Kompassi

Kompassi menetelmä

Kompassi on helppokäyttöinen, visuaalinen menetelmä kunnille ennaltaehkäisevään nuorisotyöhön. Kompassi aktivoi ja tuo kunnan ennaltaehkäisevät palvelut tutuksi nuorille. Lisäksi Kompassi luo työntekijöille yhteisen alustan tiedonkulun varmistamiseksi ja sujuvoittamiseksi.  

Kompassi luo tilannekuvan ja ohjaa nuoren oikeaan suuntaan

Kompassi tarjoaa valmiin, muokattavan ja muuntautuvan kysymyspatteriston asiantuntijoille nuorten kanssa tehtävään ennaltaehkäisevään työhön. Kompassi perustuu nuoren omiin vastauksiin lyhyen verkkokyselyn muodossa. Vastausten pohjalta Kompassi piirtää visuaalisen kuvion asiakkaan tilanteesta keskusteluavuksi työntekijälle.  

Kysely auttaa työntekijää ohjaamaan asiakkaan hänen tilanteeseensa tarpeellisimpien kunnan palveluiden piiriin ja mahdollistaa sen, että esiin nouseviin tilanteisiin voidaan vastata ajoissa. 

Mikäli nuori asioi useiden kunnan työntekijöiden kanssa, ovat kaikki vastuuasiantuntijat tietoisia tilanteen kehittymisestä tehtyjen Kompassi-arvioiden avulla.   

Kompassi saumattoman tiedonkulun taustalla 

Työntekijöiden välistä tiedonkulkua hankaloittavat tyypillisesti potilastietojärjestelmät, jotka eivät kommunikoi keskenään. Kokonaisvaltaisena sovelluksena Kompassi tukee työntekijöiden ja eri työyksiköiden moniammatillista yhteistyötä ja saumatonta tiedonkulkua.  

Kompassi vahvistaa kunnan toimintaa vaikuttavana ja asiakaslähtöisenä ennaltaehkäisevien nuorisotyön palvelujen järjestäjänä. Kompassi tuottaa jäsentynyttä tietoa asiakkaan palvelutarpeista ja tarjolla olevista kunnan palveluista ja auttaa yhdistämään nämä toisiinsa.  

Menetelmä ja ohjelmisto tukevat työntekijän työn jäsentämistä, asiakkaan ja työntekijän yhteistä keskustelua sekä verkostoyhteistyötä. Tällä tavoin Kompassi tekee palveluverkoston myös näkyvämmäksi.  

Kiinnostuitko? Kerromme mielellämme lisää Kompassista ennaltaehkäisevän nuorisotyön menetelmänä. Ota yhteyttä ja keskustellaan lisää! 

Ota yhteyttä asiantuntijaamme. 

Anne Puumalainen
Anne Puumalainen
Johtava asiantuntija
Lähetä viesti