Sote-palveluiden ympäristö- ja ilmastovaikutukset

Sote-palveluiden ympäristö- ja ilmasto vaikutukset täytyy tuntea, jotta niitä voidaan johtaa.

Meren aaltoja rannassa kuvattuna ilmasta.

Ympäristövaikutusten kartoitus ja niiden huomioiminen toiminnassa on nouseva näkökulma sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa. Perinteisesti rakenteita ja toimintaa on tarkasteltu asiakkaiden saaman palvelun, toiminnan organisoinnin, laadun sekä kustannus- ja prosessitehokkuuden kannalta. Kuitenkin sosiaali- ja terveydenhuollossa esimerkiksi kiinteistöillä, hankinnoilla sekä asiakkaiden ja ammattilaisten liikkumisella on suoria vaikutuksia ympäristöön. Nämä pitää tuntea ja huomioida toiminnan johtamisessa. 

Myös sote-kenttä vaikuttaa ympäristöönsä 

Ilmasto- ja päästökysymykset ulottuvat sote-toimijoihin ja -palveluihin. Palvelujen tuotannolla on lukuisia vaikutuksia ympäristöön esimerkiksi asiakas-, potilas- ja tavaraliikenteen, jätevirtojen ja toiminnassa tarvittavien ravitsemuskeskusten kautta.

Sote-palveluiden ympäristövaikutusten ja hiilijalanjäljen tuntemisen ja johtamisen keskiössä on kestävä ja ympäristökuormaa vähentävä palvelutuotanto.

Tänä päivänä kestävän kehityksen asiantuntijuutta, ympäristötietoisuutta- ja käytäntöjä sekä indikaattoreiden käyttöä energiakulutuksen vähentämiseksi kehitetään myös sote-palveluissa. Alalle ulottuu myös ilmastojohtaminen, jolloin esimerkiksi suunnitelma ympäristösertifikaatin käyttöönotosta on osa johtamisjärjestelmää.  

Lataa FCG:n opas ilmastotyöstä hyvinvointialueilla

Lataa alta FCG:n opas hyvinvointialueiden ilmastotyöhön ja lue, miksi ilmastotyö on tärkeää hyvinvointialueilla ja mitkä ovat ensimmäiset askeleet hyvinvointialueiden ilmastotyössä.

Autamme tunnistamaan ympäristövaikutukset ja kehittämään ilmastojohtamista sosiaali- ja terveydenhuollossa

Sote-konsulttimme ovat apunasi, kun haluat tunnistaa sote-palveluiden ympäristövaikutuksia. Laaja-alainen osaamisemme mahdollistaa tuloksekkaan yhteistyön: tunnemme sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan ja prosessit, ja olemme hiilineutraalin kiertotalouden, ympäristö- ja ilmastovaikutusten sekä hiilijalanjäljen laskennan asiantuntijoita.  

Palveluitamme ovat muun muassa:  

  • Sote-toiminnan kartoitus ja kuvaaminen päästölähteiden tunnistamiseksi  
  • Toiminnan päästölähteiden kartoitus ja kuvaaminen 
  • Päästölähteiden tason arviointi  
  • Keskeisten päästölähteiden päästövähennyspotentiaalin selvittäminen  
  • Hiilijalanjäljen laskenta 

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä asiantuntijoihimme – suunnitellaan yhdessä teille sopiva projekti. 

Tutustu palveluihimme. 

Sote-konsulttimme ja ilmastoasiantuntijamme yhdessä auttavat sote-toimijoita saamaan tilannekuvan oman palveluntuotantonsa vaikutuksista ilmastoon ja keinoista vaikuttaa mm. erilaisiin päästölähteisiin.

Ota yhteyttä asiantuntijaamme. 

Emma Kajander
Emma Kajander
Liiketoimintajohtaja, Sote ja hyvinvointi
Lähetä viesti