Uutinen

Anonyymi rekrytointi yleistyy kunnissa

Julkisen sektorin tarpeisiin kehitetty Kuntarekry-palvelu tarjoaa anonyymin rekrytointikanavan kunnille ja työnhakijoille. Palveluun on kehitetty lisäominaisuus, joka mahdollistaa anonyymin rekrytoinnin siihen asti, kunnes rekrytoija kytkee anonymiteetin pois päältä. Lisäominaisuuden avulla varmistetaan, että hakemuksia voidaan käsitellä ilman pelkoa siitä, että hakijan tunnistetiedot olisivat nähtävissä hakulomakkeelta. 

Anonyymi rekrytointi huomioi hakijan ammatillisen osaamisen ja työkokemuksen

Anonyymin rekrytoinnin tavoitteena on kohdentaa huomio hakijan ammatilliseen osaamiseen ja työkokemukseen. Anonyymissa rekrytoinnissa työhakemusten käsittelijä ei näe haastatteluun kutsuttavien hakijoiden henkilötietoja, kuten nimeä, sukupuolta, ikää tai asuinpaikkaa. Käytäntö edistää työnhakijoiden tasapuolista, osaamiseen ja pätevyyteen perustuvaa käsittelyä.

–Erityisesti julkisella sektorilla on aina ollut tärkeää, että rekrytointia tehdään tasa-arvoisesti ja läpinäkyvästi. Toivottavasti anonyymi rekrytointi lisääntyy, koska henkilövalinnoissa näkyy usein myös tiedostamaton käyttäytymisemme, johon anonymiteetillä voimme vaikuttaa. Samalla anonyymi rekrytointi vahvistaa positiivista työnantajamielikuvaa, FCG Talentin toimitusjohtaja Miša Leiber kertoo.

Turun kaupunki rekrytoi anonyymisti

Turun kaupungilla on toteutettu anonyymiä rekrytointia jo useammassa rekrytoinnissa, esimerkiksi hiljattain päättyneessä henkilöstöpäällikön haussa. Turun kaupungilla onkin suositus tehdä rekrytoinnit anonyymisti. 

Anonyymisyys kytketään päälle rekrytointijärjestelmässä ja se puretaan vasta siinä vaiheessa, kun rekrytointiin on valittu haastateltavat. Muutamissa rekrytoinneissa on käynyt myös niin, että anonyymisyys on purettu vasta päätöksentekovaiheessa. Kuntarekry mahdollistaa tämänkin, sillä hakijoille pystytään lähettämään järjestelmästä viestiä ilman, että tunnistetiedot näkyvät, Turun kaupungin johtava rekrytointiasiantuntija Tuulia Merranti kertoo. 

Kuntarekry-palvelun lisäominaisuus tukee anonyymiä rekrytointia

Työterveyslaitoksen Monimuotoisuusbarometrilla kartoitetaan henkilöstöalan ammattilaisten näkemyksiä monimuotoisuuden tilasta suomalaisissa työorganisaatioissa. Barometristä ilmenee, että anonyymi rekrytointi herättää kiinnostusta HR-ammattilaisten keskuudessa, vaikka kovin monet eivät ole sitä vielä kokeilleet. Barometrissä todetaan myös, että anonyymi rekrytointi tasoittaa erilaisten ryhmien pääsyä työhaastatteluun. Se ei kuitenkaan vielä takaa syrjimättömyyttä tai eri ryhmien valituksi tulemista. Kyselyyn vastanneista HR-ammattilaisista 11 % kertoi havainneensa syrjintää oman organisaationsa rekrytoinneissa. 31 % taas kertoi, että organisaatiossa on kehitetty syrjimättömiä rekrytointikäytäntöjä. 

Raportissa kerrotaan, etteivät HR-järjestelmät vielä tue anonyymin rekrytoinnin käytäntöjä, minkä vuoksi prosessia joudutaan hoitamaan manuaalisesti. Teknologian osalta tilanne on nyt muuttunut, kun Kuntarekry-palvelun uusi lisäominaisuus tukee anonyymiä rekrytointia.  

Lisätiedot:

Miša Leiber, toimitusjohtaja, FCG Talent Oy