Uutinen

Hyvinvointialuepäättäjä-palvelu avautuu

Hyvinvointialueiden organisoituminen on käynnissä ja uudet päättäjät ovat aloittaneet uusissa luottamushenkilötehtävissään. Aluevaltuutetuilla on edessään uudenlainen rooli ja vastuu, jonka menestyksellinen hoitaminen vaatii erityistä tietotaitoa ja osaamista. Tätä tukemaan olemme rakentaneet uuden digitaalisen palvelun, joka on aluevaltuutetun tukena päätöksenteossa ajasta ja paikasta riippumatta.

Mitä Hyvinvointialuepäättäjä-palvelu sisältää?

Hyvinvointialuepäättäjä-palvelu on kattava tietopankki ja oppimisympäristö uusille päättäjille. Palvelussa on valmiina materiaalia, joka on tuotettu yhteistyössä oman alansa asiantuntijoiden kanssa. Materiaaleista löytyvät tärkeimmät toimintatavat ja toimintaa ohjaavat lait. Eri toimialoille on palvelussa omat sisältönsä.

Hyvinvointialue voi ostaa palveluun käyttöoikeuden luottamushenkilöilleen ja maksullisena lisäominaisuutena hyvinvointialueet voivat ladata alustalle myös omia dokumentteja, ohjeita ja muuta päätöksentekoa tukevaa materiaalia.

Hyvinvointialuepäättäjä-palvelu luottamushenkilön tukena

FCG haluaa tukea uusien päättäjien perehdytystä ja uuden roolin haltuunottoa Hyvinvointialuepäättäjä-palvelulla. Palvelu on päättäjän käytössä aina, kun tukea ja materiaalia tarvitaan. Palvelua kehitetään ja päivitetään säännöllisesti ja se on ekologinen ja kustannustehokas koulutuksen muoto. Ennen kaikkea palvelun avulla päättäjä oppii tuntemaan oman vastuunsa ja tietää, mistä päättää. 

–  Hyvinvointialuepäättäjä-palvelu tukee erinomaisesti FCG Digikanavan palvelukokonaisuutta. Suosittu Kuntapäättäjä-palvelu avattiin viime keväänä ja nyt on vuorossa aluevaltuutetuille oma sisältöpalvelunsa. Palvelun sisältö on monipuolista ja laadukasta ja se on tuotettu yhteistyössä Kuntaliiton ja Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n asiantuntijoiden kanssa. Asiakkaamme tulevat saamaan palvelusta tukea sekä käytännön että strategiatyöhön, Digikanavan tuoteomistaja Joonas Bräysy toteaa tyytyväisenä.

Palvelussa on valmiina kymmeniä sisältökokonaisuuksia, jotka koostuvat videoista, teksteistä ja testeistä. Suuret kokonaisuudet on jaettu oppimista tukeviin pienempiin osiin. Sisällöt jakaantuvat teemoittain, joista esimerkkeinä hyvinvointialueen järjestämisvastuu ja toiminta, hyvinvointialueen rahoitus, toimintaympäristö ja yhdyspinnat ja keskeinen lainsäädäntö.

Lisätietoja Hyvinvointialuepäättäjä-palvelusta antaa Digikanavan tuoteomistaja Joonas Bräysy, puh. 041 731 3340, joonas.braysy(at)fcg.fi