FCG:n FIM-mittari selvittää vajaakuntoisen tilanteen

FIM®-mittari arvioi vajaakuntoisen aikuisen toimintakykyä ja avuntarvetta 

FIM®-järjestelmä tuottaa tietoa toimintakyvystä ja avuntarpeesta. Järjestelmää käyttävät sosiaali- tai terveydenhuollon ammattihenkilöt.

Järjestelmän muodostavat FIM®-toimintakyvyn ja avuntarpeen mittari (Functional Independence Measure) ja Suomessa kehitetyt FIM-lisäosa sekä RehabFIM-sovellus. Järjestelmän avulla

 • asiakkaan toimintakyky ja avuntarve sekä niissä tapahtuvat muutokset saadaan näkyviin
 • kuntouttava työ tulee näkyväksi
 • palvelutarpeen kartoittamiseen ja suunnitteluun saadaan konkreettista apua
 • hoidon ja kuntoutuksen suunnitelmallisuus lisääntyy sekä tavoitteiden asettaminen ja vaikutuksien todentaminen helpottuvat.

Tietoa hyödynnetään niin yksittäisen asiakkaan kohdalla kuin organisaatiotasolla johtamisen työvälineenä. Organisaatio pystyy mittaritiedon avulla osoittamaan ja perustelemaan omaa toimintaansa.

Yhteinen arviointimenetelmä ammattiryhmästä riippumatta vahvistaa moniammatillista työtä ja parantaa kuntouttavaa työotetta.

FIM®-mittari arvioi vajaakuntoisen aikuisen toimintakykyä ja avuntarvetta. Kyseessä on geneerinen mittari, joka sopii useiden vammaryhmien asiakkaiden arviointiin

 • aivoverenkiertohäiriö
 • aivojen toimintahäiriö
 • neurologiset tilat
 • selkäydinvauriot
 • raaja-amputaatio
 • nivelsairaudet
 • kipuoireyhtymät
 • ortopediset tilat
 • sydänsairaudet
 • keuhkosairaudet
 • palovammat
 • synnynnäiset epämuodostumat
 • muu vammaryhmä
 • monivammaisuus
 • kehitysvammat
 • vajaakuntoisuus
 • lääketieteellisesti monimutkaiset tilat
   

Mittarilla arvioidaan päivittäisessä perustoiminnossa vajaakuntoisen aikuisen asiakkaan toimintakykyä ja avuntarvetta sekä niissä tapahtuvaa muutosta. Selviääkö hän itsenäisesti tai miten paljon apua tarvitaan arjessa selviytymiseen? Riittääkö apuväline vai tarvitaanko avustajaa?


FIM®-mittarilla arvioitavat motoriset ja kognitiiviset osa-alueet, jotka yhteensä sisältävät 18 toimintoa, ovat

 1. itsestä huolehtiminen
 2. sulkijalihasten hallinta
 3. siirtyminen
 4. liikkuminen
 5. kommunikointi
 6. sosiaalinen kognitio.


Organisaatio voi ottaa käyttöön FIM®-mittarin rinnalle FIM-lisäosan, jolla täydennetään päivittäistä perustoimintojen arviointia kuvaamalla arjessa pärjäämistä viidessä toiminnassa. Ne ovat aterioiden valmistaminen, kotitaloustöiden tekeminen, ostosten tekeminen, taloudenhallinta ja työ/opiskelu/vapaa-aika. 

Toimintakyvyn ja avuntarpeen raportointi

RehabFIM-sovelluksen avulla toteutetaan asiakas- ja organisaatiokohtainen raportointi toimintakyky- ja avuntarvetiedosta. Tietoa yhdistetään asiakkaan hoitokertomukseen sekä hyödynnetään yksikön ja koko organisaation tuloksellisen toiminnan tarkastelussa.

FIM®-järjestelmän käyttö edellyttää käyttöoikeussopimuksen sekä FIM®-järjestelmäkoulutuksen 

FIM®-mittarin kehittäjä, kansainvälinen ylläpitäjä ja oikeuksien omistaja on U B Foundation Activities, Inc. (UBFA). Suomessa FCG:llä on yksinoikeus ylläpitää ja alilisensoida sekä kouluttaa FIM®-järjestelmää. 


Voit tutustua FIM®-mittariin myös TOIMIA-tietokannassa. Tietokannassa julkaistaan toimintakyvyn mittaamisen ja arvioinnin kansallisen asiantuntijaverkoston (TOIMIA) valmistelemia suosituksia ja arviointeja.


Haluatko lisätietoa? Lähetä meille sähköpostia alla olevan lomakkeen kautta, olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian.

FIM®-mittari arvioi vajaakuntoisen aikuisen toimintakykyä ja avuntarvetta  - Ota yhteyttä asiantuntijoihimme ja kysy lisää

Kun lähetät lomakkeen, asiantuntijamme voi olla sinuun yhteydessä sähköpostitse tai puhelimitse. Lomakkeen lähettämällä hyväksyt tietosuojakäytäntömme.