Tutkimukset, rakennusterveys ja sisäilmasto

Tutkimukset, rakennusterveys ja sisäilmasto

Kiinteistön kunnon arviointi

Annamme luotettavan arvion kiinteistöomaisuuden kunnosta

Kiinteistöihin liittyvä päätöksenteko edellyttää kiinteistökannan kokonaiskuvan ymmärrystä. Kuntoarvioinnilla selvitämme kiinteistöomaisuuden todellisen kunnon sekä korjaustarpeiden kustannukset.

Määritämme kuntoarvioinnin laajuuden asiakkaan tarpeen mukaan – aina kevyestä kuntopisteytyksestä perusteellisempaan, rakennusterveyttä mittaavaan kuntotutkimukseen asti. Asiantuntijamme laativat myös esimerkiksi kiinteistökauppaa varten hyödylliset EDD- ja TDD-katselmukset.

Kiinteistöistä tulisi pitää huolta ja korjaukset hoitaa hyvissä ajoin – ennen kuin korjauskustannukset karkaavat käsistä.

Tuotamme laajalla kokemuksella kaikki kiinteistönomistajalle olennaiset katselmukset, kuten ympäristökatselmukset (EDD, environmental due diligence) ja tekniset katselmukset (TDD, technical due diligence).

Arvo on oiva työkalu suuren kiinteistökannan salkutukseen ja hallintaan. Karkean tason selvityksellä voidaan rajata kiinteistömassasta pois ne kiinteistöt, jotka eivät välttämättä vaadi tarkempia selvityksiä.

Rakennuksen puinen malli

TARKKA-kiinteistöarvioinnissa kiinteistömassalle tehdään kuntopisteytyksen lisäksi pitkän aikavälin kunnossapitosuunnitelma, toimenpide-ehdotukset sekä niiden kustannusarvio seuraaville kymmenelle vuodelle. 

Kiinteistöjen korjaus- ja kunnossapitotarpeiden selvityksen yhteydessä tulee huomioida myös mahdollisista purkutoimenpiteistä aiheutuvat ympäristövastuut. 

Korjaustarpeen ja -kustannusten arviointi vaatii laaja-alaista insinööriosaamista

Laadukkaasti toteutettuna kuntoarviointi tuottaa arvokasta tietoa kiinteistönomistajalle ja antaa realistisen kuvan kiinteistön teknisestä nykyarvosta. Kuntoarviomme perustuvat monipuoliseen laskentatapaan, joka huomioi esimerkiksi rakenteiden arvonaleneman silloinkin, kun niihin ei kohdistu välittömiä investointitarpeita.

Myös korjausvelka on tärkeää huomioida perusteellisesti realistista arvonmääritystä tehdessä, ja tähän meillä FCG:llä on toimiva ratkaisu. Perinteiset laskentatavat huomioivat vain kymmenen vuoden aikajakson kustannukset tai vaihtoehtoisesti perustuvat lineaariseen vanhenemisolettamaan. Molemmat tavat yksittäin käytettynä voivat vääristää kiinteistön arvon määritystä merkittävästi – havaintojemme mukaan jopa 50 %. Me yhdistämme nämä kaksi laskentamallia ja perehdymme lisäksi tarkasti kohteen suunnitelmiin, korjaushistoriaan sekä kohteen nykykuntoon.

Rakennuksen korjaustarpeen arviointi vaatii laaja-alaista osaamista rakenteista, LVIA- ja sähkötekniikasta. Meillä ensiarvioinnista vastaavat aina eri suunnittelualojen insinöörit, joilla on pitkä kokemus kiinteistöjen korjaustarpeen määrittelystä.

Kuinka lasket kiinteistön todellisen teknisen nykyarvon?

Lataa FCG:n aamukahvin webinaaritallenne, jossa pureudutaan muun muassa korjausvelkaan, rakennuksen tekniseen nykyarvoon, kulumismalleihin, sekä Arvo (ent. SALKKU)-menetelmään.

Teknisen käyttöikänsä ylittäneistä rakennuksista saadaan hyviä tiloja, kun ne tutkitaan perusteellisesti ja korjataan oikein ja asiantuntevasti valvottuna, hyvien korjaussuunnitelmien mukaisesti.

Perusteellisessa kuntotutkimuksessa tarkastellaan hankkeen lähtötiedot, riskirakenteet sekä LVI-tekniikka kokonaisuutena. Korjaussuunnittelussa taas huomioidaan rakenteiden ja liitosten rakennusfysikaalinen toiminta sekä käytettävien rakennus- ja päällystysmateriaalien sisäilmaystävällisyys.

Kaikkea ei tarvitse purkaa – autamme vuosien kokemuksella ja satojen läpivietyjen rakennusterveyshankkeiden osaamisella tunnistamaan kiinteistön potentiaalin ja viemään korjaushankkeet maaliin.


Tutustu tekemäämme työhön

Kiinnostuitko? Haluatko soiton tai sähköpostin asiantuntijaltamme?

Haluaisitko kuulla lisää palveluistamme kiinteistön kuntotutkimuksiin, rakennusterveyteen tai sisäilmastoon liittyen? Ota yhteyttä asiantuntijaamme alla olevalla lomakkeella!

Pyydä tarjous tai lisätietoja kiinteistön kuntotutkimuksista

Pyydä tarjous tai lisätietoja kiinteistön kuntotutkimuksista

Kasper Käyhkö
Kasper Käyhkö
Kehityspäällikkö, projektipäällikkö
Lähetä viesti