetä viesti