Nova Schola Finlandia

Koulujen oppimisympäristöjen kehittäminen on murroksessa, sillä kansallinen ohjeistus on muuttunut viime vuosina. Opetushallituksen koulusuunnittelun ohjeistus on suuntaa-antava ja RT-ohjeissa ei ole enää mitoitusohjeita. Tämä tarkoittaa, että koulurakennusten suunnittelussa ja toteutuksessa tarvitaan paikallista osaamista ja ymmärrystä uusista oppimisympäristöistä.

Nova Schola Finlandia -verkostohanke jatkaa oppimisympäristöjen aikaisempien kehittämishankkeiden työtä ja pyrkii luomaan moderneja ja monimuotoisia koulurakennuksia ja oppimisympäristöjä. Verkostohanke tarjoaa tietoa ja osaamista koulusuunnittelun ja monitoimitalojen kehittämisestä sekä tukee paikallisen hankkeen osapuolten työnjakoa, vuorovaikutusta ja käyttäjälähtöistä suunnittelua. Verkostohanke edistää myös monitilaratkaisuja ja monikäyttöisyyttä, jotka lisäävät tilatehokkuutta, käyttöastetta ja tilakustannusten hallintaa. Lisäksi verkostohankkeessa käsitellään huomioi hiilijalanjäljen pienentämistä osana kestävää kehitystä.

Autamme rakentamaan monimuotoisia, moderneja oppimisympäristöjä

Nova Schola Finlandia tukee koulujen ja oppilaitosten perusparannus- ja rakentamishankkeiden kehittämistä. Hankkeessa tutkitaan erilaisia oppimisympäristöjä, kehitetään suunnitteluprosesseja ja edistetään monimuotoisten opetus- ja oppimismenetelmien käyttöä. Hankkeen tavoitteena on luoda joustavia, monikäyttöisiä ja käyttäjälähtöisiä tiloja, jotka parantavat oppimistuloksia, vähentävät tilakustannuksia ja pienentävät hiilijalanjälkeä. Verkosto tarjoaa asiantuntijaluentoja, keskusteluja ja vierailuja uusiin ja kiinnostaviin koulukohteisiin. Verkostoon kuuluvat saavat hyvän pohjan oman osaamisensa kehittämiselle ja paikallisten kouluhankkeiden läpiviemiselle.

Uusi koulu on pitkäaikainen investointi, joka vaatii näkemyksen oppimisympäristöjen tulevaisuudesta. Koulujen toiminta on erilaista kuin aiemmin, ja oppimisympäristöt ovat monipuolistuneet. Vanhat pulpetit ovat vaihtuneet teknologiaa hyödyntäviin tiloihin, jotka mahdollistavat erilaisia opetus- ja opiskelutapoja.

Nova Schola Finlandia on koulusuunnittelun ammattilaisille

Nova Schola Finlandia on tarkoitettu kaikille koulujen oppimisympäristöjen kehittämisen ja koulusuunnittelun parissa työskenteleville. Verkostoon osallistuminen on hyödyllistä myös niille teknisen toimen ja taloushallinnon asiantuntijoille, joiden vastuulla on suunnittelun ja rakentamisen hankintojen kilpailuttaminen. Hankkeen sisältö tarjoaa paljon uutta tietoa ja näkemyksiä myös rakennusliikkeiden kouluhankkeissa mukana oleville suunnittelijoille.

Toteutus

Kolme teemaseminaaria toteutetaan siten, että ne sisältävät tutustumisia mielenkiintoisiin vierailukohteisiin. Seminaarit toteutetaan tämän vuoksi 2-päiväisinä seminaarikokonaisuuksina.

Teemaseminaarit on suunniteltu ajoittuvan seuraavasti:

  • 2/2024: 2-päiväinen verkoston aloitusseminaari
  • 6/2024: 2-päiväinen teemaseminaari
  • 9/2024: 2-päiväinen loppuseminaari

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä asiantuntijaamme – kerromme mielellämme lisää.