Näkemyksiä

Hallitse rakennusprojektin elinkaarikustannuksia ja hiilijalanjälkeä

Rakennusprojektien kustannusten hallinta ja ympäristövaikutusten minimointi ovat keskeisiä tekijöitä nykyaikaisessa rakennusteollisuudessa. Elinkaarikustannustarkastelun ja korjauskustannusarvion avulla voidaan tehdä tietoon perustuvia päätöksiä. Lisäksi hiilijalanjälkilaskenta auttaa tunnistamaan rakennuksen elinkaaren aikaiset ilmastovaikutukset, mikä on olennaista ympäristöystävällisempien rakennusmenetelmien valinnassa.

Saavuta kokonaiskuva rakennuksesi elinkaaren kustannuksista 

Elinkaaritarkastelulla voidaan vertailla esim. korjaus- ja uudisrakentamisvaihtoehtojen kokonaiskustannuksia valitun käyttöiän aikana. Elinkaaritarkastelussa huomioidaan kaikki kiinteistön omistamiseen ja sen käyttökunnossa pitämiseen liittyvät kustannukset aina tontin hankkimisesta rakennuksen purkamiseen asti. Elinkaarikustannustarkastelu huomioi: 

  • Rakentamiskustannukset 
  • Energiakustannukset 
  • Siivouskustannukset 
  • Huolto ja tulevat korjauskustannukset 

Näiden tietojen avulla voidaan luoda kattava kuva eri toteutusvaihtoehtojen taloudellisista eroista ja valita kustannustehokkain vaihtoehto.

Samalla on mahdollista selvittää myös eri vaihtoehtojen hiilijalanjäljet. Rakennusprojektin hiilijalanjälkilaskenta on tärkeä osa ympäristövaikutusten arviointia. Laskennalla voidaan määrittää rakennuksen elinkaaren aikaiset päästöt, mikä auttaa valitsemaan ympäristöystävällisempiä rakennusmateriaaleja ja -menetelmiä. Hiilijalanjäljen huomioiminen projektin suunnitteluvaiheessa edistää kestävämpien rakennushankkeiden toteuttamista.

Nopeuta päätöksentekoa ja budjetointia korjauskustannusarviolla 

Korjauskustannusarvion avulla voidaan nopeuttaa päätöksentekoa ja budjetointia korjausprojekteissa. Arvio sisältää ehdotukset korjauksista, varaukset mahdollisista piilevistä vaurioista sekä taloudellisesti järkevät lisätoimenpiteet. FCG:n asiantuntijat auttavat määrittelemään korjaustavat, varmistamaan, että kustannuslaskentaan sisältyvät kaikki olennaiset tekniset seikat.

Tarjoamme korjaustöiden kustannuslaskentaa mm. korjaustapaehdotuksen pohjalta tehtäväksi, mahdollistaen kustannustason määrittämisen jo ennen varsinaisen korjaussuunnittelun aloittamista. 

Suunnittelemme projektin tarpeidesi mukaan. Ota yhteyttä asiantuntijaamme ja varaa maksuton konsultaatio – kerromme, miten voisimme sinua auttaa! 

Paavo Kero
Paavo Kero
Johtava asiantuntija
Lähetä viesti
Teemu Linnakoski
Teemu Linnakoski
Liiketoimintajohtaja, Rakentamisen tutkimukset
Lähetä viesti