Asiakastarina

LUKE:n Laukaan kalaviljelylaitoksen kuntotutkimus ja rakennesuunnittelu

Luonnonvarakeskus LUKE:n Laukaan laitos on tunnettu paitsi elävänä geenipankkina, myös tutkimuslaitoksena, joka kehittää kalanviljelymenetelmiä ja tutkii uusia ruokakalanviljelylajeja. Yksi laitoksen tärkeimmistä tavoitteista on edistää kotimaisten yritysten kilpailukykyä.

FCG Finnish Consulting Group suoritti LUKE:n Laukaan kohteessa sisäilmateknisiä kuntotutkimuksia sekä asbesti- ja haitta-ainekartoituksia.  Aiemmissa tutkimuksissa oli havaittu, että kalanviljelylaitoksen hallirakennusten kantavissa rakenteissa oli riskejä ja puutteita, jotka vaikuttivat rakennusten turvalliseen käyttöön. Lisäksi sisäilman laatu oli aiheuttanut huolta tilojen käyttäjien keskuudessa. FCG:n tekemien tutkimusten perusteella päätettiin purkaa kolme hallirakennusta ja rakentaa uudet tilalle. Tutkimukset tilasi hallien rakentamisesta vastannut valtion Senaatti-kiinteistöt Oy.

Uusien hallien suunnittelussa painotettiin kustannustehokkuutta, helppohoitoisuutta ja pitkäaikaiskestävyyttä. Kohteen pohjaolosuhteet olivat haastavat, joten hallit perustettiin paalujen varaan. Pohjaveden pinnankorkeus vaihteli tontilla runsaasti, joten salaojituksen toimivuuteen kiinnitettiin erityistä huomiota sekä suunnittelussa että työmaalla. Erityistä osaamista vaadittiin myös kalanviljelyaltaiden ja rakenteiden yhteensovittamisessa, erityisesti vedeneristyksen osalta.

”Suunnittelutyö ja työmaa-aikainen toiminta vietiin sujuvasti läpi tiiviissä yhteistyössä tilaajan, käyttäjien, suunnitteluryhmän sekä urakoitsijan kanssa. Yhteistyöllä saavutettiin haluttu lopputulos kustannustehokkaasti ja sovitussa aikataulussa.” Matti Heinilä, FCG:n rakennetekniikan liiketoimintajohtaja toteaa.

Matti Heinilä
Matti Heinilä
Liiketoimintajohtaja, Rakennetekniikka
Lähetä viesti