Hyvän elämän tekijät

Luomme vastuullisempia ratkaisuja.

Kivien yli virtaavaa kirkasta vettä

Kestävän tulevaisuuden tekeminen todeksi on meille kaikille ratkaisevan tärkeä asia. Meidän kaikkien FCG:läisten tehtävä on tavalla tai toisella rakentaa parempaa huomista.  

Haluamme olla vastuullisuuden edelläkävijöitä kaikessa mitä teemme. Olemme työssämme ja tekemisessämme sitoutuneet YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin, joiden tarkoitus on maailman muuttaminen paremmaksi paikaksi ja hyvän elämän tekeminen kaikille.  

Työmme kehittyvissä maissa liittyy lähes poikkeuksetta köyhyyden torjumiseen, tasa-arvon ja koulutuksen edistämiseen sekä elinolojen parantamiseen esimerkiksi puhtaan veden, sanitaation ja maatalouden kehittämisen kautta. Kotimaassa taas merkittävä osa hankkeistamme liittyy ympäristökonsultointiin, hiilineutraaliin kiertotalouteen, vähähiilisiin yhdyskuntiin, kestävään kaupunkisuunnitteluun, uusiin energiaratkaisuihin ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen. 

Tutustu tarkemmin työhön, jota teemme kestävän kaupunkikehityksen, ympäristökonsultoinnin, kehityskonsultoinnin sekä ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja siihen varautumisen saralla.

Valaistut rakennuksen ikkunat pimeässä kaupunkiympäristössä

Kaupunkien on oltava ihmisläheisiä, viihtyisiä ja kaupunkilaisten tarpeet edellä suunniteltuja. Kaupunkisuunnittelun ytimessä on kestävyydestä huolehtiminen sekä sen varmistaminen, että ne ovat hyviä paikkoja elää myös meidän jälkeemme tuleville sukupolville. Olemme mukana suunnittelemassa kaupunkeja ympäri Suomea tavoitteenamme muuttaa paremmaksi palaset, joista rakentuu hyvä elämä.  

Kaistale maata veden ympäröimänä

Ympäristön kannalta kestäviä ratkaisuja ei voi rakentaa ilman vahvaa ymmärrystä siitä, millaisia vaikutuksia niillä on ympäristöömme. Olemme asiakkaidemme kumppani esimerkiksi ympäristövaikutusten ja -vastuiden arvioinnissa ja varmistamme osaltamme, että tehtävät päätökset ovat tulevaisuuskestäviä. Lisäksi ympäristöosaamiseemme kuuluvat esimerkiksi pohja- ja pintavesiselvitykset, melu- ja tärinätarkkailut sekä pilaantuneen maaperän kunnostamisen suunnittelu.  

Ilmastonmuutos tulee muuttamaan sitä, millaisessa yhteiskunnassa ja millaisissa ympäristöissä elämme. Meidän asiantuntemuksemme avulla asiakkaamme sekä hillitsevät ilmastonmuutoksen vaikutuksia että varautuvat ja sopeutuvat niihin. 

Ilmakuva tuulivoimalasta pellolla

Olemme mukana ratkaisemassa globaaleja ja paikallisia haasteita myös kehittyvissä yhteiskunnissa. Autamme esimerkiksi kehittämään hallintoa, vahvistamaan kansalaisyhteiskuntaa, luomaan kestävämpiä palveluita ja muokkaamaan lainsäädäntöä luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi. Tärkeimpiä rahoittajia ja yhteistyökumppaneitamme ovat mm. Maailmanpankki, Euroopan unioni sekä eri maiden ulkoministeriöt.