Elinkaari-, hiilijalanjälki- ja kustannuslaskenta

Realistiset kustannusarviot pohjana päätöksenteossa.

Kasvin vihreä kärhi spiraalilla

Rakentamisen elinkaarikustannustarkastelu ja korjauskustannusarvio tarjoavat näkökulmia eri toteutusvaihtoehtojen vertailuun sekä päätöksenteon tueksi. Hiilijalanjälkilaskenta puolestaan tuo näkyväksi rakennuksen elinkaarenaikaiset ilmastovaikutukset.  

Saavuta kokonaiskuva rakennuksesi elinkaaren kustannuksista 

Elinkaaritarkastelulla voimme vertailla esim. korjaus- ja uudisrakentamisvaihtoehtojen kokonaiskustannuksia valitun käyttöiän aikana. Elinkaaritarkastelussa huomioidaan kaikki kiinteistön omistamiseen ja sen käyttökunnossa pitämiseen liittyvät kustannukset aina tontin hankkimisesta rakennuksen purkamiseen asti. Elinkaarikustannustarkastelu huomioi: 

  • Rakentamiskustannukset 
  • Energiakustannukset 
  • Siivouskustannukset 
  • Huolto ja tulevat korjauskustannukset 

Nämä eri kustannukset huomioimalla voimme luoda asiakkaalle hyvän kokonaiskuvan eri toteutusvaihtoehtojen kustannuseroista. Samalla on mahdollista selvittää myös eri vaihtoehtojen hiilijalanjäljet. 
 

Nopeuta päätöksentekoa ja budjetointia korjauskustannusarviolla 

Korjauskustannusarviossa otamme huomioon korjausehdotusten lisäksi varaukset mahdollisista piilevistä vaurioista sekä toimenpiteistä, jotka on taloudellisesti kannattavaa toteuttaa muiden korjaustöiden yhteydessä. FCG:n kokeneet rakennesuunnittelijat ja rakennusterveysasiantuntijat ovat apuna korjaustapoja määritettäessä, jotta kustannuslaskennassa huomioidaan kosteus- ja lämpöteknisesti tärkeät asiat. 

Tarjoamme korjaustöiden kustannuslaskentaa mm. korjaustapaehdotuksen pohjalta tehtäväksi, mahdollistaen kustannustason määrittämisen jo ennen varsinaisen korjaussuunnittelun aloittamista. 

Suunnittelemme projektin tarpeidesi mukaan. Ota yhteyttä asiantuntijaamme ja varaa maksuton konsultaatio – kerromme, miten voisimme sinua auttaa! 

Paavo Kero
Paavo Kero
Johtava asiantuntija
Lähetä viesti
Teemu Linnakoski
Teemu Linnakoski
Liiketoimintajohtaja, Rakentamisen tutkimukset
Lähetä viesti