Digikanava

Digikanavalla koulutuskokonaisuudet ovat jatkuvasti käytettävissä.

FCG Digikanava on kunnille, hyvinvointialueille ja yrityksille suunniteltu täysin digitaalinen koulutusalusta. Digikanavan kautta työntekijät ja luottamushenkilöt pääsevät käsiksi laadukkaisiin digikoulutuspalveluihin mistä vain, milloin vain.  

Digitaaliset koulutuskokonaisuudet tukevat osaamisen kehittymistä 

FCG Digikanava on SaaS-pohjainen koulutusalusta, joka tekee työn ohessa kouluttautumisesta helppoa ja joustavaa. Digikanavan käyttöönotto on teknisesti helppoa ja sujuvaa palvelussa valmiina olevan koulutussisällön vuoksi: lisenssin hankkimisen jälkeen avaamme henkilöstöllenne pääsyn palveluun, missä käytössänne ovat valitsemanne digitaaliset koulutuskokonaisuudet. 

Digikanavalla käyttäjä voi opiskella itsenäisesti eri aihekokonaisuuksia tai osallistua ohjattuun, suunnitelmalliseen koulutukseen. 

Digikanava tukee modernia, työn ohessa tapahtuvaa jatkuvaa oppimista. Digikanavan avulla lisäkouluttautuminen on ajasta ja paikasta riippumatonta: aloittamaan pääsee heti, kun tarve tulee ajankohtaiseksi. 

Tällä hetkellä Digikanava kattaa seuraavat laadukkaat koulutuspalvelut:
Kuntapäättäjä-palvelu

Monet suuret yhteiskunnalliset haasteet ratkaistaan paikallisella tasolla – kunnissa. Kuntien luottamushenkilöt, valtuutetut sekä hallituksen ja lautakuntien jäsenet tarvitsevat monipuolisia taitoja ja kykyä katsoa asioita myös omaa kuntaa laajemmin. Tulevaisuuden kunta luodaan yhdessä ja yhteistyössä.  

Kuntaliiton ja FCG:n yhteistyönä syntynyt Kuntapäättäjä-palvelu tarjoaa kuntien luottamushenkilöille tarvittavat tiedot ja taidot päätöksenteon tueksi. Isot ja joskus vaikeatkin kokonaisuudet on palasteltu käyttäjäystävällisesti pienemmiksi osiksi. Tarjolla on satoja sisältökokonaisuuksia, jotka koostuvat videoista, teksteistä ja erilaisista testeistä. Materiaaleihin voi palata yhä uudelleen ja varmistaa erinomaiset lähtökohdat tehokkaaseen luottamushenkilötyöhön.  

Vuonna 2021 lanseerattu Kuntapäättäjä-palvelu siirtyy Digikanavaan, missä voimme tarjota entistä monipuolisempia ja teknisesti edistyneempiä sisältöjä. Kuntapaattaja.fi-sivustolta löytyy jatkossakin rajattu valikoima maksuttomia sisältöjä. 

Hyvinvointialuepäättäjä-palvelu

Historian ensimmäisillä hyvinvointialuepäättäjillä on edessään uusi rooli ja vastuu, jonka menestyksellinen hoitaminen vaatii tietoa, taitoa ja osaamista. Hyvinvointialuepäättäjä-palvelu on aluevaltuutetun tukena uudessa päättäjän roolissa. 

Palvelu on kattava tietopankki ja itsenäisen oppimisen alusta uusille päättäjille. Palvelussa on valmiina monipuolista materiaalia, joka on tuotettu oman alansa asiantuntijoiden kanssa. Materiaaleista löytyvät tärkeimmät toimintatavat ja toimintaa ohjaavat lait. Eri toimialoille on palvelussa omat sisältönsä. 

Sisällöt jakaantuvat teemoittain: 

 • Hyvinvointialueen järjestämisvastuu ja toiminta  
 • Hyvinvointialueen rahoitus  
 • Toimintaympäristö ja yhdyspinnat  
 • Keskeinen lainsäädäntö  
 • Hallintosääntö ja eri toimijoiden roolit  
 • Viestintä, osallisuus ja demokratia   
 • Henkilöstö   
 • Strateginen suunnittelu  

Hyvinvointialuepäättäjä-palvelun sisältö on toteutettu yhteistyössä Kuntaliiton ja Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n asiantuntijoiden kanssa. 

Hyvinvointialue voi ostaa palveluun käyttöoikeuden luottamushenkilöilleen ja palvelua voi käyttää kätevästi puhelimella, tietokoneella tai tabletilla. Maksullisena lisäominaisuutena hyvinvointialueet voivat ladata alustalle myös omia dokumentteja, ohjeita ja muuta päätöksentekoa tukevaa materiaalia. 

Esihenkilön tuki -palvelu

Esihenkilön tuki on itsenäisen oppimisen alusta ja työkalu esihenkilöille arjen tilanteisiin. Esihenkilötyö vaatii monien asioiden organisointia ja käsittelyä samanaikaisesti. Samalla tulee huolehtia omasta työhyvinvoinnista, asiantuntijuudesta ja haastavien tilanteiden hallinnasta. Näiden lisäksi arjen kohtaamiset vaativat esihenkilöltä hyviä vuorovaikutustaitoja. Esihenkilön tuki -palvelu on suunniteltu tukemaan esihenkilöä päivittäisessä arjessa ja erityisesti silloin, kun tukea tarvitaan.  

Esihenkilön tuki -palvelusta esihenkilö saa tietoa, apua ja työkaluja esihenkilönä toimimiseen. Palvelu on ajasta ja paikasta riippumaton moderni digitaalinen koulutusalusta. Samalla se on informaatiotyökalu ja tietopankki esihenkilötyön tueksi.   

 

Miten esihenkilön tuki -palvelu tukee esihenkilöä työssään? 

 • Esihenkilö oppii tietämään ja tuntemaan tehtäväkenttänsä ja vastuunsa 
 • Esihenkilöllä on aina saatavilla ajantasaisin tieto 
 • Palvelu on ajasta ja paikasta riippumaton 
 • Palvelu on kustannustehokas ja ekologinen 

Lataa FCG:n Aamukahvin tallenne

Lataa webinaaritallenne Esihenkilön tuki – digitaalinen jatkuvan oppimisen koulutuspalvelu kuntien esihenkilöille. Aiheesta keskustelemassa FCG:n tuoteomistaja Joonas Bräysy ja asiakkuuspäällikkö Leena-Kaisa Pantsu.

Lataa tallenne tästä

Lastensuojelun huippuosaaja

Lastensuojelun huippuosaaja on digitaalinen tuki- ja tietopalvelu lasten parissa työskenteleville ammattilaisille. Palvelu tukee erinomaisesti moniammatillista lastensuojeluun liittyvää yhteistyötä.  

Kattavan tietopaketin lisäksi palvelu tarjoaa vertaistukea, edistää työntekijöiden resilienssiä ja kiinnittymistä työhön sekä yhteistyötä ja ymmärrystä viranomaisen vastuista ja velvollisuuksista eri toimijoiden välillä. 

Oppimispalvelusta ammattilainen saa tarvittavaa tietoa ja valmennusta helposti ja nopeasti. Palvelusta voi lisäksi tarkistaa lainsäädännön tulkintaohjeita ja perehtyä lainsäädäntöön asiantuntijan johdolla.  

 Lastensuojelun huippuosaaja -oppimispalvelu: 

 • Helpottaa uusien ammattilaisten perehtymistä tehtävään ja vapauttaa esimiesten ja kollegoiden aikaa perehdyttämisestä. 
 • Tukee ammattilaisen kiinnittymistä työhönsä, ammatti-identiteetin rakentumista sekä työn ja vapaa-ajan yhteensovittamista.    
 • Edistää ja mahdollistaa työnkiertoa, jos sosiaalityöntekijä tai muu sote-ammattilainen haluaa siirtyä työtehtävästä toiseen ja tarvitsee uudessa työtehtävässään lastensuojeluun liittyvää asiantuntemusta.  
 • Toimii ammattilaisen ajantasaisena arjen työvälineenä. 

Lataa FCG:n Aamukahvin tallenne

Lataa webinaaritallenne Lastensuojelun huippuosaaja – digitaalinen jatkuvan oppimisen koulutuspalvelu. Aiheesta keskustelemassa Kuntaliiton erityisasiantuntija Aila Puustinen-Korhonen sekä FCG:n Sanna SärkiöLeena-Kaisa Pantsu ja Riku Kaunisharju.

Lataa tallenne tästä

Digikanava on suunniteltu julkisen sektorin tarpeet huomioiden 

Digikanavan avulla niin kunnat kuin hyvinvointialueet löytävät osaajiaan parhaiten palvelevat koulutussisällöt saman digitaalisen katon alta. Kehitämme palvelua jatkuvasti käyttäjäpalautteiden pohjalta ja sisältöjä laajentamalla. 

Olisiko Digikanava teidän organisaatiollenne sopiva ratkaisu? Ota yhteyttä tai jätä yhteystietosi – asiantuntijamme auttavat koulutustarpeidenne kanssa!